Alfa Laval - Welded spiral heat exchangers

Welded spiral heat exchangers

Alfa Laval spiral heat exchangers are designed to handle the toughest heat transfer challenges. Whether it’s frequent fouling from dirty media, or limitations from pressure drop and floor space, they are the ultimate problem solver for liquid-to-liquid and two-phase duties. The robust, efficient and compact designs keep both installation and maintenance costs extremely low, and they have a proven reputation for almost never fouling up.

阿法拉伐焊接螺旋板式换热器-Alfa Laval welded spiral heat exchanger

Improving sustainability with Alfa Laval’s spiral heat exchangers

 • Minimal fouling, or clogging, in duties involving very dirty, highly viscous or particulate media, ensures uptime
 • Easy-to-open design makes cleaning quick and simple, ensuring low maintenance costs
 • Reduced pipework and steel structures means lower installation costs
 • Increased energy savings and reduced emissions thanks to thermal efficiencies 2-3 times higher than comparable shell-and tube exchangers
 • Each unit is fully customized, offering the best thermal fit for the specific duty

Frågor om spiralvärmeväxlare? Våra experter är redo i chatten!

Alfa Laval är platsen för några av branschens ledande värmeöverföringsspecialister, och du är alltid välkommen att prata med oss när du har frågor. Om du vill veta mer om spiralvärmeväxlare är rätt för din verksamhet kan du även få support i realtid i vår chatt. Klicka bara på den här ikonen i det nedre högra hörnet på skärmen nu, så får du kontakt med en expert direkt!

Questions about spiral heat exchangers? Our experts are standing by in the chat!
.

Service for spirals

Check out our many service offerings as well as our useful tips on how to keep your spiral heat exchanger in tip top condition.

engineer wearing hard hat and safety glasses holding laptop in front of pipes and blue sky
.

Prata med en expert

Vi diskuterar gärna vilka fördelar en svetsad spiralvärmeväxlare kan ge dig och visar dig hur vi kan förbättra din verksamhet.

Man wearing hard hat and safety glasses with crossed arms infront of an installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger.

HEXpert selector tool

Quickly find the ideal heat exchanger for demanding process applications. Fill in information about your duty, and within five minutes you can explore a customized recommendation for an efficient thermal solution.

male Asian engineer wearing hard hat and safety glasses holding ipad infront of industrial plant

Modeller

SpiralPro för vätska/vätska-uppgifter

Alfa Lavals SelfClean-konstruktion gör värmeväxlare i SpiralPro-modellen till ett smart val vid arbete med smutsiga vätskor, slam, emulsioner, fibrer eller partikelbemängda vätskor. Eftersom vätskorna kontinuerligt flödar genom en enda kanal verkar vätsketrycket mot eventuella avlagringar och ”trycker” dem genom kanalen och ut i andra änden.

SpiralPro-modellens kompakta format gör att flera stora tubvärmeväxlare kan ersättas av en enda SpiralPro-värmeväxlare. Det ger avsevärda infrastrukturfördelar förutom att det minskar kraven på underhåll och rengöring. Om enheten behöver rengöras kan höljet enkelt tas bort för tvättning med vattenstråle.

Applikationer

 • Nedsmutsande vätskor som innehåller fasta ämnen, fibrer, alkohol och slam.
 • Vätska/vätska förvärmning, uppvärmning, kylning, växling och värmeåtervinning

SpiralPro för ångvärmarapplikationer

Alfa Laval SpiralPro

Värmeväxlare i SpiralPro-modellen som är optimerade för uppgifter som inbegriper ångvärmning av vätskor som är mycket nedsmutsande finns också tillgängliga. Liksom för alla SpiralPro-enheter är det enkelt att komma åt att rengöra med vattenstrålar.
Motströmsflödet säkerställer också en mycket liten temperaturskillnad för maximal termisk effektivitet.

Applikationer

 • Nedsmutsande vätskor som innehåller fasta ämnen eller fibrer, alkohol, slam eller andra utmanande vätskor som kräver uppvärmning med ånga

SpiralCond för vakuumkondensering och förångning

Alfa Laval SpiralCond

Värmeväxlare i SpiralCond-modellen innebär en högeffektiv lösning för utmanande tvåfasapplikationer, som kondensering och förångning (återkokning). SpiralConds kompakta design och vertikala montering gör att den tar mycket liten plats jämfört med motsvarande tubvärmeväxlarna, och reducerar samtidigt stödstrukturer och komplexa rördragningar.

