PureBallast
.
PureBallast Service 640x360px
 

Stöd som går både djupt och brett

När du väljer Alfa Laval PureBallast 3 väljer du mer än den ledande barlastvattenreningstekniken. Du väljer en leverantör med totala lösningar, inklusive kompetens, resurser och ett välutvecklat serviceutbud för att stödja dina behov - både idag och imorgon.

PureBallast training

PureBallast 3 is designed for ease of use so crews can quickly learn how to operate and maintain the system. However, ballast water treatment is still a relatively new application and a training course can ensure the crew runs the system with low operational cost and in a way that maximizes the lifetime of the system. Investing in PureBallast trainings means the crew attains competence about the application area and about how to best operate your PureBallast system. Our trainings are available on board your vessel, at our training facilities around the world and digitally.

Compliance Service Package

Eftersom tidsfristerna för att välja en barlastvattenlösning närmar sig, inser allt fler fartygsägare de långsiktiga konsekvenserna av denna engångsinvestering. Utöver teknikval kommer leverantörens servicekapacitet att hamna i fokus.

Innan reglerna för barlastvatten trädde i kraft handlade diskussionerna på marknaden till större del om skillnaden mellan behandlingsmetoderna. Idag fokuserar emellertid en växande andel på skillnaderna mellan leverantörer. Eftersom barlastvattenlösningar ska överensstämma under fartygets livstid, är fartygsägarna oroade över leverantörsstabilitet och teknisk support på vägen, särskilt när det gäller tillgång till delar.

PureBallast Compliance Service Packagee

Detta årliga paket innehåller allt du behöver för att verifiera att ditt system fungerar enligt typgodkännandet.

  • Full systemkontroll och test
  • Kalibrering - Se till att alla sensorer och sändare kommunicerar korrekta värden till styrsystemet.
  • Systemoptimering
  • Bemanningsledningce

Eftermontering av PureBallast 3

Alfa Laval är väl förberedd för de tekniska och logistiska utmaningarna för eftermontering av barlastvattenrening i ett fartyg.

Skräddarsydda eftermonteringslösningar

På de flesta fartyg finns det inget existerande utrymme eller hänsyn tagen till barlastvattenrening. Kompaktheten och flexibiliteten hos PureBallast 3 Compact Flex kommer att förenkla en eftermontering, men Alfa Lavals praktiska kunskap och beprövade arbetsmetoder är ännu viktigare.

Alfa Laval har arbetat med eftermonteringsinstallationer sedan ett tiotal år tillbaka. Våra möjligheter, samlade kunskaper och flexibla projektledning gör oss till den mest kvalificerade leverantören för dina eftermonteringsbehov. Vi anpassar varje projekt för att tillgodose dina krav och erbjuder även budgeteringshjälp och finansieringsalternativ.

Samarbete och flexibilitet

Eftermonteringar innebär partnerskap, ofta på global nivå. Vi kan arbeta med din ingenjörsavdelning och utvalda varv, eller säkra kompetenser från vårt eget nätverk för teknisk support, 3D-laserskanning, klassgodkännande och mer.

Därtill kan vi möta ditt befintliga dockningsschema eller ordna installation under din resa. Som en global organisation med stark logistik kan vi även flytta med ditt projekt om dina handelsvägar förändras före dockning. Vår närvaro och kapacitet över hela världen säkerställer ett smidigt och framgångsrikt projekt även om större förändringar uppstår.

PureBallast-tjänster

PureBallast 3 är ett klokt val av överensstämmelsesteknik som stöttas av pålitliga servicealternativ för att säkerställa en varaktig prestanda.

Din överensstämmelsepartner

Alfa Laval är inte bara den mest erfarna leverantören av barlastvattenlösningar, utan även en sann marin leverantör med ett globalt servicenätverk och meriter från flera sekler tillbaka. Hela den kompetensen är en del av ett PureBallast-system - och den omfattande service som stöder den.

Vår Alfa Laval 360° Service Portfolio innehåller ett brett utbud av PureBallast-tjänster, inklusive:

 • Övervakning av installation
  Säkerställer att installationen är korrekt enligt bästa metoder och specifikationer för klassificeringssällskap.
 • Kalibrering
  Säkerställer att alla sensorer och sändare kommunicerar korrekta värden till styrsystemet.
 • Prestandakontroll
  Säkerställer att ditt system överensstämmer med sitt typgodkännande genom systemuppdateringar och noggrann utvärdering av alla funktioner.
 • Återidrifttagande
  Återställer prestanda och undviker eventuella skador vid start efter en lång period av inaktivitet i systemet.

Dessa och andra tjänster kan användas ensamma eller kombineras i ett skräddarsytt Alfa Laval driftsavtal.

PureBallast prestationsavtal

Med ett Alfa Laval Performance Agreement upplever du äkta säkerhet samtidigt medan du känner till dina servicekostnader i förväg.

Bästa prestanda - nu och i framtiden

Alfa Lavals 360° Service Portfolio erbjuder många tjänster för att hålla ditt PureBallast-system i bästa skick. De kan användas individuellt men du får mest värde genom att kombinera dem i ett skräddarsydd Alfa Laval Performance Agreement.

Den här flexibla lösningen ger dig den perfekta servicen för dina behov till en fast, budgeterad kostnad

Optimal service, snyggt förpackad

Att skapa ett Performance Agreement kan vara lika enkelt som det är smart. Baserat på Alfa Lavals kunskaper och erfarenhet har våra experter satt ihop ett bekvämt, fördefinierat servicepaket som ger dig en optimal prestanda till ett optimalt pris:

PureBallast tjänstpaket för överensstämmelse

Detta årliga paket innehåller allt du behöver för att verifiera att ditt system fungerar enligt typgodkännandet.

  • Full systemkontroll och test
  • Kalibrering
  • Systemoptimering
  • Bemanningsledning

alfa-laval-service.jpg


service-star.jpg

Vårt globala servicenätverk

Alfa Laval har ett omfattande globalt servicenätverk för att hjälpa dig att få ut det mesta av PureBallast och all annan utrustning.

Förlängning av prestanda

Alfa Laval finns i närheten, dygnet runt och var du än seglar. I viktiga marina hamnar, via telefon, online eller ombord, hjälper våra serviceexperter dig att uppnå maximal drifttid och högsta möjliga optimering.

Vårt globala servicenätverk håller dig konkurrenskraftig genom att minimera kostnader och maximera avkastningen på din investering av utrustning./span> Genom att utnyttja våra kunskaper och support kan du lita på PureBallast för  kostnadseffektiv överensstämmelse genom hela fartygets livstid.

Expertis till din tjänst

Vårt serviceteams kunskaper kommer från ett hundra års marin erfarenhet - samt mer än ett decenniums erfarenhet av barlastvattenrening. Du drar nytta av en lång tradition av att hitta lösningar och från bästa metoder från hela världen.

Förutom att säkra delar och utföra underhåll kan våra serviceingenjörer utbilda ditt besättning, felsöka komplexa problem eller utvärdera din utrustning och göra expertrekommendationer. I hamnen eller till sjöss är deras ständiga mål att ge dig sinnesro.