AFPX

AFPX-separatorer används inom kött-, fisk- och blodbearbetning för att rena och förbättra återvinningen av värdefulla proteinfraktioner, fetter och oljor. Dessa robusta och högpresterande separatorer är särskilt utformade för extremt krävande separeringsuppgifter för att uppfylla de extremt tuffa kraven och exceptionellt strikta hygienstandarderna inom livsmedelsindustrin. Med en AFPX-separator från Alfa Laval kan du uppnå exceptionella fetter och oljor av hög kvalitet med 99,7 % renhet.

AFPX 高速离心机-AFPX High Speed Centrifuge

För krävande separeringsuppgifter inom fisk- och köttindustrin

 • Enkla att använda och underhålla
 • Utmärkt slitstyrka och korrosionsbeständighet
 • Längre körtider säkerställer ökat utbyte
 • Rengöring på plats (CIP) för att hålla nere kostnaderna
 • Litet miljöavtryck
Konkurrensen i proteinbranschen är mycket hög, och för att uppnå lönsamhet måste du maximera kvaliteten och utbytet och samtidigt hålla nere driftkostnaderna. Vi på Alfa Laval har över 30 års erfarenhet av att utveckla separeringssystem för utsmältning, fettsmältning och proteinåtervinning. Vi vet hur du kan minska din miljöpåverkan och få ut den där extra procentandelen av produkt från ditt råmaterial, som gör hela skillnaden för slutresultatet.

Nyckelfunktioner i AFPX-centrifugserien är enheternas förmåga att hantera höga flödeshastigheter, höga halter av fasta ämnen och bearbetning i höga temperaturer. Dessa funktioner gör serien till det perfekta valet för att klara de tuffa förhållandena i branscherna för kött- och fiskförädling.

Beroende på sammansättningen av uppgifter och matning kan AFPX skivstapelseparator konfigureras i tre olika utföranden: koncentrator, renare och skimmer.

Dessutom kombinerar AFPX en hög g-kraft, effektiva slamfunktioner och automatiserad drift.

Applikationer

AFPX har konstruerats för att tömma fasta ämnen intermittent och samtidigt separera två vätskefaser som inte löses i varandra och som har olika densitet. Centrifugerna finns i en rad optimerade utföranden som lämpar sig för ett stort antal uppgifter, till exempel separering av fiskpressvatten, limvatten och extrakt. Andra applikationer är exempelvis rening av fiskolja och leverolja, animaliskt fett, skalolja och liknande produkter.

.

AFPX-serien

Beroende på sammansättningen av uppdrag och matning kan AFPX-separatorerna konfigureras i tre olika utföranden: koncentrator, renare och skimmer.

AFPX 200

AFPX 200_centrifuge for fat and oil processing

 • Enkla att använda och underhålla
 • Robusta och pålitliga
 • Slitagetåliga
 • Utmärkt korrosionsbeständighet
 • Låg fukthalt i fett
 • Flexibla installationsalternativ
 • Litet miljöavtryck
 • Möjlig plug-and-play-funktion

AFPX 617

AFPX 617 industrial centrifuge for meat and fat oil processing in food industry

 • Enkla att använda och underhålla
 • Robusta och pålitliga
 •  Slitagetåliga
 •  Utmärkt korrosionsbeständighet
 •  Låg fukthalt i fett
 •  Flexibla installationsalternativ
 •  Hög kapacitet för hantering av fasta ämnen
 •  Möjlig plug-and-play-funktion