Växtbaserad proteinbearbetning

Den ökande medvetenhet om hälso- och miljöfördelarna med växtprotein leder till en stor förändring på proteinmarknaden. Alfa Laval spelar en aktiv roll i utvecklingen av branschen för vegetabiliska proteiner och supporterar globala livsmedelsföretag, nystartade företag och forskningsinstitutioner med expertråd och marknadsledande processlösningar. Baserat på vårt arbete med traditionella producenter av protein och stärkelse skapar vi hållbara och pålitliga lösningar för framtiden.

plant-based-mainpage-small

One-stop-shop för bearbetningsystem för växtproteiner  

Vi är en av världens ledande leverantörer av processystem för växtbaserade proteiner. Vi erbjuder även system för vasslebehandling/vattenåtervinning och värmebehandling, samt kompletta bearbetningslinjer för stärkelse som säkerställer att inget värde går förlorat. Genom samarbeten med våra partner kan vi även leverera malnings- och torksystem, vilket gör oss till en enskild leverantör av kompletta processlinjer. 

Våra system levereras med vår bearbetningsgaranti. De är helt anpassade och optimerade på systemnivå för hög avkastning och låg OPEX. De är utformade att vara flexibla och är lätta att skala upp, vilket gör ger en förutsägbar och smidig utökning av verksamheten och övergång från pilotanläggning till fullskalig produktion. Alla våra komponenter är designade och byggda för hög produktrenhet, enastående hygien och enkel rengöring. Som ett resultat är vår utrustning det perfekta valet för att producera proteinisolat i livsmedelsklass som uppfyller de högsta standarderna inom livsmedelssäkerhet.  

Skräddarsydda lösningar inklusive malning, våtprocess och torkning

.
2 Plant based process chart

Alla våra processlösningar är unikamen inkluderar vanligtvis följande steg för bearbetning:

Proteinutvinning

Produktionsprocessen för växtprotein börjar med proteinutvinning. Först blandas råvaran med vatten för att bilda ett slam och sedan löses proteinet i vatten med metoder som alkalisk extraktion, syraextraktion eller enzymassisterad extraktion.

Därefter separeras proteinet från de andra komponenterna i slammet, som främst består av fibrer och stärkelse, med hjälp av centrifugeringsteknik som dekantrar, hydrocykloner och separatorer. Centrifugering har många fördelar jämfört med traditionella lösningar som baseras på filtrering, inklusive hög separeringseffektivitet, låg energiförbrukning och minimal avfallsproduktion. Detta bidrar till en mer hållbar och effektiv proteinutvinningsprocess samtidigt som en hög produktkvalitet säkerställs.

4 Protein extraction plant based

Proteinrening 

Efter utvinningen avlägsnas föroreningar som påverkar slutproduktens kvalitet och funktioner. Detta är ett viktigt steg vid framställning av proteinprodukter av hög kvalitet och flera metoder kan användas, till exempel utfällning och ultrafiltrering.  

Utfällning är en enklare och mer kostnadseffektiv metod där syra tillsätts i proteinlösningen för att framkalla utfällningen av proteinet. De utfällda proteinerna separeras sedan från processvattnet med hjälp av dekantrar och separatorer. Ultrafiltrering är en annan vanlig metod. Denna teknik använder ett membran med en definierad porstorlek som tillåter att mindre molekyler passerar igenom samtidigt som större proteiner hålls kvar. 

 

Värmebehandling 

Värmebehandling, eller pastörisering, utförs för att minska risken för mikrobiell kontaminering i de slutliga växtbaserade proteinerna. Proteinprodukten värms upp till en specifik temperatur under en definierad tidsperiod för att förstöra skadliga mikroorganismer samtidigt som man undviker överdriven uppvärmning för att bevara proteinets näringsmässiga och funktionella egenskaper. Proteinpastörisering kan även förbättra produktens hållbarhet och stabilitet.  

heat treatment plant based

 

Stärkelse-/fiberbearbetning 

Förutom protein kan växtbaserade råvaror innehålla värdefulla komponenter som fibrer och stärkelse. Under proteinutvinningsprocessen kan dessa komponenter separeras och återvinnas som en sidoström, vilket gör att du kan använda råvaran till sin fulla potential. Detta ger inte bara nya inkomster, utan det minskar även avfallshantering och -bearbetning. 

Lär dig mer om våra kompletta bearbetningssystem

.

 

Sluta slösa resurser – installera ett system för vasslebehandling 

Att tillföra ett system för vasslebehandling (processvatten) till din anläggning har en stor positiv effekt på avkastning, vattenkostnader och hållbarhet. Med ett system för vasslebehandling kan du återvinna vatten, proteiner och kolhydrater istället för att skicka dessa värdefulla resurser till ett avloppsreningsverk. 

Förutom att minska volymen avloppsvatten kan återvinning av vatten avsevärt minska vattenförbrukningen. Det återvunna vattnet kan användas för rengöring eller förfinas ytterligare för att eventuellt återanvändas i anläggningen. Cirkuläritet är vägen mot en hållbar värld. 

Ta reda på hur du kan återanvända ditt processvatten

.

