PureBallast
pb-general-cargo-hero

PureBallast 3-lösningar för allmänna last- och multifunktionella fartyg

Om ditt fartyg är för handels- eller entreprenadarbete är ditt första bekymmer vad det fraktar – bulkvaror, styckegods, flytande last, torrgods, människor eller utrustning. En eftermontering av ett system för barlastvattenbehandling är ytterligare en nödvändighet, men det behöver inte orsaka huvudbry. I nästan 20 år har vi gjort detta enkelt. Alfa Laval PureBallast 3 ger en optimal utformning för last- och multifunktionella fartyg (MPP/MPV), men också för din tid och budget.

pb general cargo pb reactors2

pb-general-cargo-retorfit.jpg

Eftermontering är vår prioritet

Alfa Lavals expertis och nätverk hjälper dig att få rätt barlastvattenlösning för ditt last- eller multifunktionella fartyg och vi gör eftermonteringen enklare. Detta omfattar teknisk granskning, övervakning av installation och idrifttagning, så att du kan återgå till din verksamhet utan kostsamma misstag eller potentiella efterlevnadsrisker.

pb-general-cargo-freedom-to-sail.jpg

Du behåller friheten att segla

När du väljer PureBallast 3 får du en säker, beprövad och lättanvänd UV-teknik. Ditt styckegods- eller kombinationsfartyg kan rätta sig efter olika typer av vatten och förhållanden, inklusive vatten med låg klarhet. Så att du är fri att resa dit där varorna och verksamheten finns, vilket sparar driftskostnader och besättningens tid.

pb-general-cargo-right-system.jpg

Rätt system och partner

PureBallast 3-systemen erbjuder kompakt flexibilitet och finns tillgängliga som en glidmonterad modul eller som komponenter. Det finns alltid en idealisk utformning för ditt fartyg, oavsett om det är ett feederfartyg, en kustfarare, ett oceangående lastfartyg eller en resande arbetsstation. Lika viktigt är att Alfa Lavals experter finns tillgängliga 24/7 och över hela världen – vilket innebär snabb tillgång till reservdelar och service, precis där du bedriver din verksamhet.

Uppfyll reglerna om barlastvatten på ett enkelt sätt

Alfa Laval har nästan två decenniers erfarenhet av barlastvattenrening, plus 100 års marin erfarenhet bakom sig. Eftersom vi har eftermonterat PureBallast 3-system på nästan alla typer av kust- eller djuphavsfartyg, kan vi möta dina utmaningar – oavsett om det är ett styckegodsfartyg eller ett kombinationsfartyg, och oavsett var du lastar och lossar godset eller passagerarna.

Räkna med oss, inte bara när det gäller pålitlig teknik, utan också för pålitlig support. Dina behov är i fokus direkt från början, oavsett om du söker kunskap eller kontakter och kompetens från vårt nätverk. Och det slutar inte där. Lokalt eller globalt kan våra serviceexperter hålla ditt PureBallast 3-system i full gång under hela dess livstid.

Vänd dig till Alfa Laval för:

  • Expertis inom urval, planering och leverans
  • Korta ledtider, hög flexibilitet och kompetens för en lyckad eftermontering
  • Ledande prestanda i alla vattentyper (färskt, bräckt, marint)
  • Enkel tillgång till reservdelar och service vart ditt fartyg än seglar


pb-general-cargo-meet-ballast-water-regulations.jpg

PureBallast 3 för mindre fartyg

Upptäck varför PureBallast 3 är den rätta barlastvattenlösningen för last- och multifunktionella fartyg – och varför Alfa Laval är det rätta partnervalet för att möta dina behov. Du hittar en tydlig översikt i den här broschyren, såväl som de mest relevanta tekniska detaljerna.

pb-general-cargo-smaller-vessels-brochure2

Utforska PureBallast 3-systemet

PureBallast 3 kan tillgodose utrymmes- och prestandabehoven hos alla styckegods- och kombinationsfartyg. Nedan är de vanligast valda systemen, men du hittar Ex-system och mer i vår fullständiga systemportfölj.

pureballast_compact_system640x360.jpg

PureBallast 3 Compact

PureBallast 3 Compact är en praktiskt monterad lösning för mindre barlastvattenflöden. Modulen är färdigmonterad och testad före leverans. Den är enkel att installera och ansluta tack vare dess lilla yta och minimerade rörsystem.

  • Modul för enkel installation
  • Flöden på 32–300 m3/h


Ladda ner broschyr

pureballast_system_v2_640x360.jpg

PureBallast 3 Compact Flex

PureBallast 3 Compact Flex är det perfekta valet för de flesta mindre fartyg och ger minsta möjliga fotavtryck. Levereras som ett system av lösa komponenter för plug-and-play-installation, vilket maximerar både utrymmesbesparing och installationsflexibilitet.

  • Plug-and-play-komponenter för att minimera fotavtrycket
  • Flöden på 32–1000 m3/h


Ladda ner broschyr

deckhouse-service-support.jpg

Världstäckande service och support

Om du är beroende av en liten flotta eller till och med ett enda fartyg är drifttiden avgörande. Var du än seglar kommer Alfa Lavals delar och support att finnas där. Detta inkluderar fjärrfelsökning via PureBallast Connect, vilket kan minimera servicebesök ombord. Och med vårt PureBallast Compliance Service Package kan vi ansvara för alla viktiga serviceåtgärder.


Upptäck våra service

deckhouse-PB-training.jpg

Utbildning i PureBallast

Att ha rätt barlastvattenlösning är bara en del i säkerställandet av efterlevnad. Din besättning måste också kunna använda den på ett säkert, korrekt och effektivt sätt. PureBallast 3-utbildningen är tillgänglig ombord, online och på utbildningscenter över hela världen, så att dina besättningsmedlemmar kan få den kunskap de behöver för att säkerställa korrekt drift och skötsel.


Utforska vår utbildning

Stöd för din beslutsprocess

Alfa Laval har hjälpt redare av alla storlekar att hitta rätt lösning för barlastvattenrening och säkra framgångsrika eftermonteringar. Vi kan stötta dig individuellt, men vi kan också hjälpa dig om du fattar beslut som en del av ett större nätverk – precis som vi gjorde för den här gruppen av 52 kustfartygsägare.

pb-general-cargo-turkish-coaster

Finansiera eftermonteringen av ett system för barlastvattenrening

Bekymrad över kostnaden för att eftermontera ett system för barlastvattenrening på ditt lastfartyg eller multifunktionella fartyg? Genom väletablerade partner kan Alfa Laval ordna med leasing eller kreditgarantier för PureBallast 3. Du kan räkna med flexibel finansiering till ett konkurrenskraftigt pris – med minimalt krångel och utan dolda kostnader. Ladda ned vår broschyr eller kontakta oss för att få mer information.

pb-general-cargo-financial

Kontakta oss

Låt oss diskutera dina behov och PureBallast 3-lösningen för att matcha ditt last- eller multifunktionella fartyg.
Du kan kontakta oss här.


Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med
vår integritets- och dataskyddspolicy.