Culturefuge

Culturefuge är en serie av unika bottenmatade hermetiska biofarmaseparatorer (eller fullständiga separationssystem) utvecklade speciellt för odlingar av däggdjursceller, mikrobiella celler och utfällda proteiner. Den resulterande milda och effektiva matningsaccelereringen är skonsam mot skjuvkänsliga cellväggsmembran som gör reningen av målproteinerna nedströms enklare och mer kostnadseffektiv.

Culturefuge 生物制药分离机-Culturefuge Biopharmaceutical Separator

Fastämnesutmatande separatorer utvecklade speciellt för cellodlingar

 • Konsekvent produktkvalitet – fullständigt hermetiska förhållanden eliminerar effektivt gränssnitt mellan luft och vätska inuti separatorkulan
 • Minskad risk för skjuvning och kontaminering ¬– unik ihålig spindelmatning säkerställer en mycket försiktig separering av celler
 • Enkel uppskalning – kompakt, flexibel design som noggrant kan utökas från pilotanläggning till produktion
 • Maximal hygien – spolmunstycken sprutar utanför centrifugkulan och cyklonen såväl som inuti ramen.
 • Material uppfyller föreskrivna krav på bearbetning – möjlighet till automatisk rengöring och sanering med hjälp av CIP- och/eller SIP-system
Culturefuge kan levereras färdigmonterad på medar och uppfyller specifikationerna för stora tryckkärl. Systemversionerna omfattar rörsystem för service- och processvätskor samt integrerat elsystem med PLC och pneumatisk enhet. Designalternativ inkluderar superfin elektropolerad produktkontaktyta och ångsteriliserbar pump för transport av den fasta fasen.

Mild produktacceleration

Culturefuge är en specialutvecklad serie av separatorer för mild behandling av cellodlingar och annat skjuvkänsligt biologiskt material. Det unika ihåliga spindelkonceptet möjliggör mild acceleration av matningsvätskan till separatorns rotationshastighet, varigenom cellysering minimeras. Detta förhindrar frisättning av oönskade intracellulära proteiner och minimerar förstörande av sköra proteinfällningar. Skördarna förbättras därmed och åtgärder nedströms optimeras.

Skalbar cellodlingsseparator

Culturefuge-separatorn är idealisk för fermentering av cellodlingar och kontinuerlig cellskörd under hermetiska förhållanden. Den ger en konsekvent produktkvalitet och kan noggrant och tillförlitligt skalas upp från användning i pilotanläggningar till fullskalig produktion.

Lufttät cellodlingsseparator

Culturefuge är en fullständigt hermetisk separator, som effektivt eliminerar allt gränssnitt mellan luft och vätska inuti separatorskålen. Detta förhindrar luft från att trängas in, vilket kan orsaka problem vid filtreringsprocessen nedströms. Vidare kan flödesstyrningsanordningar placeras nedströms, vilket möjliggör genomförande av ett obstruktionsfritt inmatningsarrangemang med maximal kraft. 

Hygienisk design

Culturefuge är konstruerad av material som uppfyller stränga lagkrav för bearbetning. För att upprätthålla hygieniska driftsförhållanden kan denna centrifug för cellodling rengöras och saneras automatiskt med hjälp av systemen Sterilization-in-Place (SIP) och Clean-in-Place (CIP) utan att någon stor demontering eller montering krävs. Dessutom sprutar spolmunstycken utanför centrifugkulan och cyklonen såväl som inuti ramen för maximal hygien.

Komplett separeringssystem

Alfa Lavals Culturefuge levereras som ett färdigmonterat separeringssystem på medar bestående av en separator på en fast bottenplatta och horisontell drivaxel, snäckväxel, smörjande oljebad, ihålig vertikal kulspindel och rörsystem för service- och processvätskor. Den innehåller ett integrerat elsystem med startanordning, programmerbar logisk styrning (PLC) och pneumatisk enhet.

Utformningen av cellodlingsseparatorn är i överensstämmelse med de flesta specifikationer för större tryckkärl, inklusive ASME och PED.

Designalternativ

  • Superfin elektropolerad produktkontaktyta
  • Ångsteriliserbar pump för transport av den fasta fasen
  • Enheten levereras monterad på medar för öppen drift, inbyggd körning, ångsteriliserbar aseptisk drift eller drift med endast dekontaminering genom ånga.

Culturefuge-serien

 • Culturefuge 100 för pilotanläggningar och småskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 200 till 2 000 l/h.
 • Culturefuge 200 för medelskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 1 000 till 5 000 l/h.
 • Culturefuge 300 för medel- till storskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 2 000 till 8 000 l/h.
 • Culturefuge 400 för storskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 5 000 till
  20 000 l/h.

På begäran kan Alfa Laval tillhandahålla supportservice för validering och ett rigoröst leveranstest (Factory Acceptance Test, FAT) i vår egen testanläggning.

Fördelar

 • Kompakt och flexibel design
 • Steriliserbar
 • Rengöring med CIP (Cleaning-In-Place)
 • Innesluten

Culturefuge-konceptet

Så fungerar det

Cut-away of the Culturefuge separator

Culturefuge-separatorn är specialutvecklad för att ge en mild, fullständigt hermetiskt behandling av cellodlingar och annat skjuvkänsligt biologiskt material.

Det biologiska materialet som ska separeras kommer in i centrifugen genom ett ihåligt spindelmatat inlopp och accelererar gradvis när det rör sig uppåt till plåtsatsen, där separeringen sker i den roterande centrifugkulan.

Den separerade vätskefasen lämnar genom vätskeutloppet ovanpå kulan. I utrymmet för de uppsamlade fasta ämnena matas de regelbundet ut från kulans utkant.

Under normal produktion håller vattnet som används vid drift den glidande kulans underdel stängd mot kulhuven. Vid utmatningen faller den glidande kulans underdel nedåt en kort stund (mindre än en sekund) och de fasta ämnena matas ut genom utloppsportarna.