Råvarornas flexibilitet

Vi har bearbetningslösningar för ett brett sortiment av grödor. Allt eftersom nya produkter utvecklas ökar intresset för nya typer av protein med olika egenskaper när det gäller smak, näring och/eller konsistens. Genom att tillsätta rätt protein kan även tekniska funktioner förbättras, inklusive förmågan att stabilisera flerfassystem som skum och emulsioner. Dessutom kan proteinsammansättningen och kvaliteten dagligen uppvisa variationer. Som ett resultat har våra system utformats noggrant för att säkerställa anpassningsförmåga och bibehålla en konsekvent produktion.


Kontakta oss om du vill utforska potentialen med att använda olika råvaror och få ytterligare insikter om våra flexibla design.

wheat plant based C
greenbeans plant based c
soybean plantbased c
seaweed plantbased c

Spannmål 

Vete 
Havre 
Ris 
Majs 

Stärkelsebaserade grödor

Gul ärta
Kikärt 
Åkerböna
Mungböna 
Potatis 

Oljeväxtfrön 

Sojaböna
Solros 
Raps 
Lupin

Vattenväxter 

Kelp
Tång 
Dulse 
Havsgrönsaker 

Öka lönsamheten genom att utvinna fibrer och stärkelse 

Förutom protein innehåller växter även fibrer och stärkelse i varierande grad. Genom att utvinna dessa värdefulla fraktioner från dina sidoströmmar kan du utnyttja dina råvaror till sin fulla potential. Fördelarna är: 

  • Mindre avfall att hantera och bearbeta 
  • Nya inkomster. Stärkelse kan säljas för användning inom livsmedel, foder eller biogas.  

Alfa Laval har lång erfarenhet av att utvinna dessa värdefulla komponenter från olika råvaror och kan tillhandahålla högeffektiva, skräddarsydda lösningar baserade på teknik som dekantrar, hydrocykloner, silar och separatorer. Genom att använda dessa tekniker blir utvinningen av stärkelse och fibrer en hållbar process, vilket bidrar till anläggningens cirkularitet. 

12 shutterstock 1433953580

Omvandla hållbart protein från bryggeriets förbrukade spannmål 

EverGrain™, ett helägt dotterbolag till den globala bryggerijätten Anheuser-Busch InBev, har utvecklat en banbrytande process för att utvinna proteinisolat av hög kvalitet från förbrukat spannmål, en restprodukt från ölbryggningsprocessen.  Det som tidigare torkades och såldes som djurfoder med lågt värde förvandlas nu till en hållbar källa till högkvalitativt, mycket näringsrikt, växtbaserat protein.  

Alfa Laval har tillhandahållit teknik för separerering och flödeshantering till EverGrains nya anläggning i St Louis. Detta inkluderar sex stora dekantrar, system för omvänd osmos, ventiler, pumpar och utrustning för tankrengöring. 

Läs hela historien

. .

Få tillförlitliga data innan du skalar upp

14 reliable data plant based

Testning i pilotskala på din anläggning...  

Alfa Laval erbjuder en komplett portfölj av kärnbearbetningskomponenter i pilotskala för produktion av vegetabiliska proteiner. Våra kompakta, plug-and-play-pilotskiddar gör det enklare att genomföra koncepttest och samla in värdefulla testdata. Våra pilotmodeller har samma driftsegenskaper som fullskaliga modeller, vilket gör det enkelt och förutsägbart att skala upp.

Läs mer om våra lösningar för testning i pilotskala

… eller på vårt applikationscenter  

Vi inbjuder dig att utföra testkörningar i pilotskala på våra test- och applikationsanläggningar. Här har vi en komplett installation som täcker olika processtadier, vilket gör att du kan prova nya idéer och bekräfta prestanda hos olika utrustningar. 

Kontakta oss

.
Different types of beans

Webinar – Introduktion till produktion av växtprotein 

Lär dig mer om den växande marknaden för växtbaserade proteinprodukter och hur du kan optimera produktionsprocesser för maximal avkastning, produktkvalitet och råvaruutnyttjande.   

Du kommer att lära dig om följande: 

  • Vanligen förekommande och nya råvaror 
  • Förbehandlingsprocesser 
  • Våtfraktioneringsprocessen 
  • Hur man återvinner vatten, proteiner och kolhydrater och biprodukter från vassle  
  • Alfa Lavals utbud av system och komponenter för bearbetning av växtbaserad protein 

Titta på webinaret

.

Kompletta servicelösningar 

Genom att kombinera en systeminriktning till service med omfattande processkunskap, optimerar vi prestandan för hela din process genom att identifiera och åtgärda grundorsakerna till dina problem.

Vi erbjuder ett komplett utbud av service som spänner över anläggningens hela livslängd. Vårt globala servicenätverk omfattar nästan 100 länder, vilket innebär att det alltid finns snabb och professionell support i närheten.

För maximal avkastning på din investering rekommenderar vi att du ingår ett serviceavtal med Alfa Laval. Denna helt anpassade servicelösning förenklar budgetering och maximerar prestanda och drifttid. Medan du fokuserar på din dagliga drift tar vi hand om planering, upphandling och genomförande av de serviceåtgärder som krävs.

Upptäck hur vi kan hjälpa till med service

.

Nyckelprodukter