Bearbetning av insekter

Utvinn maximalt värde från din råvara med ett våtutsmältningssystem för protein och lipider från insekter. Minimal uppvärmning av råvaran och utmärkt hygien ger dina produkter högsta möjliga kvalitet och förstklassig smak, vilket säkerställer ett högt marknadspris. Oavsett om du precis har börjat i pilotskala eller driver en fullskalig bearbetningsanläggning för insektsprotein, inbjuder vi dig att kontakta oss för en diskussion med våra experter angående uppskalning och processoptimering för att

Insect meal processing

Till skillnad från andra företag kan vi erbjuda kompletta lösningar från uppfödning till slutprodukt

  • Lågtemperaturprocess, för foder- och livsmedelsklassat proteinmjöl och lipider av högsta kvalitet
  • Låg energi- och vattenförbrukning säkerställer låg OPEX och en hållbar slutprodukt
  • Hygienisk konstruktion och beprövade CIP-lösningar gör det enkelt för dig att följa stränga hygienkrav
  • Pålitliga processlösningar med hög avkastning och en modulär konstruktion för maximal flexibilitet och enkel uppskalning
  • Testa nya idéer, gör testsatser och utvärdera prestanda i vårt fullt utrustade testcenter eller i din egen anläggning

Alfa Laval är unik som erbjuder kompletta skalbara lösningar för insektsbaserad proteinbearbetning som bygger på Alfa Lavals kärntekniker som täcker hela produktionskedjan från uppfödning till slutprodukt. Tillsammans med våra partners kan vi tillhandahålla kompletta produktionslinjer, inklusive stegen före och efter utsmältning. Om du föredrar det kan vi även leverera individuella moduler eller komponenter.

En enda leverantör för din insektsbearbetningslinje minimerar riskerna och gör det möjligt att optimera hela anläggningen.

Våra kompakta våtutsmältningssystem är modulära och skalbara och kan bearbeta ett brett urval av insektsarter, vilket gör att du enkelt kan utöka verksamheten till nya marknader med god lönsamhet.

Vi tog de första stegen inom insektsbearbetning och har decennier av erfarenhet inom proteinindustrin. Låt oss vägleda dig och ta fram en optimal lösning.

Kontakta oss

Översikt över bearbetning av insektsprotein

.
Insect processing flowchart

Alfa Lavals våtutsmältningssystem är perfekta för att producera livsmedels- och foderklassat protein och lipider från insektsråvara. I samarbete med utvalda partners kan vi tillhandahålla hela produktionslinjer, inklusive uppströms- och nedströmsutrustning som torkare, mjölhanteringssystem och uppfödningslösningar.  

Alla våra insektsbaserade proteinbearbetningssystem levereras med vår prestandagaranti för hela processen, som säkerställer sinnesfrid och förväntad avkastning på investeringen. 

Våra bearbetningssystem för insektsprotein extraherar allt protein från råvaran och separerar det mesta av lipiderna från proteinmjölet. Exakt produktion beror på insektsart, kvaliteten på råvaran och näringssammansättningen. Kontakta oss för ytterligare diskussioner.

Visste du att

  • … efterfrågan på insektsprotein kan nå en halv miljon ton till 2030?
  • … insektsprotein kännetecknas av mycket hög smak och smältbarhet? 
  • … värdet av livsmedelsklassat protein är högre än foderkvalitet? 
  • … husdjursfoder för närvarande är den största marknaden för insektsprotein?

Läs om de senaste trenderna för insektsprotein

 

Bamboo edible worm insects in wooden spoon on green colour background
.
Insect larvae

Jämför torr och våt utsmältning

Två olika processer kan användas för bearbetning av insektsprotein: torrutsmältning och våtutsmältning. Alfa Laval tillhandahåller utrustning för båda processerna och kompletta produktionslinjer för våtutsmältning. 

En av de största fördelarna med våtutsmältning är att råvaran värms upp under mycket kortare tid än i ett torrt utsmältningssystem, vilket ger betydligt bättre smak, utseende och näringsvärde för lipidfraktionen. 

En andra stor fördel är att ett våtutsmältningssystem kan rengöras mer effektivt, vilket gör det möjligt att producera livsmedelsklassade produkter som uppfyller högsta möjliga hygienkrav.

