Spiralmembran

Ett brett sortiment av sanitära spiralmembran med full passform för omvänd osmos (RO), nanofiltrering (NF), ultrafiltrering (UF) och mikrofiltrering (MF) för att effektivt återvinna, rena, fraktionera eller koncentrera produkter inom industrier som livsmedel, dryck, mejeri, bioteknik/biobaserade kemikalier och läkemedel. Olika kombinationer av membran, diameter, längd och distans garanterar kompatibilitet med alla processer vid korsflödesmembranfiltrering.

Spiral wound membrane UF

Finjusterad membranfiltrering under de bästa flödesförhållandena för effektiv separering, överlägset flöde och lång livslängd

  • Låg initial investering och låga utbyteskostnader tack vare hållbar design
  • Kostnadseffektiv – låg energiförbrukning (jämfört med keramiskt membran) och kompakt design som kräver minimal golvyta
  • Effektiv – inget behov av att byta ut eller kassera patronerna eller förbrukningsvarorna såsom används i traditionell dead end-filtrering
  • Utmärkt kemisk och termisk stabilitet med högt pH och temperaturbeständighet
  • Finns både som slätt papper (för screening eller laborationer) och spiral (större applikationer) för att hjälpa dig att kunna skala upp
Alfa Laval har arbetat med membranfiltrering i mer än 50 år och kunskapen och erfarenheten med tekniken ger en solid grund för att utforma effektiva spiralmembran i dag. Våra spiralmembran täcker ett brett spektrum av porstorlekar för olika separationsegenskaper. De är baserade på en unik konstruktion av supportmaterial i polypropylen eller polyester i en sanitär design med full passform som ger optimala rengöringsförhållanden. Allt material uppfyller FDA:s föreskrifter för sanitära tillämpningar. Spiralmembranen finns med olika membrantyper och i olika kombinationer av längd, diameter och matningsavstånd för att säkerställa optimal prestanda för din tillämpning.

Våra material för spiralmembran uppfyller alla de viktiga förordningarna 

Alla membranmaterial som används för både spirallindade och släta pappers-konfigurationer överensstämmer med EU-förordningen (EG) 1935/2004, EU-förordningen 10/2011 och FDA-förordningar (CFR 21) och är lämpliga för användning i livsmedels- och läkemedelsbehandlingstillämpningar. Överensstämmelse sträcker sig också till tillhörande utrustning och rördelar, inklusive objekt såsom platt- och stativenheter, elementhus och pumpar.

Spiral membrane for ultrafiltration
.

Så fungerar det - spiralmembranteknik

Den grundläggande teknologin bakom membranfiltrering innefattar användning av ett halvpermeabelt membran för att separera en vätska i två distinkta strömmar.

Pumpning av denna vätska över membranets yta skapar ett positivt trans-membrantryck som gör att alla komponenter som är mindre än membranets porositet passerar genom och bildar permeatet.

Alla komponenter som är större än porstorleken kan helt enkelt inte passera och förbli kvar i det som kallas retentatet. Membranets yta hålls fri från blockeringar genom vätskeströmningens kraft som rör sig parallellt med membranytan.


Effektiv spiralmembranfiltrering

Ett spiralmembran innefattar ett antal membran 'kuvert' med 2 membranark separerade av ett permeat distansnät, vardera limmade på ett centralt permeatuppsamlingsrör.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Mellan varje kuvertpar finns en distans som skapar matningskanalen, vilket tillåter matningen att strömma över spiralmembranets längd, medan permeatet som passerar genom membranet i membranhöljet flyter i ett spiralmönster till permeatuppsamlingsröret.

Röd = Matning/retentat.

Gul = Permeat.

Kostnadseffektivt – jämfört med ett keramiskt membran

En av de viktigaste fördelarna med att välja ett spiralmembran är att det är en ekonomisk lösning jämfört med ett keramiskt membran. Det har både låga kapital- och driftskostnader och samtidigt är spiralmembranet idealiskt för tillämpningar med högt flöde.

Alfa Laval spiral membrane for reverse osmosis filtratio
.
.

Hur kan vi hjälpa dig?

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.

.