Framställning av tappvarmvatten

Alfa Lavals lösningar för tappvarmvatten är utformade för att ge tillförlitlig, ekonomisk tillförsel av rent vatten. Våra system kan tillhandahålla tappvarmvatten till hushåll i flerfamiljshus och villor, tappvarmvatten i stora volymer för större anläggningar och vattentillförsel som är fri från legionellabakterier.

domestic hot water 640x360

Behovsstyrd uppvärmning av tappvarmvatten

Alfa Lavals system kan förse stora anläggningar med momentant eller halvmomentant tappvarmvatten. Det momentana systemet ger konstant tillgång till tappvarmvatten. Det halvmomentana systemet ger tappvarmvatten med varmvattenlagring som en extra fördel. Alfa Lavals system för tappvarmvatten används i flerfamiljshus, sjukhus, vårdhem, hotell, skolor, kontorsbyggnader, idrottsanläggningar och andra offentliga byggnader över hela världen. 

Hindra legionellautbrott

Legionellabakterien kan frodas i varmvattensystem under vissa förhållanden. Människor smittas med legionella genom att andas in bakterierna med vattenångan när de duschar eller tvättar sig. Alfa Laval motverkar detta hot med ett antilegionellasystem som eliminerar bakterierna från varmvattensystemen genom värmedesinficering.

Vi driver utvecklingen inom Fjärrvärme/VVS

Alfa Laval 360° Serviceportfölj

Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hålla dina produkter i gång längre.