PureBallast
G8 October 1920x480v2

IMO revised G8 – in force now

Alfa Laval PureBallast 3 is ready

Det är dags att sätta IMO:s reviderade G8 i fokus

Om du seglar internationellt och utanför amerikanska vatten påverkas du av IMO:s reviderade G8-riktlinjer. De flesta hamnar i världen kommer att stänga för barlastvattenlösningar som är installerade efter 28 oktober 2020 och som inte uppfyller IMO:s reviderade G8-krav. Om detta förbises kanske ditt fartyg inte får tillträde till hamnar runt om i världen.


What IMO revised G8 means

Learn about the importance of the IMO revised G8 guidelines from Viktor Friberg. As Head of Global Sales, Alfa Laval PureBallast, he’s had many discussions with customers about the new requirements and their implications. Here he discusses the necessity of an IMO revised G8 certificate, but also how Alfa Laval can help you select a ballast water treatment system that protects your trade opportunities. Our Compliance Navigator tool is a simple and transparent way to match a solution with your needs.


Vad är IMO:s reviderade G8?

IMO:s reviderade G8-riktlinjer definierar typgodkännandeprocessen för barlastvattenlösningar enligt IMO-lagstiftningen.
Den definierades ursprungligen år 2005 och genomgick en viktig revidering år 2016. Denna revidering träder i kraft 28 oktober 2020.

Varför reviderades IMO:s G8-riktlinjer?

De reviderade G8-riktlinjerna, även kallade BWMS-koden, är robusta och mer överens med dagens krav från amerikanska kustbevakningen (USCG). De utvecklades eftersom vissa barlastvattenlösningar som godkänts enligt de ursprungliga G8-riktlinjerna kanske inte uppfyller IMO D-2-prestandastandarden i praktiken.

Kampen för de reviderade G8-riktlinjerna drevs delvis av kundorganisationer som International Chamber of Shipping (ICS). Avsikten var att se till att investeringar i barlastvattenrening uppfyller utsläppskraven - istället för att bara lägga till hårdvara.

Hur påverkas du av IMO:s reviderade G8-riktlinjer?

Vad IMO:s reviderade G8-riktlinjer säger

Om installationen av en barlastvattenlösning infaller den 28 oktober 2020 eller efter måste systemet typgodkännas enligt de reviderade G8-kraven.Fram till detta datum kan system som godkänts enligt de tidigare G8-riktlinjerna fortfarande installeras.

Det är inte nödvändigt att uppgradera dessa system. Men när datumet inträffar kommer installation av ett system som köpts utan reviderat G8-typgodkännande inte vara tillåtet för global användning.

Vad detta betyder för dig i praktiken

Barlastvattenlösningar som väljs idag kommer troligen att installeras efter implementeringsdatumet. Detta innebär att du bör välja ett system med reviderat G8-typgodkännande.

Tyvärr är det bara några leverantörer som har uppdaterade typgodkännanden för sina system - eller som har påbörjat processen. Robustheten i de reviderade G8-procedurerna innebär att typgodkännande kan ta tid och framgång är inte garanterad.

Om du tar risken kan det hända att du åtar dig ett system som inte kan användas globalt.
Eftersom IMO-lagstiftningen gäller överallt utanför Förenta staternas vatten kan 95 % av hamnarna i världen vara utom räckhåll för ditt fartyg.

Varför PureBallast 3 är redo för IMO-reviderad G8

När du väljer installationer år 2020 och därefter är det enda säkra kortet att använda en barlastvattenlösning som redan har IMO:s reviderade G8-typgodkännande.
Alfa Laval PureBallast 3 var den första som fick det - och är fortfarande en av få lösningar som har det.

Först med IMO:s reviderade G8-typgodkännande

Att tillhandahålla efterlevnad utan att begränsa den globala fartygsverksamheten har alltid varit i fokus för Alfa Laval och PureBallast 3. Eftersom de flesta hamnar i världen faller under IMO:s jurisdiktion var den första och högsta prioriteringen att vara redo innan implementeringsdatumet för det reviderade G8.

Tester med marint, bräckt och färskvatten slutfördes under den nya G8-regimen under det tredje kvartalet 2017. PureBallast 3 fick branschens första reviderade G8-certifikat i februari 2018 - utan ändringar i hårdvara eller kraftförbrukning.

Detta innebär att Alfa Lavals kunder kan planera för framtiden med tillförsikt.
PureBallast 3 kommer att fortsätta att ge marknadsledande resultat även efter 28 oktober 2020.

Läs mer om IMO:s reviderade G8-typgodkännande för PureBallast 3

Vanliga frågor - PureBallast 3 och IMO:s reviderade G8

Här finns svar på några vanliga frågor angående typgodkännandet av PureBallast 3 enligt IMO:s reviderade G8-riktlinjer.

1. Vilka tester behövdes för att typgodkänna PureBallast 3 enligt IMO:s reviderade G8-krav?

Två ytterligare landbaserade tester av biologisk effektivitet, som utfördes utan hålltid måste genomföras i varje salthalt i vattnet. Komponentens miljötest stämmer mer överens med kraven från amerikanska kustbevakning (USCG). Det innebär att kraven är strängare jämfört med de ursprungliga 2008 G8-kraven.

2. Finns det några hårdvaruändringar i PureBallast 3 till följd av IMO:s reviderade G8-riktlinjer?

Ingen ny hårdvara har lagts till, men en konduktivitetssensor är integrerad i flödesmätaren för att bestämma vilken salthalt systemet drivs i. För användning i färskvatten har en flödeskontrollfunktion inkluderats, vilket möjliggör minskat flöde i utmanande vatten i för att uppfylla UVT-gränserna.

3. Kan ett tidigare installerat PureBallast 3-system uppgraderas för att följa IMO:s reviderade G8-riktlinjer?

Det är inte nödvändigt att uppgradera. IMO har utfärdat en resolution som anger att fartyg med äldre system installerade inte bör straffas.

4. Varför är det viktigt att PureBallast 3 har IMO:s reviderade G8-typgodkännande före implementeringsdatumet?

Det IMO:s reviderade G8-krav träder i kraft 28 oktober 2020, men nästan alla barlastvattenlösningar som väljs idag kommer att installeras efter det datumet.
För att vara berättigad till installation 28 oktober 2020 eller senare måste systemet ha IMO:s reviderade G8-typgodkännande vid den tidpunkten.
Med tanke på att den striktare typgodkännandeprocessen kan vara lång och komplicerad gör kunderna ett säkert val genom att välja ett system som redan har lyckats.

Find out how IMO revised G8 affects your operation

With many years of experience, we can guide you to the right PureBallast 3 solution for your vessel. Contact us to secure compliance that gives you access to ports all over the world.

Du godkänner att Alfa Laval kan samla, använda och ge ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit i detta formulär för att tillhandahålla marknadsföringsmaterial som du har godkänt att ta emot, i enlighet med Alfa Lavals sekretesspolicy. 

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.