Packningsförsedda plattvärmeväxlare
GPHE-2016-hero-banner-image 1920x480
阿法拉伐AlfaQ板式换热器 AlfaQ plate heat exchanger

Uppnå era effektivitetsmål

med packningsförsedda plattvärmeväxlare av hög kvalitet

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Effektiv värmeöverföringsförmåga

Packningsförsedda plattvärmeväxlare ger effektiv värmeöverföring i kompakt format som endast kräver litet utrymme – betydligt mindre och mer effektiva än tubvärmeväxlare.

Plattvärmeväxlare är utformade för att optimera värmeöverföringen, eftersom korrugerade plattor erbjuder den absolut största ytan genom vilket värmen kan hämtas från en gas eller vätska till en annan.

Enheterna har också flexibelt utförande och är enkla att serva och underhålla.

Fördelar med packningsförsedda plattvärmeväxlare:

  • Exakt värmeöverföring – snävare temperaturdifferenser, äkta motströmsflöde, 80-90 % lägre vätskevolym
  • Låg totalkostnad – låg kapitalinvestering, sänkta installationskostnader, begränsade kostnader för underhåll och drift
  • Maximal tillförlitlighet – mindre försmutsning, spänning, slitage och korrosion
  • Miljömässigt ansvarsfull – minimal energiförbrukning för maximal processeffekt, mindre rengöring
  • Enkelt att utöka kapaciteten – lägg bara till eller ta bort plattor på det befintliga stativet

Produktprogrammet är mycket omfattande och används för uppgifter inom uppvärmning, kylning, värmeåtervinning, förångning och kondensering i industrier som sträcker sig från VVS, kylning, motorkylning, mejeri- och livsmedelsnäring till tyngre processer som kemisk bearbetning, oljeproduktion och elproduktion.

Läs mer om packningsförsedda plattvärmeväxlare jämfört med tubvärmeväxlare

Se hur packningsförsedda plattvärmeväxlare fungerar

 

Alla packningsförsedda plattvärmeväxlare är inte likadana

Packningsförsedda plattvärmeväxlare må vara industristandard för uppgifter inom allmän uppvärmning och kylning, men tekniken inuti en packningsförsedd plattvärmeväxlare är långt ifrån standard. Alla plattvärmeväxlare är INTE likadana och vi har sett konsekvenserna av att bara välja värmeväxlare baserat på kostnad. Vi vet att kostnaden är viktig. Men i de flesta fall överstiger kostnaden för att reparera och ersätta enheter, liksom ineffektiviteten hos underdimensionerade enheter, med god marginal de initiala besparingarna i kapitalkostnader.  

När man väljer en packningsförsedd plattvärmeväxlare är det ett antal platt- och ramfunktioner som är viktiga att ta under övervägande. 

Klicka här om du vill se packningsförsedda plattvärmeväxlar-funktioner som gör skillnad

 

Typer av packningsförsedda plattvärmeväxlare

Industriella - ett mycket mångsidigt sortiment av värmeväxlare för användning i alla typer av industrier

AlfaQ AHRI certifierade - liknar industriella packningsförsedda plattvärmeväxlare men är AHRI-certifierade för VVS-tillämpningar

Semisvetsade för industriella tillämpningar - används till kylning när packningarna inte är lämpliga för något av medierna och när det behövs högre konstruktionstryck

WideGap - används för tillämpningar som involverar fiberhaltiga vätskor, mycket trögflytande vätskor och vätskor som innehåller grova partiklar

AlfaVap-indunstare - skräddarsydd stigfilmsindunstare

AlfaCond-kondensor - en kompakt, plattytebaserad vakuumkondensor

Diabon - grafitvärmeväxlare som används för starkt korrosiva medier

 

Välja rätt packningsförsedd plattvärmeväxlare

Att välja rätt packningsförsedd plattvärmeväxlare kan vara en utmaning, men vi finns här för att hjälpa dig. Vi har tagit fram en enkel valguide som hjälper dig att välja bäst packningsförsedd plattvärmeväxlare för din applikation. Men det bästa är alltid att diskutera med någon av våra tekniska experter så att de kan hjälpa dig att välja den perfekta produkten.

Gå till valguiden

Kontakta en expert på plattvärmeväxlare

 

Service för plattvärmeväxlare

Packningsförsedda plattvärmeväxlare har en viktig roll i de flesta applikationer. Om de fungerar dåligt kan de orsaka sämre produktkvalitet, minskad säkerhet och framförallt resultera i högre energikostnader. Om de går sönder kan de orsaka kostsamma stillestånd och betydande förluster i produktionen. Detta gör det viktigt att genomföra underhåll – och även att göra det rätt.

Alfa Laval erbjuder också en komplett 360°-serviceportfölj för packningsförsedda plattvärmeväxlare.

.

Mer information

   

Lär mer om

Hur packningsförsedda plattvärmeväxlare fungerar

Platt-teknik

Plattvärmeväxlare jämfört med tubvärmeväxlare

Beräkningsmetod

Hämta - Teorin bakom värmeöverföring

 

Kontakta oss om du vill ha mer information.