Bearbetning av fisk

Alfa Laval är en välkänd leverantör av utrustning och lösningar som används för bearbetning av fiskbiprodukter. Dessa biprodukter omvandlas till värdefulla konsumentprodukter som Omega 3 för människor, djurfoder, gelatin eller kollagenpeptider, protein för fiskfoder eller koncentrerat fiskprotein för djurfoder.

Fish processing

Snabbt, hygieniskt och pålitligt

Att bearbeta fisk, skaldjur och andra invånare i världshaven till produkter som ska ätas eller användas på annat sätt av människor eller djur, kräver exceptionell snabbhet, pålitlighet och hygien.

Bättre kombinationer

Ett av de enklaste sätten att uppnå bästa och mest lönsamma resultat vid bearbetning av fisk, skaldjur och krill är att säkerställa att alla komponenter och system fungerar enkelt och pålitligt tillsammans – så att de ökar snarare än minskar varandras effektivitet.

System, moduler eller utrustning

Alfa Laval kan tillhandahålla en fullständig uppsättning alternativ, från kompletta bearbetningsinstallationer till förkonstruerade moduler och enskild specialutrustning.

Du kan även använda Alfa Lavals oöverträffade praktiska kunnande och erfarenhet för att utöka, förbättra och finjustera alla anläggningar för bearbetning av fisk, skaldjur eller krill.

Nya standarder

Alfa Lavals kapacitet gör det möjligt för dig att genomföra denna bearbetning i industriell skala med mindre svinn och lägre energiförbrukning. Det sker genom användning av avancerade tekniska lösningar som hjälper dig att både öka kvalitetsstandarden och höja vinstmarginalerna.

Från avfall till intäkter

De flesta processer av den här typen för fisk och skaldjur leder till många biprodukter och ”rester”. De flesta av dessa förvandlas till komponenter med relativt låg intäktsgrad i andra produkter, eller används som djurfoder.

Med Alfa Lavals teknik kan du förvandla dessa rester och andra råvaror till en källa till värdefulla ätliga proteiner med stor kommersiell potential. Alfa Laval är pionjärer inom det här snabbt växande fältet.

Surimi-alternativet

Fiskbearbetning kan resultera i många biprodukter som du med Alfa Lavals teknik kan förvandla till nya intäktskällor.

En sådan är surimi, en populär fiskbaserad livsmedelsprodukt som är särskilt avsedd att efterlikna texturen, konsistensen och färgen hos hummer, krabba och andra skaldjur.