AL-mem

Standard Alfa Laval ALMEM-UF är ett automatiskt, kontinuerligt membranfiltreringssystem som är allmänt använt inom livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin. Det använder ultrafiltrering i korsflöde för att koncentrera produkter effektivt och stöder sig på mer än 50 års erfarenhet inom membranteknik. Den flexibla, lättanvända designen stöder en rad specifika koncentrationskrav för att passa dina specialbehov med minimal uppehållsvolym.

阿法拉伐膜过滤系统

Ett beprövat membranfiltreringssystem för effektiv produktkoncentration och rening

  • Kostnadseffektiv, redo att använda – standardiserad design med förmonterade komponenter och prefabricerade rörledningar
  • Kontinuerlig produktkoncentration tack vare flexibel och automatisk kontroll
  • Pålitlig, lättanvänd och enkelt att underhålla driften – PLC för system- och processkontroll och övervakning, inklusive CIP-procedurer
  • Effektiv att använda – huvudkomponenter inklusive spiralmembran, pumpar, ventiler och reservdelar tillverkas av Alfa Laval
  • Konstruerad för hygieniska krav – alla rörsystem och övrig utrustning som kommer i kontakt med produkten eller rengöringsvätskor är i AISI 316L rostfritt stål.
Med mer än 2 500 installationer över hela världen har Alfa Laval hjälpt många företag med membranteknologi. Oavsett om du växlar från en traditionell högenergimetod eller vill optimera ditt befintliga ultrafiltreringssystem kommer vår branschkunskap och omfattande globala försäljnings- och servicenätverk hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för att tillgodose dina specifika affärsbehov.
.
.
Blood processing 640x360

Applikationer

  • Koncentration av proteiner, gummin och andra matningar före vidare avdunstning.
  • Bearbetning av animaliskt blodplasma, gelatin, äggvita, pektin och karragenan.
  • Återvinning, rening och/eller koncentration av enzymer, jästextrakt och aminosyror.
  • Produktion av naturliga färger och för återvinning av protein från avfallsströmmar.
Gelatine extraction 640x360
.
.

Ett brett urval av Alfa Laval membran för ultrafiltrering:

UF-pHt™-membran 

UF-pHt branded feature logo.pngBred pH-tolerans uppfyller hög temperaturbeständighet

Dessa membran är tillverkad av ett speciellt polypropenpapper och kan användas över många olika pH-nivåer såväl som höga temperaturer. Detta hjälper till att öka både processflexibilitet och hygien hos membranfiltreringssystemet. 

UF-spiralmembran

Våra UF-spiralmembran är baserade på en unik konstruktion av supportmaterial i antingen polypropylen eller polyester i en sanitär design med full passform som ger optimala rengöringsförhållanden.

Eftersom alla membran i ALMEM-UF-systemet produceras av Alfa Laval kan du vända dig till oss för membranersättning och tjänster.

Så fungerar det

Overview of system layout UF

Hur fungerar ultrafiltreringssystemet?

Membranslingor

Under ultrafiltreringsprocessen (UF) kommer spiralmembranen minska volymen av vätska genom att ta bort vatten och andra lågmolekylära ämnen. Produkten förs in i matningssystemet med hjälp av nivåregleringsventilen och pumpas till ett antal membranfiltreringssteg anslutna i serie (slingor). Varje ultrafiltreringsslinga består av ett antal höljen som innehåller Alfa Lavals spiralmembran. Membranen tillåter salter och vatten att passera in i permeatströmmen (avvisar proteiner, gummin, etc). Koncentrationen av matningsprodukten ökar när den passerar genom slingorna.   

Den faktiska processtemperaturen är relaterad till matningsprodukten som behandlas. Typiska temperaturer ligger i intervallet 5 ° till 90 °C (41 ° till 194 °F).

Pump och kylsystem

Varje slinga har ett recirkulationspumpsystem för att förse membranen med lämpligt korsflöde för att minimera nedsmutsning med hänsyn till systemets totala kapacitet. Enheten innehåller också ett kylsystem för att avlägsna värme som genereras av pumparna. Frekvensdrivarna på pumpar håller nere energiförbrukningen.

Tanksystem

Permeatet som samlats upp från slingorna kommer in i permeat-tanksystemet där det släpps uppströms eller nedströms för återvinning eller bortskaffande via ett dräneringssystem.

Flödeshastighetskontroll

Flödeshastigheten för retentatet styrs normalt av ett flödesförhållande-system (VCF-värde) eller av en valfri refraktometer/instrument för mätning av täthet för att erhålla den önskade produktkoncentrationen eller volymminskningen.

Styrsystem

ALMEM-UF-systemet är helt automatiskt. Kontrollsystemet MemProC® är enkelt att använda samt säkerställer säker och pålitlig drift och har separata lägen där du kan välja olika produktions-, rengörings-, sanitets- och vattencirkulationsoperationer, komplett med alla nödvändiga undersekvenser.

Produktförskjutning och CIP

När en cykel har avslutats förträngs produkten av vatten för att säkerställa maximal produktåtervinning. Förskjutningssekvensen följs av en vattenspolning för att avlägsna eventuella produktrester på membranytan. Slutligen rengör en CIP-sekvens membranen och slingorna.