Bearbetning av kött och fjäderfä

Kött- och fjäderfäprodukter bearbetas över hela världen med hjälp av våra komponenter och moduler. Dessa möjliggör effektiv återvinning av intäktsskapande biprodukter som blod, ben, DAF-skumning, ätliga fetter, gelatin, djurfoder, biobränsle och mycket annat.

Meat and poultry processing

System, moduler eller utrustning

Alfa Laval kan tillhandahålla en fullständig uppsättning alternativ, från kompletta processinstallationer till prefabricerade moduler och enskild specialutrustning. Dessa kan hjälpa dig förbättra dina viktigaste driftparametrar för bearbetning av ben, skumning, blod och blodplasma, fetter och oljor, gelatin, MDM och ätliga proteinkomponenter.

Du kan även använda Alfa Lavals oöverträffade praktiska kunnande och erfarenhet för att utöka, förbättra och finjustera hela anläggningen för bearbetning av kött och fjäderfä.  

Nya möjligheter

Bearbetning av kött och fjäderfä resulterar ofta i en rad olika biprodukter och ”rester”. Många förvandlas normalt sett till kött, blod och benmjöl som förbrukningsvaror eller komponenter i djurfoder.

Nu finns dock en växande global medvetenhet om att sådana rester och annat material som tidigare ansågs ha litet värde i stället kan utgöra en riklig källa till värdefulla ätliga proteiner med ett stort antal attraktiva användningsområden och stor kommersiell potential. Alfa Laval är pionjärer inom det här snabbt växande fältet.