Optimering av elektrolysörens kylningsprocesser

En betydande del av det framtida vätebehovet beräknas att produceras i elektrolysörer (alkalisk/PEM/fast oxid). Att maximera effektiviteten och livslängden för dessa väteelektrolysörer kommer att vara avgörande för utfasning av fossila bränslen. I dagens teknologier omvandlas 20-40 % av väteelektrolysörens kapacitet till överskottsvärme som kontinuerligt behöver kylas bort.

Oavsett om det är den kommersiella elektrolysörteknologin på marknaden idag, eller den pågående utvecklingen av nästa generations elektrolyser, är optimering av elektrolysörens kylning såväl som själva väteanläggningen en viktig framgångsfaktor för effektiv och skalbar grön väteproduktion.

banner 640 glacier cooling

Den perfekta partnern för vätgasindustrin

 

Se videon och upptäck vad en perfekt partner kan göra för en vätgasanläggning.

Genom att arbeta med Alfa Laval får du:

 • Utrustning och erfarenhet i toppklass
 • Tillförlitlighet och effektivitet
 • Stöd för att skala upp väteproduktionen

Energieffektiv produktion av grönt väte

När förnybar elektricitet delar upp vattenmolekyler till väte och syre i en alkalisk/PEM-elektrolysör, omvandlas en stor del av elektrolysörens kapacitet till överskottsvärme. Genom att kyla bort värmen på ett effektivt, kompakt och skalbart sätt maximeras inte bara effektiviteten och livslängden för själva väteelektrolysören, utan det möjliggör också ytterligare återanvändning av denna överskottsvärme.

Genom att inte låta överskottsenergi gå till spillo kan den totala effektiviteten för produktion av grönt väte öka.

Vätgasanläggningar: Vi förstår att en minskning av driftskostnader och kapitalutgifter är obligatoriskt för att säkerställa en kostnadseffektiv produktion av grönt väte. Med Alfa Lavals värmeöverföringsteknologi möjliggör vi en lägre utjämnad kostnad för vätgas.

 • Minskar kostnader
 • Möjliggör värmeåtervinning
 • Produktiviteten först

Värmeväxlarteknologi: Den nya generationen av Alfa Lavals semi-svetsade plattvärmeväxlare tar tryckviktningen till nästa nivå. De är utformade för optimerad prestanda för att garantera en tillförlitlig drift i elektrolysörsystemet.

 • Klarar av högt tryck
 • Flexibel konfiguration
 • Sparar utrymme

Servicelösningar: Utrustning som används vid vätgasproduktion måste hanteras på ett mycket varsamt sätt. Uppkopplad service garanterar säkerheten genom att övervaka plattvärmeväxlarens hälsostatus samt förlänger utrustningens livslängd.

 • Garantera säkerheten
 • Påskynda hållbarheten
 • Effektiv i decennier

Effektivt kylande elektrolysörsystem med Alfa Lavals värmeväxlare

elextrolyser cooling in green hydrogen production plant

Elektrolysstack

1. Elektrolysstack

Det är där elektriciteten koncentreras och vattnet elektrolyseras till detta enklaste element. Där magin händer!

Elektrolytkylare

2. Anolytkylare

3. Katolytkylare

Kylarna är till för att säkerställa en optimal temperatur på elektrolysprocessen samt att avleda överskottvärmen. Det ger bättre prestanda och längre livslängd på utrustningen. Alfa Lavals värmeväxlare har precis rätt passform för dessa uppgifter och gör det möjligt för fler att lägga till möjligheten att återvinna värmen från dem.

Gaskylare

4. Vätgaskylare

5. Syrgaskylare

Gaskylarna har den avgörande funktionen att säkerställa en god effektivitet i produktionen av grönt väte genom att sänka gastemperaturen till lägsta möjliga nivå. Alfa Lavals värmeväxlare gör att du kan ha både säker drift med robust utrustning och återvinna värme från gasen om du vill.

cleantech_green-hydrogen-tkUEC-onsite-worker640x360.jpg

Grönt väte ger hopp för framtiden

Grönt väte har länge hållit löftet att nå Europas klimatmål. Nu visar ett nytt pilotprojekt i Tyskland potentialen för att göra detta till verklighet. Med hjälp av Alfa Lavals värmeväxlare testar Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH väte istället för att injicera kol för att minska CO2-utsläppen i pågående masugnsverksamhet på deras anläggning i Duisburg. Det enda som blir över från denna nya process är vattenånga.

Detta projekt, som finansieras av den tyska regeringen, använder de metallurgiska gaser som produceras under ståltillverkning för att tillverka kemikalier, vilket minskar CO2-utsläppen vid både ståltillverkning och kemisk produktion. Läs hela berättelsen om den avgörande roll Alfa Lavals teknologi har spelat i detta pilotprojekt.


Ladda ner bladet om detta exempel

Levererar världens största gröna väteanläggning

Alfa Laval har tecknat ett avtal om att leverera kompakta värmeväxlare till världens största gröna vätgasanläggning, som ska byggas i Mellanöstern. Anläggningen, som drivs av förnybar energi, kommer att vara en del av staden Neom, byggd från grunden i den nordvästra öknen, med ambitionen att etablera en ny modell för hållbart boende.

 

Upptäck mer

Neom city

Alfa Lavals erbjudande inom grön väteproduktion

placeholder swhx 640

Alfa Lavals halvsvetsade värmeväxlare

 • Mycket effektiv och flexibel
 • Kompakt platsbesparande enhet
 • Låga driftskostnader är möjliga tack vare en överlägsen energieffektivitet och förlängda serviceintervall
 • Säker och pålitlig tätning utan risk för korskontaminering
 • Utmattningsbeständig mot tryck och temperatur

Alfa Laval industriella packade plattvärmeväxlare

T25_640x360.jpg

Möt moderna krav

 • Högsta värmeeffektivitet och liten temperaturskillnad
 • Kompakta enheter – platsbesparande, enkla att underhålla
 • Maximal drifttid – mindre nedsmutsning, spänning, slitage och korrosion
 • Flexibla – lätta att anpassa till ändrade driftförhållanden

Alfa Laval AlfaNova

Hydro-placeholder-640x460.jpg

Hållbar, säker och kostnadseffektiv

 • Alfa Lavals patenterade AlfaFusion-teknologi
 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Praktiskt taget underhållsfri
 • Minskade installationskostnader

Alfa Laval ALF-filter

alf_640x360.png

För alla Alfa Lavals värmeväxlare

 • Automatisk backspolning för oavbruten filtreringsprocess
 • Enkelt att installera och underhålla
 • Ökad drifttid för kylsystemet och lägre underhållskostnader
 • Beprövad, pålitlig teknik

Kontakta oss för effektivare produktion av grönt väte

Vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet av grön väteproduktion och uppskalning. Kontakta oss idag för mer information och samarbeta med oss ​​för en mer hållbar framtid.

Alfa_Laval_Green hydrogen_Electrolysis_process.png

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

Energieffektiva rena vätelösningar

Vill du veta mer om hur Alfa Laval stödjer utvecklingen i hela värdekedjan för vätgas? Utforska våra erbjudanden inom allt från produktion till slutanvändning.

Green hydrogen hero image web

Vattenrening för grön väteproduktion

Vattenkvaliteten är en avgörande aspekt för att optimera produktionen av grönt väte. I kombination med ökad energieffektivitet blir det ännu viktigare. Ta reda på mer om vad Alfa Laval kan erbjuda inom vattengenerering för produktion av grönt väte.

Hyduo 640x360


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap