Insekter – framtidens proteinkälla

Den globala befolkningen fortsätter att växa. Under de senaste fem decennierna har den fördubblats, från fyra till åtta miljarder, och FN förutspår att vi kommer vara nästan 10 miljarder år 2050.  

Detta utsätter världens nuvarande livsmedelskällor för enorma påfrestningar, och stora förändringar i livsmedelsproduktionsmetoder kommer att krävas för att säkerställa en tillräcklig och hållbar tillgång på näringsrik mat. 

Larvae of black soldier fly for animal feed

Snabb tillväxt av efterfrågan 

Förändringar i matvanor kommer att göra att efterfrågan på protein överstiger befolkningstillväxten. Uppskattningar tyder på att vi kommer att konsumera 50 % mer protein år 2050, vilket motsvarar ytterligare 256 miljoner ton per år. 

Samtidigt är utrymmet som krävs för att producera traditionellt kött och växtbaserade proteiner begränsat och köttproduktionen är mycket resurskrävande.  

En annan faktor att tänka på är att en tredjedel av den mat som produceras globalt för närvarande går till spillo. 

Ovanstående utmaningar visar tydligt att vi behöver nya sätt att producera protein om vi vill klara av den ökande efterfrågan. 

Laz thee bubbles;HR2

I framkanten av insektsbearbetningstekniken


Utvecklingen av nya processer för produktion av insektsprotein går fortare och fortare. Som en av branschens ledande utrustningsleverantörer är vi på Alfa Laval redo att hjälpa dig om du vill gå in i eller expandera i denna spännande nya verksamhet.
Vi följer insektsmarknadens utveckling och våra framtida kunders behov noga. Vi har lång erfarenhet av proteintillämpningar och utvecklingsprojekt, samt att utveckla proteinbaserade lösningar. Vi kan arbeta med dig för att utveckla innovativa metoder för att producera hydroliserad insektsprotein och insektsproteinisolat av högsta kvalitet. Vi kan också utveckla lösningar för utvinning av biprodukter som kitin, för nya inkomstkällor.

Insektsbaserat protein 

Att använda insekter som proteinkälla är ett sätt att möta de växande utmaningarna med proteinförsörjning och matsvinn. Insekter är en hållbar proteinkälla, och uppfödningsprocessen kräver minimala resurser jämfört med traditionell boskapsuppfödning.  

Den huvudsakliga insatsströmmen är olika typer av avfall, från jordbruk, bryggerier, livsmedelsproduktionsprocesser och köksavfall. På så sätt bidrar insektsodling till den cirkulära ekonomin och är ett hållbart och lönsamt sätt att omvandla organiskt avfall till värdefulla produkter.  

Det finns tre utgångsströmmar från en kombinerad insektsuppfödnings- och proteintillverkningsanläggning: 

1. Insektsmjöl 

Insektsproteinmjöl är av hög kvalitet med en balanserad aminosyraprofil och mycket god smaklighet och smältbarhet. Vanliga användningsområden för insektsproteinmjöl inkluderar: 

 • Allergivänligt hundfoder 
 • Högpresterande fiskfoder 
 • Högpresterande fågelfoder 
 • Attraktionsmedel för räkfoder 
 • Broilerfoder för hög tillväxt 

2. Insektlipider

Lipiderna från insektsbearbetning är lättsmälta och har en hög halt av laurinsyra. Vanliga användningsområden för insektslipider inkluderar: 

 • Högpresterande griskultingfoder 
 • Startfoder för kyckling 
 • Kosmetika 
 • Tvättmedel 
 • Biodiesel 

3. Insektsrester 

Resterna från insektsuppfödning (kallas även frass), t.ex. insektsavfall, kan återanvändas som gödningsmedel i jordbruk och trädgårdsskötsel. En annan möjlig användning är som råvara för biogasproduktion. 

Drop of honey isolated on white background

Insektsodlingens roll i livsmedels kedjan 

Produktion av insektsprotein har mycket låg miljöpåverkan jämfört med andra former av protein. Dessutom kan insektsodling vara en viktig roll i att göra andra delar av livsmedelskedjan mer hållbara.  

Odlade grödor och djur är vår främsta källa till mat idag. Efter bearbetning, inköp och konsumtion lämnas enorma 1,3 miljarder ton organiskt avfall kvar. Det mesta av detta ger inget mer värde och går förlorat. 

Avfallet kan dock återanvändas som foder till insekter. Med rätt dosering är detta det perfekta fodret för att stödja insekternas tillväxt. De uppfödda larverna kan bearbetas till värdefullt protein och lipider och användas som djurfoder. Insekter är redan en naturlig kost för många djur och ett attraktivt foder för fisk och fåglar. 

Rester från insektsuppfödning – döda insekter och insektsavfall – kan användas som gödningsmedel i växtodling, vilket innebär att insekter blir en hållbar näringskälla för både odlade grödor och djur. 

Insekter kan produceras lokalt och kräver inte de stora utrymmen som andra proteinkällor – som boskap – kräver för uppfödning. 

White living silkworm eating Mulberry leaves in bamboom tray
Soldierfly and dew at the morning

Exempel: Den svarta soldatflugans larver 

 

 

Åtskilliga insektsarter med högt näringsvärde lämpar sig för odling, t.ex. syrsor och mjölmaskar. Den mest populära arten är dock larverna för svarta soldatflugor, som har många fördelar: 

1. Flexibel råvara 

Larverna kan matas med många olika former av organiskt avfall, inklusive: 

 • Frukt- och grönsaksrester 
 • Spannmål från bryggerier 
 • Kommersiellt matslam  
 • Rester från bearbetning av mejeriprodukter och andra livsmedel 
 • Mat som slängs från bagerier, stormarknader och livsmedelsbranschen 

2. Snabb tillväxt 

Den korta tillväxtcykeln gör den svarta soldatflugan mycket lämplig för uppfödning. Efter att äggen har lagts tar det bara en till två veckor innan larverna är redo för skörd. 

3. Hög koncentration av näringsämnen  

Eftersom den fullt utvecklade flugan inte har en mun måste den samla på sig all energi och näring den kommer att behöva under hela sitt liv medan den är i larvstadiet. Detta innebär att larverna en exceptionell förmåga att ta upp näringsämnen, omvandla dem till proteiner och lipider och lagra dem.  

4. Lämplig för massuppfödning 

Svarta soldatfluglarver trivs i miljöer med hög densitet, vilket gör dem perfekta för insektsuppfödning.

Insektsmjöl som fiskfoder 

Viktiga marknadsindikatorer visar att marknaden för industriell insektsbearbetning har en enorm tillväxtpotential, och investeringarna för att dra nytta av denna expansion ökar.  

En av de viktigaste tillämpningarna av insektsprotein är fiskodling. Fiskproduktionen i vattenbruksanläggningar ökar stadigt, och likaså efterfrågan på fiskfoder. Men även om produktionen av fiskmjöl, det dominerande fodret inom vattenbruket, är väsentligt för näringen, börjar kapaciteten redan bli ansträngd. Detta understryker behovet av nya proteinkällor som kan säkra den globala livsmedelskedjan. 

Utvecklingen av nya processer för produktion av insektsprotein går fortare och fortare. Som en av världens ledande leverantörer av utrustning för produktion av insektsprotein, står vi på Alfa Laval redo att hjälpa dig om du vill gå in i eller expandera i denna spännande nya verksamhet.  

Kontakta oss

A man feeds a lot of big catfish in the pond by hand