Culturefuge

Culturefuge är en serie av unika bottenmatade hermetiska cellcetrifuger och biofarmaseparatorer (eller fullständiga separeringssystem) utvecklade speciellt för skonsam cellodling av däggdjursceller, mikrobiella celler och utfällda proteiner. Den resulterande milda och effektiva matningsaccelerationen är skonsam mot skjuvkänsliga cellväggsmembran som gör reningen av målproteinerna nedströms enklare och mer kostnadseffektiv.

Culturefuge cell centrifuge

Fastämnesutmatande separatorer och cellcentrifuger utvecklade speciellt för cellodlingar

 • Konsekvent produktkvalitet – helt hermetiska förhållanden eliminerar effektivt gränssnitt mellan luft och vätska i separatorkulan
 • Minskad risk för skjuvning och kontaminering – unik ihålig spindelmatning säkerställer en väldigt försiktig separering av celler
 • Enkel uppskalning – kompakt, flexibel design som noggrant kan utökas från pilotanläggning till produktion
 • Maximal hygien – spolmunstycken sprutar utanför centrifugkulan och cyklonen såväl som inuti ramen.
 • Material uppfyller föreskrivna krav på bearbetning – möjlighet till automatisk rengöring och sanering med hjälp av CIP- och/eller SIP-system

Culturefuge kan levereras färdigmonterad och uppfyller specifikationerna för stora tryckkärl. Systemversionerna omfattar rörsystem för service- och processvätskor samt ett integrerat elsystem med PLC och pneumatisk enhet. Designalternativ inkluderar en elektropolerad produktkontaktyta och ångsteriliserbar pump för transport av den fasta fasen. 

Mild produktacceleration

Culturefuge är en specialutvecklad serie av separatorer för mild behandling av cellodlingar och annat skjuvkänsligt biologiskt material. Det unika ihåliga spindelkonceptet möjliggör en försiktig acceleration av matningsvätskan till cellcentrifugens rotationshastighet, varigenom cellysering minimeras. Detta förhindrar frisättning av oönskade intracellulära proteiner och minimerar förstörande av sköra proteinfällningar. Avkastningen förbättras och flödet optimeras.

Skalbar cellodlingscentrifug

Culturefuge är idealisk för cellkulturfermentering och kontinuerlig cellskörd under hermetiska förhållanden. Den levererar konsekvent produktkvalitet. Dessutom kan man exakt och tillförlitligt skala upp från användning i pilotanläggningar till fullskalig produktion.

Lufttät cellodlingscentrifug och separator

Culturefuge är en fullständigt hermetisk separator, som effektivt eliminerar allt gränssnitt mellan luft och vätska i separatorkulan. Detta förhindrar luft från att trängas in, vilket kan orsaka problem vid filtreringsprocessen nedströms. Vidare kan flödesstyrningsanordningar placeras nedströms, vilket möjliggör genomförande av inmatning med maximal kraft. 

hygienisk design.

Culturefuge cellcentrifuger och separatorer är konstruerade av material som uppfyller stränga lagkrav för bearbetning. För att upprätthålla hygieniska driftsförhållanden kan denna centrifug för cellodling rengöras och saneras automatiskt med hjälp av systemen Sterilization-in-Place (SIP) och Clean-in-Place (CIP) utan att någon stor demontering eller montering krävs. Dessutom sprutar spolmunstycken utanför centrifugkulan och cyklonen såväl som inuti ramen för maximal hygien.

Komplett separeringssystem

Alfa Lavals Culturefuge cellcentrifug levereras som ett färdigmonterat separeringssystem bestående av en separator på en fast bottenplatta med en horisontell drivaxel, snäckväxel, smörjande oljebad, ihålig vertikal kulspindel och rörsystem för service- och processvätskor. Dessutom innehåller den ett integrerat elsystem med startanordning, programmerbar logisk styrning (PLC) och pneumatisk enhet. 

Utformningen av cellodlingsseparatorn är i överensstämmelse med de flesta specifikationer för större tryckkärl, inklusive ASME och PED. 

Designalternativ

  • Superfin elektropolerad produktkontaktyta
  • Ångsteriliserbar pump för transport av den fasta fasen
  • Enheten levereras monterad för öppen drift, inbyggd körning, ångsteriliserbar aseptisk drift eller drift med endast dekontaminering genom ånga.

Culturefuge-cellcentrifugområdet

 • Culturefuge 100 för pilotanläggningar och småskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 200 till 2 000 l/h.
 • Culturefuge 200 för medelskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 1 000 till 5 000 l/h.
 • Culturefuge 300 för medel- till storskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 2 000 till 8 000 l/h.
 • Culturefuge 400 för storskalig produktion med kapacitet som sträcker sig från 5 000 till
  20 000 l/h.

På begäran kan Alfa Laval tillhandahålla supportservice för validering och ett rigoröst leveranstest (Factory Acceptance Test, FAT) i vår egen testanläggning.

Cuturefuge cellcentrifug – Fördelar

 • Kompakt och flexibel design
 • Steriliserbar
 • Rengöring med CIP (Cleaning-In-Place)
 • Innesluten

Culturefuge-konceptet

Så fungerar det

Culturefuge-cellseparatorn är specialutvecklad för att ge en mild, helt hermetiskt behandling av cellodlingar och annat skjuvkänsligt biologiskt material. Det biologiska materialet kommer in i cellcentrifugen genom ett ihåligt spindelinlopp.  Den accelereras gradvis när den rör sig uppåt till skalskivorna, där separeringen sker i den roterande centrifugkulan.  Den separerade vätskefasen lämnar genom vätskeutloppet ovanpå kulan. I utrymmet för de uppsamlade fasta ämnena matas de regelbundet ut från kulans utkant. Under normal produktion håller vattnet som används vid drift den glidande kulans underdel stängd mot kulhuven. Vid utmatning faller den glidande kulans underdel nedåt en kort stund (mindre än en sekund) och de fasta ämnena matas ut genom utloppsportarna. 

Den första premiumlösningen för separering inom biofarmaceutisk bearbetning för engångsbruk

Möt Alfa Laval CultureOne: effektiv, beprövad klarning med varsam hantering av skjuvkänsligt biologiskt material, i kombination med ökad avkastning och förbättrad proteinåtervinning. Gör dig redo att utforska nya möjligheter till produktion i små satser med oöverträffad prestanda.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Separator Innovator

Vill du veta mer om våra innovationer inom separeringsteknik? Klicka på länken nedan. Alfa Laval uppfann den första centrifugalseparatorn och varit ledande inom utvecklingen av centrifugalteknik i mer än ett sekel. Vi delar gärna med oss av den expertis vi har fått på vägen. Besök vår kunskapsbas Separator Innovator om du vill lära dig mer om framstegen inom separering och de åtgärder som Alfa Laval vidtar för att kontinuerligt revolutionera tekniken.

hss clara separator innovator640x360