UF-spiral

Alfa Lavals spiralmembran för ultrafiltrering (UF) är ett beprövat och populärt val för många processer inom livsmedels-, dryckes-, mejeri-, bioteknik- och läkemedelsindustrin där de används för produktåtervinning samt produktrening, fraktionering och koncentration. Detta gör membranen för ultrafiltrering till en av våra mest mångsidiga produkter. Alfa Laval erbjuder ett omfattande sortiment av UF-membran med olika egenskaper.

Spiral wound membrane UF

Få kostnadseffektivitet till din UF-membranprocess

  • Kostnadseffektiv drift tack vare låg energiförbrukning
  • Effektiv – inget behov av att byta ut eller kassera patronerna eller förbrukningsvarorna såsom används i traditionell dead end-filtrering
  • Utmärkt kemisk och termisk stabilitet med en livslängd upp till flera år
  • Låga startkostnader jämfört med andra lösningar
  • Flexibel – finns i olika kombinationer av längd, diameter och avståndsstorlek
Alfa Lavals erfarenhet av membranteknik går hela vägen tillbaka till uppfinningen av själva membrantekniken (mer än 50 år). UF-membranen, som tillverkas internt i vår egen specialanläggning, är baserade på en unik konstruktion av supportmaterial i antingen polypropylen eller polyester i en sanitär design med full passform som ger optimala rengöringsförhållanden. Extremt hållbart, membranen har utmärkt kemisk och termisk stabilitet och livslängd upp till flera år. Vi har både släta pappersmembran (för screening eller laborationer) och spiralmembran (större applikationer), vilket är en fördel när du skalar upp.
.

Membranen för ultrafiltrering sträcker sig från 1 000–100 000 molekylviktsgräns (MWCO) och det applicerade trycket är relativt lågt. Salter, sockerarter, organiska syror och mindre peptider passerar genom porerna medan proteiner, fetter och polysackarider hålls kvar.

Med våra spiralmembran för ultrafiltrering kan du fraktionera ett matningsflöde i två distinkta strömmar, där varje ström innehåller upplösta komponenter med olika molekylvikter.

Alfa Laval erbjuder 5 olika membrantyper för ultrafiltrering:

UF-pHt™-serien

UF-pHt branded feature logo.png

UF-pHt™-membran tolererar höga temperaturer och pH-värden. Membranen är gjorda av polysulfon eller polyetersulfon av supportmaterial i polypropylen. MWCO-värden varierar mellan 2 000 och 100 000 Dalton. De flesta av spiralmembranen är USDA-godkända och Halal-certifierade.

 

 

UF-PP-serien

UF-PP-membranen är gjorda av fluorpolymer, polysulfon, regenererad cellulosaacetat eller kompositfluoropolymer av supportmaterial i polypropylen. MWCO-värden varierar från 1 000 till 100 000 MWCO.

UF-PET-serien

UF-PET-spiralmembran är baserade på supportmaterial i polyester. Polymermembranet är tillverkat av polysulfon, polyetrosulfon eller regenererad cellulosaacetat. MWCO-värden varierar mellan 5 000 och 25 000 MWCO. Vissa typer är USDA-godkända och vi kan erbjuda produkter med Halal-certifikat på begäran. 

Dairy-serien

Alfa Laval har två serier av spiralmembran som är skräddarsydda för mejeriprodukter: Dairy UF-PET och Dairy UF-pHt™.

Dairy UF-PET spiralmembran, som är tillverkade av supportmaterial i polyester, finns med MWCO-värden mellan 5 000 och 20 000 Dalton.  

Dairy UF-pHt™ spiralmembran, som är gjutna på polypropylen-stödpapper, finns med MWCO-värden mellan 5 000 och 20 000 Dalton.

Båda typer är USDA-godkända och vi kan erbjuda produkter med Halal-certifikat på begäran. 

Våra material för membran för ultrafiltrering uppfyller alla de viktiga förordningarna 

Alla membranmaterial som används för både spirallindade och släta pappers-konfigurationer överensstämmer med EU-förordningen (EG) 1935/2004, EU-förordningen 10/2011 och FDA-förordningar (CFR 21) och är lämpliga för användning i livsmedels- och läkemedelsbehandlingstillämpningar. Överensstämmelse sträcker sig också till tillhörande utrustning och rördelar, inklusive objekt såsom platt- och stativenheter, elementhus och pumpar.

Ultrafiltration spiral membrane from Alfa Laval

Så fungerar det

.

Den grundläggande teknologin bakom membranfiltrering innefattar användning av ett halvpermeabelt membran för att separera en vätska i två distinkta strömmar.

Pumpning av denna vätska över membranets yta skapar ett positivt trans-membrantryck som gör att alla komponenter som är mindre än membranets porositet passerar genom och bildar permeatet.

Alla komponenter som är större än porstorleken kan helt enkelt inte passera och förbli kvar i det som kallas retentatet. Membranets yta hålls fri från blockeringar genom vätskeströmningens kraft som rör sig parallellt med membranytan.


Ultrafiltreringsspiralmembranets konstruktion

Ett spiralmembran innefattar ett antal membran 'kuvert' med 2 membranark separerade av ett permeat distansnät, vardera limmade på ett centralt permeatuppsamlingsrör.

Spiral-membranes-HIW-320.jpg

Mellan varje kuvertpar finns en distans som skapar matningskanalen, vilket tillåter matningen att strömma över spiralmembranets längd, medan permeatet som passerar genom membranet i membranhöljet flyter i ett spiralmönster till permeatuppsamlingsröret.

Röd = Matning/retentat.

Gul = Permeat.

Flödesmönstret i ett UF-spiralmembran där rött representerar matningen/retentatet och gul permeatet.