Proteinbearbetning – Service och underhåll

Minimera risken för oplanerade avbrott och förlust av råvaror med Alfa Laval som din servicepartner. Vi erbjuder ett komplett utbud av service som sträcker sig över hela anläggningens livslängd och våra servicetekniker är alltid redo att hjälpa dig när du behöver snabb och professionell hjälp. Våra servicetekniker hjälper till att maximera prestandan för hela din process, inte bara de enskilda delarna, genom att använda en systemmetod för service.

MF 1044413 adjusted XL
Equipment used in protein processing

Felsökning på systemnivå

Orsaken till ett problem som finns i en del av din process hittas ofta i en annan del av anläggningen. Därför har våra servicetekniker alltid ett helhetsperspektiv när de identifierar och åtgärdar problem.

Om till exempel utflödet från ditt förångningssystem har fel koncentration kan det finnas flera möjliga orsaker:

 • Ett problem i själva förångningssystemet.
 • Viskositeten i förångningssystemets ingångsström är felaktig på grund av problem i kokningsstadiet.
 • Dekantern och/eller separatorn har för låg kapacitet.

Ett annat exempel är om separatorn har höga underhållskostnader. Detta kan bero på att dekantern inte har tillräckligt med kapacitet vilket leder till en hög belastning av fasta ämnen på separatorn.

Kontakta Alfa Laval om du upplever problem i din anläggning så hjälper vi dig att hitta de bakomliggande orsakerna.

Kontakta oss

Lokal support med global räckvidd

Närvaro är nyckeln till bra support. Vårt oöverträffade servicenätverk kombinerar ett starkt lokalt fokus med en global räckvidd, som omfattar nästan 100 länder.

Våra fältservicetekniker är bara ett telefonsamtal bort och de är redo att hjälpa dig på plats och på ditt lokala språk. De har stöd av vårt globala team med processexperter, vårt nätverk av servicecenter och reservdelsnav vilket säkerställer att du alltid har direkt tillgång till professionell support och äkta reservdelar.

För kunder som använder proteinbearbetningssystem på fartyg kan vi erbjuda service ombord eller i närmaste hamn vid behov.

05 Fotoskrift2
Service map 20171018

 

Behöver du vår hjälp?

Om du behöver vår hjälp och vill kontakta oss kan du besöka vår servicesida för kontaktuppgifter till ditt lokala servicekontor. Du kan också klicka på länken nedan för att fylla i vårt kontaktformulär för service så hör vi av oss inom kort.

Fyll i vårt kontaktformulär för service

 

 

 

 

 

Helt skräddarsydda servicelösningar

Vi rekommenderar att du tecknar ett Alfa Laval serviceavtal för maximal drifttid och förutsägbar kostnader. Dessa helt skräddarsydda servicelösningar kan omfatta alla våra tjänster och vi hanterar alla aspekter av planering, utförande och reservdelsanskaffning. Fördelarna är:

 • Ingen risk för överskridande av OPEX och CAPEX
 • Maximal drifttid
 • Högre produktkvalitet
 • Minimal risk för hälso- och säkerhetsincidenter
 • Lägre servicekostnader
 • Högre avkastning tack vare maximal produktion och minimal produktförlust

Upptäck hur du kan dra nytta av det

shutterstock 1329116327
MF 1044333

Performance Audits

Med en Performance Audit får du värdefulla insikter om proteinbearbetningsutrustningens tillstånd och prestanda, både på system- och komponentnivå.

Informationen från en Performance Audit ger dig möjlighet att:

 • Optimera serviceintervaller för att minimera kostnaden
 • Maximera driftsäkerheten
 • Säkerställa hög prestanda, produktkvalitet och avkastningen i processen

Dessutom får du rekommendationer om förbättringar av ditt system och dess funktion.

Lär dig mer om våra Performance Audits

Säkerställa hållbar drift

Det är viktigt med regelbundet underhåll för att systemet ska fungera på ett effektivt sätt. Slitage, nedsmutsning och onödig friktion leder till högre energiförbrukning, vilket inverkar negativt på både ditt resultat och på miljön. Om du servar utrustningen regelbundet kan du identifiera sådana problem i ett tidigt skede och vidta proaktiva åtgärder för att lösa dem.

Äldre system kan dra nytta av uppgraderingar som minskar energiförbrukningen och lägger till nya funktioner som återvinning av biprodukter och vatten.

Kontakta oss

MicrosoftTeams image (10)
shutterstock 1932468095

Sänk energikostnaderna och vinsten på biobränsle-/HVO-boomen med uppgraderingar

Livslängden för en proteinbearbetningsanläggning är flera decennier där marknader och förutsättningar sannolikt kommer att förändras. Vi hjälper dig att kontinuerligt uppgradera ditt system för att möta dessa förändringar och maximera den långsiktiga avkastningen på din investering.

Flera av våra befintliga kunder uppgraderar till exempel sina system för att öka fettåtervinningen för att tjäna pengar på biobränsle/HVO-trenden. Andra uppgraderar för att förbättra energieffektiviteten och begränsa effekterna av ökande energipriser. Uppgraderingar kan också ge fördelar som ökad kapacitet, högre produktkvalitet och nya intäkter från återvinning av biprodukter.

Kontakta oss för mer information

All service du behöver – från underhåll till uppgraderingar

Alfa Laval 360° serviceportfölj innehåller allt du behöver för att din utrustning ska prestera på toppnivå över tid:

 • Installation och idrifttagning  
 • Förebyggande underhåll 
 • Reparationer                                       
 • Rekonditionering 
 • Felsökning                         
 • Reservdelar 
 • Tillståndsövervakningstjänster 
 • Performance audits 
 • Prediktivt underhåll och tillståndsövervakning 
 • Remote support 
 • Uppgraderingar och redesign 
 • Eftermonteringar 
 • Training 
 • Program för förebyggande underhåll 
 • Reaktiva underhållsservice 
 • Underhålls- och reparationstjänster 

Läs mer om vårt serviceerbjudande

 

 

 

service-star.jpg

Serviceerbjudande för specifika produkter