PureBallast
.
 

Support både på djupet och bredden

När du väljer Alfa Laval PureBallast 3 väljer du mer än den ledande barlastvattenreningstekniken. Du väljer en leverantör med totala lösningar, inklusive kompetens, resurser och ett välutvecklat serviceutbud för att stödja dina behov – både idag och imorgon.

Har du omedelbara servicebehov?

Alfa Lavals marina serviceteam är alltid redo att hjälpa dig.

Kontakta oss  - fyll i formuläret

eller

kontakta våra experter på ps.marinediesel.nordic@alfalaval.com 

Service dygnet runt
marine.service@alfalaval.com
eller ring vår servicelinje: +46 46 36 77 00

 

PureBallast servicepaket för efterlevnadskrav

Barlastvattenrening innebär mer än att bara installera ett system och aktivera det. Föreskrifterna kräver inte bara urladdningsprestanda, utan också systeminspektioner, funktionskontroller, kalibreringar och utbildningar för besättningen för att säkerställa den. Med PureBallast servicepaket för efterlevnadskrav tar våra experter ansvaret för ditt Alfa Laval PureBallast-systems hälsa, vilket underlättar ditt arbete.

Ekonomi byggd på säkerhet

Komponenterna i PureBallast servicepaket för efterlevnadskrav fungerar tillsammans för ge dig trygghet. För en liten avgift får du allt du behöver för att vara säker på att kraven uppfylls – plus en förlängning av systemets garantiperiod.

I paketet ingår följande:

  • Planering
  • Restid
  • Kalibrering
  • Tillståndsövervakning
  • Prestandakontroll
  • Utbildning för besättningen
  • Filterinspektion
  • Vattenprovtagning (bakterier)
  • Analys av larmlogg

Läs mer om PureBallast efterlevnad
Servicepaket

Ladda ner broschyren

Utbildning i PureBallast

PureBallast 3 är konstruerad för enkelt handhavande, vilket innebär att besättningen snabbt kan lära sig hur man manövrerar och underhåller barlastvattenlösningar. Barlastvattenrening är dock fortfarande en relativt ny applikation.

Specialutbildning kan hjälpa till att säkerställa driften av PureBallast 3 till lägsta kostnad, samtidigt som den bidrar till att maximera systemets livslängd. Genom att investera i utbildning i PureBallast 3 ger du besättningen rätt kompetens och kunskap att använda ditt PureBallast-system på bästa möjliga sätt. Våra utbildningar kan hållas ombord på ditt fartyg, på våra utbildningsanläggningar världen över och digitalt.

Läs mer om utbildning i PureBallast

Utbildning ger trygghet för barlastvattenrening med mera

British Antarctic Survey (BAS) verkar i några av världens hårdaste och mest avlägsna miljöer. När de installerade Alfa Laval-system på sitt nya forskningsfartyg skickade organisationen besättningsmedlemmarna till Alfa Lavals träningscenter för att utbildas.

Pinguin 640x360

Eftermontering av PureBallast 3

Alfa Laval är väl förberedd för de tekniska och logistiska utmaningarna för eftermontering av barlastvattenrening i ett fartyg.

Skräddarsydda eftermonteringslösningar

På de flesta fartyg finns det inget existerande utrymme eller hänsyn tagen till barlastvattenrening. PureBallast 3 Compact Flex kompakthet och flexibilitet kommer att förenkla en eftermontering, men Alfa Lavals praktiska kunskap och beprövade arbetsrutiner är ännu viktigare.

Alfa Laval har arbetat med eftermonteringsinstallationer under ett helt decennium. Våra möjligheter, samlade kunskaper och flexibla projektledning gör oss till den mest kvalificerade leverantören för dina eftermonteringsbehov. Vi anpassar varje projekt för att tillgodose dina krav och erbjuder även budgeteringshjälp och finansieringsalternativ.

Samarbete och flexibilitet

Eftermonteringar innebär partnerskap, ofta på global nivå. Vi kan arbeta med din ingenjörsavdelning och utvalda varv, eller säkra kompetenser från vårt eget nätverk för teknisk support, 3D-laserskanning, klassgodkännande och mer.

Därtill kan vi möta ditt befintliga dockningsschema eller ordna installation under din resa. Som en global organisation med stark logistik kan vi flytta med ditt projekt om dina handelsvägar förändras före dockning. Vår närvaro och kapacitet över hela världen säkerställer ett smidigt och framgångsrikt projekt även om större förändringar uppstår.

 

Uppgradering till USCG-typgodkännande

PureBallast 3 är en framtidssäker lösning. Fartyg med tidigare PureBallast 3-system som endast var certifierade för IMO-reglerade vatten kan enkelt uppgradera till USCG-typgodkännande, vilket gör att de kan barlastlänsa i vatten utanför Förenta staterna om deras driftsmönster förändras. Detta är viktigt när det gäller ett fartygs återförsäljningsvärde, eftersom USCG-typgodkännande kommer att vara avgörande för en köpare som vill verka på denna nyckelmarknad.

Finansiera din eftermontering

Eftermontering av barlastvattenlösningar är ett stort åtagande, med en betydande kostnad. Men vi kan finansiera utan att det ska bli en extra börda. Alfa Laval kan arrangera leasing eller kreditgarantier för PureBallast 3. Du kan räkna med flexibel finansiering till ett konkurrenskraftigt pris, med full transparens och minimal byråkrati. Hämta vår broschyr eller kontakta oss för att få mer information.

retrofit

Vårt globala servicenätverk

Alfa Laval är inte bara den mest erfarna leverantören av barlastvattenlösningar, utan också en sann marin leverantör med ett globalt servicenätverk och sekellång erfarenhet. Vårt serviceteam är tillgängligt dygnet runt och var du än seglar – i viktiga marina hamnar, via telefon, online eller ombord.

Trygghet

Alfa Lavals serviceexperter hjälper dig att få ut mesta möjliga av din utrustning. De ser till att hålla dig konkurrenskraftig och arbetar för att maximera din drifttid, minimera dina kostnader och säkerställa bästa avkastning för din utrustning.

Förutom att säkra delar och utföra underhåll kan våra serviceingenjörer instruera din besättning, felsöka komplexa problem eller utvärdera din utrustning och ge expertrekommendationer. Genom att utnyttja deras kompetens och support kan du lita på att PureBallast levererar kostnadseffektiv efterlevnad under hela ditt fartygs livstid.

Alfa Lavals 360° serviceportfölj

Vår Alfa Laval 360° serviceportfölj innehåller service som stöder och optimerar din utrustning under hela dess livstid. Förutom PureBallast servicepaket för efterlevnadskraven och utbildning i PureBallast 3, erbjuder den service som övervakning av installation, idrifttagning och återupptagning av system som startas upp efter en lång period av inaktivitet.

service-star.jpg