Energieffektiva rena vätelösningar

Därför är väte framtidens bränsle 

Eftersom 47 % av världens industrier inte är kompatibla med elektrifiering kommer vi att behöva hållbara alternativ för att helt och hållet röra oss bort från fossila bränslen. Rent väte är ett av dem. I själva verket innebär den växande efterfrågan på grönt och blått väte att det kan representera över 20 % av världens energibehov år 2050. 


Vätgas är en lämplig energibärare och råvara för många applikationer, särskilt i de sektorer som är svårast att åtgärda. Förutsatt att det kommer från förnybara och koldioxidsnåla källor kan detta vara en viktig komponent på vägen mot nettonollutsläpp. Vi kan redan se den nyckelroll som väte och dess derivat kommer att spela i flera industrier, som kemi- och stålproduktion. Det kan också användas som bränsle till sektorer för sjöfart och on/off-roadtransport, samt tillhandahålla flexibel kraftgenerering. 

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Energieffektivitetens avgörande roll i vätgaslösningar 

 Alfa Laval erbjuder det bredaste utbudet av energieffektiva värmeväxlare för produktion, distribution, transport, lagring och användning av grönt väte. Vi på Alfa Laval har tillbringat 90 år med att optimera vår beprövade teknologi och är den perfekta partnern för alla typer av värme- och kylatillämpningar inom väteekonomin, vilket stöder industrin när den skalar upp och påskyndar energiomställningen.  


Kombinationen av Alfa Lavals värmeöverföringsexpertis och globala tillverkningskapacitet gör oss till den rätta partnern inom allt från energieffektiv elektrolysatorkylning, balansering av anläggningar och färskvattengenerering till bränslecellsutveckling och dispenserförkylning i tankstationer.
 

Hydrogen production_flowchart with numbers.png

1. Elektrolysatorkylning

Visste du att 20-40 % av energin som genereras av elektrolysören förloras som överskottsvärme? Alfa Lavals värmeöverföringsteknologi säkerställer effektiv kylning av elektrolysören, balansering av anläggningen och möjliggör värmeåteranvändning.

Utforska hur Alfa Laval kan optimera dina kylningsprocesser för elektrolysörer.

Läs mer

2. Vattenrening för väteproduktion

Hög vattenkvalitet är avgörande för produktion av grönt väte. Men visste du att Alfa Lavals värmeöverföringsteknologi gör det möjligt att använda havs- eller flodvatten till produktionen av grönt väte, samtidigt som systemets effektivitet ökar?

Ta reda på mer om vad Alfa Laval kan erbjuda inom vattenrening.

Läs mer

3. Power-to-X-lösningar

Omvandling av förnybar el till livsviktiga molekyler kräver ett brett systemperspektiv. Alfa Lavals expertis och breda utbud av värmeöverföringsteknologi kan erbjuda effektiv uppvärmning och kylning för alla power-to-X-applikationer.

Ta reda på hur Alfa Laval kan stödja Power-to-X i industriell skala.

Läs mer

4. Bränslecellsystemoptimering

 Omvandling av vätebaserade bränslen tillbaka till kraft möjliggörs med hjälp av bränsleceller. Alfa Lavals avancerade värmeöverföringsteknologi möjliggör tillförlitlig värmeprestanda och möjliggör utveckling och uppskalning av bränslecellssystemlösningar.

Utforska hur Alfa Laval stödjer optimering av bränslecellssystem.

Läs mer

5. För-kylning vid vätgastankning

Effektiv och säker vätgastankning är viktig för att stödja en livskraftig, vätebaserad transportinfrastruktur. Alfa Lavals värmeöverföringsteknologi möjliggör optimerad för-kylning i lösningar för vätgastankning.

Upptäck Alfa Lavals unika lösning utformad för att optimera förkylning vid vätgastankning.  

Läs mer

Värdekedja för grönt väte

Green-hydrogen-value-chain

Så här produceras rent väte

Grönt, eller rent, väte produceras med hjälp av en elektrolysör, där förnybar elektricitet delar upp vattenmolekyler till väte och syre.


Oavsett om du använder PEM, Alkaline eller Solid Oxide elektrolysörteknik, har Alfa Laval en energieffektiv och skalbar lösning för dig. Vår värmeöverföringsteknologi kan hjälpa dig med allt från att kylning av elektrolyter och gaser, till återvinning av överskottsvärme och balansering av anläggningen.

Utöver det gör vår teknologi för att generera sötvatten det möjligt för våra kunder att återanvända överskottsvärmen från sin elektrolysör, samtidigt som de omvandlar havs- eller flodvatten till det rena vattnet som behövs för dessa applikationer.

Så här används rent väte

Väte är ett rent bränsle som kan användas inom många olika sektorer, som råvara för kemi- och materialproduktion, ett bränsle för kraft och värmegenerering i både industriell skala och decentraliserade lösningar. Det kan till och med användas som bränsle för tunga transporter.

Alfa Laval supporterar värme- och kylningsbehov över hela värdekedjan för vätgas, och täcker allt som nämns och mer. Vi har produkter som har skapats speciellt för utveckling av bränsleceller, vätgastankning och industriell balansering av anläggningar. Och tack vare vår globala tillverkningskapacitet kan vi stödja ett effektivt utnyttjande av väte och dess derivat.

Blått väte som aktiveras genom kolavskiljning

Många teknologier och lösningar spelar in när det gäller att påskynda energiomställningen, inklusive blått väte. Detta är väte som produceras från effektiv kolavskiljningsteknik som hjälper till att övergå från traditionella fossila bränslekällor. Vill du upptäcka vad Alfa Laval erbjuder inom teknologin för koldioxidavskiljning?

Carbon Capture Utilization Storage hero image web

Energilagring är avgörande vid förnybar expansion

Lagring av intermittent förnybar energi för senare användning kommer att vara en avgörande lösning för energiomställningen. Många olika energilagringsteknologier spelar in, och vi är redo att ge support dem alla. Vill du veta mer om Alfa Lavals erbjudanden inom energilagring?

Energy-storage

Hydrogen council.png

Samarbete påskyndar energiomställningen

Samarbete över gränserna är en viktig del av att påskynda energiomställningen. Det är därför Alfa Laval tillsammans med 150 företag över hela världen är stolta medlemmar av Hydrogen Council. Medlemsföretagen arbetar tillsammans för att utveckla vätgaslösningar över hela värdekedjan och främja omställningen av ren energi.

Läs mer

En 360°-vy över aktivering av ett väteekosystem

Vätgas och dess derivat är avgörande i energiomställningen och vi måste samarbeta för att uppnå ett framgångsrikt ekosystem i full skala från Power-to-X-to-power.

Det var därför Alfa Laval samlade 30 intressenter över hela värdekedjan för vätgas för att utforska en 360°-vy över den påskyndade aktiveringen av ett väteekosystem.

Nyfiken på att lära dig mer?

Kontakta oss idag för mer information om våra lösningar relaterade till väte. Vi är redo att stötta dig.

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.