Proteinbearbetning

Efterfrågan på protein ökar kraftigt när världens befolkning fortsätter att växa och man övergår till en mer proteinrik kost. Som ett resultat implementerar proteinproducenter nya processer, råvaror och produktionsmetoder för att maximera produktionsvolymerna. Alfa Laval ligger i framkant av denna utveckling. är banbrytande i branschen och stödjer traditionella och nya proteinproducenter med effektiva processlösningar.

shutterstock 1043901130000

Applikationer

newnew

Med hållbarhet i centrum 

Hög resurseffektivitet och låg energiförbrukning är nyckelfunktioner i alla våra system och komponenter. Våra applikationsexperter hjälper dig att utforma processer som är fördelaktiga både för ditt företag och för planeten. 

Vi är aktivt involverade i utvecklingen av tillverkningsprocesser för nya proteinkällor, t.ex. växtbaserat, cellodlat och fermenterat protein. 

Lär dig mer om hållbar livsmedelsproduktion

Service

Genom att kombinera en systeminriktning till service med omfattande processkunskap, optimerar vi prestandan för hela din process genom att identifiera och åtgärda grundorsakerna till dina problem.

Vi erbjuder ett komplett utbud av service som spänner över anläggningens hela livslängd. Vårt globala servicenätverk omfattar nästan 100 länder, vilket innebär att det alltid finns snabb och professionell support i närheten.

För maximal avkastning på din investering rekommenderar vi att du ingår ett serviceavtal med Alfa Laval. Denna helt anpassade servicelösning förenklar budgetering och maximerar prestanda och drifttid. Medan du fokuserar på din dagliga drift tar vi hand om planering, upphandling och genomförande av de serviceåtgärder som krävs.

Upptäck hur vi kan hjälpa till med service