Klicka här för mer information 

.

Utnyttja möjligheterna i vårt testcenter

Vi tillhandahåller gärna testutrustning som du kan utvärdera i din egen anläggning, så att du kan testa våra produkter tillsammans med din befintliga utrustning och egen råvara innan köp.  

Vi inbjuder dig också att genomföra tester på vår testanläggning i Danmark. Här har vi en komplett uppsättning utrustning som täcker alla processteg, så att du kan prova nya idéer, producera testsatser eller validera prestandan hos Alfa Lavals utrustning – allt med fullt stöd från våra processexperter. 

Kontakta oss

Jan Moller Testcenter Nakskov
.
Hand stepping up to success

Skala upp din verksamhet

Våra experter är redo att stötta din utveckling och ge dig råd om de bästa sätten att industrialisera din process när du går från labb till pilotanläggning och slutligen till fullskalig produktion. De hjälper dig optimera din process när det gäller lönsamhet, drifttid, avkastning, smak, hygien och produktkvalitet när din verksamhet växer. 

Alfa Lavals insektsbaserade proteinbearbetningssystem är baserade på en modulär konstruktion för att maximera flexibiliteten och framtidssäkra din investering, vilket också gör den enkel att skala upp.  

Kontakta oss för att boka ett möte där vi kan diskutera hur vi kan hjälpa dig utöka din verksamhet. 

Börja nu

.

Maximera hållbarheten genom att minimera energiförbrukningen

En betydande fördel med Alfa Lavals våtutsmältningssystem är den låga energiförbrukningen till följd av hur avvattningen utförs. 

Det första avvattningssteget i Alfa Lavals våtutsmältningssystem är mekanisk avvattning i en dekantercentrifug. I ett torrutsmältningssystem görs detta istället i ett kokkärl. Att ta bort vatten med hjälp av G-krafter i en dekantercentrifug förbrukar mycket mindre energi än att koka bort vattnet, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt.  

Det andra avvattningssteget är förångningssystemet, där processvatten koncentreras. Alfa Lavals förångningssystem bygger på vår mycket effektiva plattvärmeväxlarteknik med en flerstegskonfiguration som återanvänder värme flera gånger. Att återanvända värmen gör kokningsprocessen mycket mer effektiv i en förångare än i ett kokkärl. 

Dessutom är ett plattförångarsystem en mycket mer modulär och kompakt lösning än ett shell-and-tube-baserat system, och ger dessutom en betydligt lägre installationskostnad. 

Om man jämför den totala energiförbrukningen förbrukar Alfa Lavals våtutsmältningssystem ca 50 % mindre energi än ett torrutsmältningssystem

AlfaVap förångningssystem       AlfaFlash förångningssystem

Insect farming in egg tray
.
Hands holding vegetables

Förvandla matavfall till värdefullt larvfoder

Att producera insektsprotein är ett av de mest cirkulära sätten att producera mat. En nyckelfaktor är att larverna livnär sig på avfall från jordbruk, bryggerier, livsmedelsproduktion och storkök. Innan det ges till larverna bearbetas fodret ofta för att optimera näringsvärdet och maximera larvernas tillväxt.  

Alfa Laval erbjuder lösningar för att omvandla ditt avfall till värdefullt insektsfoder, inklusive förångare och dekantercentrifuger som finjusterar vatten- och lipidhalten i fodret. 

Kontakta våra experter idag

.

Kompletta servicelösningar 

Regelbunden service är nyckeln till höga anläggningsprestanda och produktkvalitet. Med Alfa Laval som din servicepartner säkerställer du förstklassig hygien, avkastning och driftsäkerhet. Vi kan hjälpa dig med alla typer av service- och underhållsåtgärder, från regelbundna rengöringar och reparationer till optimeringstjänster och uppgraderingar.  

För maximal avkastning på din investering rekommenderar vi att du ingår ett serviceavtal med Alfa Laval. Denna helt anpassade servicelösning säkerställer maximala prestanda och drifttid och gör budgetering enkel. 

Läs mer om vårt serviceerbjudande

MF 1044413 adjusted XL
.

Nyckelprodukter