Cellulärt jordbruk

Människan har använt jäsning för att bearbeta mat i mer än 10 000 år. De tidigaste exemplen inkluderar fermenterade mejeriprodukter och drycker. Under årtusendena har människor uppfunnit ett brett utbud av jäsningsbaserade produkter – allt från rödvin till surkål och öl. Idag utvecklas nya jäsningsprocesser för att tillhandahålla hållbara proteinkällor för en växande befolkning, och Alfa Laval tar aktivt del i denna utveckling med våra cellulära jordbrukssystem.

Cultured meat processing
Growing sprout

Ökat intresse för alternativa proteinkällor

Utvecklingen av nya jäsningsprocesser för livsmedelsproduktion har accelererat under de senaste decennierna. Dessa nya processer producerar nya proteiner och är ett viktigt steg i det pågående skiftet bort från traditionella animaliska proteinkällor.  

De viktigaste drivkrafterna bakom det växande intresset för alternativt protein är: 

 • Efterfrågan på mer hållbara proteinkällor 
 • Krav på billigare livsmedelsprodukter och ingredienser 
 • En växande befolkning 
 • I många delar av världen går människor över till en diet med mer protein, och samtidigt konsumerar många inte tillräckligt med protein 
 • Massiva hållbarhetsproblem inom animalisk proteinproduktion, t.ex. när det gäller vatten- och markanvändning, avskogning, utsläpp av växthusgaser och avfall  

Investeringarna i produktionsmetoder för fermentering och cellodlat protein har ökat lavinartat de senaste åren och 2021 var summan uppe i över 3 miljarder USD, en siffra som förväntas växa betydligt de kommande åren. 

.

Processer för cellulära livsmedelslösningar 

 • Fermentering av biomassa – vid fermentering av biomassa är mikroorganismen själva slutprodukten och snabb tillväxt och högt proteininnehåll utnyttjas för att producera stora mängder protein snabbt och effektivt. 
 • Precisionsfermentering – Precisionsfermentering använder specialdesignade mikrobiella värdar som producerar funktionella ingredienser, såsom proteiner, oljor/fetter och kolhydrater. Den största skillnaden jämfört med biomassafermentering är att cellerna inte är själva produkten och avlägsnas i processen. 
 • Köttproduktion med cellkulturer – Denna process liknar biomassafermentering, men med skillnaden att djurceller från grisar, nötkreatur, fågel och fisk används istället för mikroorganismer, som bakterier eller svampar. Detta är en mer utmanande process eftersom den kräver en högre nivå av hygien och ett mer komplext foder och, dessutom är tillväxten av djurceller långsammare än för bakterier eller svampar. Denna process resulterar i vad vi kallar odlat kött (även känt som labbodlat kött, syntetiskt kött eller konstgjort kött).
Cultured meat production in lab

Alfa Laval tillhandahåller utrustning och kompletta produktionslinjer för alla tre typer av cellulär framställning. Kontakta oss tidigt i ditt projekt för att dra full nytta av stödet från våra protein- och fermenteringsexperter. De kan hjälpa dig med värdefulla råd under konstruktionsfasen och hjälpa dig att välja rätt utrustning baserat på dina driftsförhållanden. 

Att använda Alfa Laval som systemleverantör gör upphandlingen enklare och gör det möjligt för våra ingenjörer att finjustera prestandan för hela processlinjen på systemnivå, vilket resulterar i fördelar som är svåra att uppnå när man använder olika leverantörer för olika delar. 

Lösningar för biomassa- och precisionsfermentering samt produktion av odlat kött

.
Cell grown processing flowchart

Kapacitetsintervall: från pilot till fullskalig produktion med en bioreaktorvolym på 1 till 200 m3 (44 000 gallon). 

Bioreaktion/fermentering 

 • Bioreaktorer och fermentering för alla typer av processer och mikroorganismer 

Läs mer

Skörd 

 • Separatorer 
 • Dekantrar 
 • Membranfiltreringssystem 

Läs mer

Rening 

 • Rengöringssystem med separatorer eller dekantrar 
 • Membranfiltreringssystem 

Läs mer

Koncentrering 

 • Förångningssystem 
 • Membranfiltreringssystem 

Läs mer

På Alfa Laval har vi arbetat med kunder inom ett brett spektrum av fermenteringstillämpningar i mer än ett sekel och kan stötta dig med både tillämpningskunnande och förstklassig utrustning. Vi erbjuder ett komplett utbud av högeffektiv uppströms- och nedströmsutrustning för alla typer av cellulära system – biomassa och precisionsfermentering samt produktion av odlat kött – alltid helt anpassad till dina krav. Vi levererar komponenter, moduler och kompletta systemlösningar för allt från pilotskala till fullskaliga produktionslinjer.

Alla våra produkter går utmärkt att rengöra och har hög hygienisk konstruktion, och våra beprövade CIP-lösningar säkerställer effektiv rengöring av hela systemet.

 

Vi kan även leverera alla nödvändiga hjälpsystem, som: 

 • Flödeshanteringssutrustning, t.ex. ventiler, pumpar och rörledningar 
 • Värmeväxlare för värme och kyla 
 • Automationssystem för enkel drift och övervakning 

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.

. .
Hand of business man step up to a toy staircase to success target
Jan Moller Testcenter Nakskov

På väg att skala upp? Inga problem! 

Vi står redo att supportera din tillväxt och utveckling och våra experter ger dig gärna råd om de bästa sätten att industrialisera din process när du går från pilotanläggning till fullskalig produktion.

Tack vare en modulär konstruktion, är våra cellulära jordbrukssystem enkla att skala upp när din verksamhet behöver expandera. 

Hos oss kan du tillgodose alla dina utrustningsbehov, och i samarbete med våra partners kan vi förse dig med kompletta produktionslinjer. 

Kontakta oss för att boka ett möte där vi kan gå igenom din process. Vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter från tidigare projekt som vi har genomfört.

Börja nu

Välkommen till vårt testcenter 

Vi välkomnar dig att göra fullskaliga testkörningar på vår testanläggning i Danmark. Här har vi en komplett installation som täcker alla processstadier, vilket gör att du kan prova nya idéer och bekräfta prestanda hos olika utrustningar. 

Om du föredrar att göra tester i din egen anläggning kan vi tillhandahålla testenheter, så att du kan testa Alfa Lavals produkter tillsammans med din befintliga utrustning innan köp.  

Klicka här för mer information

.
Woman holding in hands green sprout seedling on black soil

Hållbara lösningar med låg energiförbrukning 

Att minimera energiförbrukningen i din produktionslinje stärker de inneboende hållbarhetsegenskaperna i din fermenterade alternativa proteinprodukt, vilket gör att du kan etablera en mer attraktiv marknadsposition. 

Att använda Alfa Lavals förångningssystem för koncentration är ett enkelt sätt att spara energi. Dessa system är baserade på högeffektiv plattvärmeväxlarteknik, vilket gör dem mycket mer energieffektiva och kompakta än shell-and-tube-baserade system.

Dessutom är Alfa Lavals förångningssystem utformade med flera steg, vilket gör det möjligt att återanvända värmen flera gånger i systemet och minimera energiförbrukningen.

AlfaVap förångningssystem  AlfaFlash förångningssystem

Visste du att … 

 • Investeringar i fermenteringsföretag ökade nästan 40 gånger mellan 2017 och 2021? 
 • … investeringarna i odlad köttproduktion ökade nästan 70 gånger mellan 2017 och 2021? 
 • … majoriteten av investeringarna görs i Nordamerika? 
 • … den första hamburgaren gjord av odlat kött var klar 2013 och hade tagit två år att tillverka? 
Lab grown cultured meat
.

Kompletta servicelösningar 

Genom att kombinera en systeminriktning till service med omfattande processkunskap, optimerar vi prestandan för hela din process genom att identifiera och åtgärda grundorsakerna till dina problem.

Vi erbjuder ett komplett utbud av service som spänner över anläggningens hela livslängd. Vårt globala servicenätverk omfattar nästan 100 länder, vilket innebär att det alltid finns snabb och professionell support i närheten.

För maximal avkastning på din investering rekommenderar vi att du ingår ett serviceavtal med Alfa Laval. Denna helt anpassade servicelösning förenklar budgetering och maximerar prestanda och drifttid. Medan du fokuserar på din dagliga drift tar vi hand om planering, upphandling och genomförande av de serviceåtgärder som krävs.

Upptäck hur vi kan hjälpa till med service

MF 1044413 adjusted XL
.

Nyckelprodukter