SpiralCond-enheter har korsflöde i stället för motströmsflöde. Varje enhet är helt anpassad till avsedd applikation, med kanalavstånd justerade för att ge lägsta tryckfall. SpiralCond är därför idealisk för vakuumkondenseringsapplikationer.

Applikationer

 • Gaser: ren ånga och blandningar med ädelgaser
 • Ånga/vätska: toppkondensatorer, refluxkondensatorer, vakuumkondensatorer, ventilkondensatorer, återkokare med förorenande vätskor, gaskylare 

SpiralCond i staplad kolonnkonfiguration

Alfa Laval SpiralCond

För kondenserings- och förångningsapplikationer med flera kylmedier kan Alfa Laval leverera SpiralCond-modellens värmeväxlare integrerad i en kolonn. Liksom den enkla, fristående SpiralCond-modellen har den här konfigurationen korsflöde och öppna kanaler för extremt lågt tryckfall i vakuumsituationer.

SpiralConds höga effektivitet gör att kolonnen kan vara både lägre och ha en mindre diameter än traditionella kolonnlösningar, vilket leder till stora besparingar på infrastruktur- och installationskostnader.

Applikationer

 • Ångvätska: toppkondensatorer, återflödeskondensatorer, vakuumkondensatorer och ventilkondensatorer

Rethink your refinery

When partnering with Alfa Laval, you get access to a range of process optimization services. They cover all stages of your project from initial idea generation, through the feasibility-and basic design study, to installation and commissioning of our equipment. Working closely with licensors, engineering companies and end-users, Alfa Laval’s refinery team brings world-leading expertise in process optimization to all types of refinery projects, maximizing the probability of project success and ROI.

female asian engineer infront of refinery

Save your energy – from start to finish!

Benefit from Alfa Laval’s decades of experience of working with EPC projects and your end customers. We can support you throughout the project to make sure your customers get the optimal heat exchanger package.

engineers and contractor discussing at table

Sustainable solutions

Imagine a more sustainable world. A world where it takes less to produce even more. A world where we efficiently meet our growing energy demands and simultaneously reduce CO2 emissions. Imagine a world where we can harness the power of natural resources, while preserving them at the same time. At Alfa Laval, we don’t just imagine this world. We’re building it – together with our customers and our partners.

cleantech-promo-vignette-640x360
.

Träffa våra experter

Förbättrad hållbarhet med svetsade spiralvärmeväxlare

Unik design och tillverkningsexpertis

Förbättra processens hållbarhet

Den perfekta problemlösaren

Så fungerar det

.

Så fungerar det

Arbetsprincip

Alfa Laval spiral heat exchangersAlfa Laval spiralvärmeväxlare är cirkulära enheter som innehåller två koncentriska spiralflödeskanaler, en för varje vätska. De olika medierna strömmar motflödes: den ena vätskan kommer in enhetens mitt och strömmar mot ytterkanten och den andra kommer in i enhetens ytterkant och strömmar mot mitten. Kanalerna är krökta och har enhetliga tvärsnitt. Det finns ingen risk att vätskorna blandas.

Produktkanalen är normalt öppen i ena änden och stängd i den andra. Kanalen för uppvärmnings-/kylmediet kan ibland vara stängd på båda sidor, beroende på uppvärmnings-/kylmediets renhet. Kanalerna har en anslutning i mitten och en i värmeväxlarens ytterkant.

Konstruktion

Spiralformen, med jämn krökning och en kanal per medium, är mycket lämplig för vätskor som orsakar nedsmutsning. Designen leder till hög flödesturbulens med resulterande hög skjuvspänning, vilket drastiskt minskar risken för nedsmutsning.

Enkanalsdesignen skapar också en skrubbningseffekt som vi kallar SelfClean™-design. Om värmeöverföringskanalen blir nedsmutsad minskas tvärsnittet av denna del i kanalen. Eftersom hela flödet måste passera genom kanalen ökar hastigheten och den ökade vätskekraften spolar bort eventuella avlagringar som bildas.

Jämför den här designen med tubvärmeväxlare där flödet går in i olika tuber parallellt. När tuberna blir smutsiga ökar tryckfallet och får vätskan att flöda andra vägar. Resultatet är att tuberna väldigt snabbt blir smutsiga och igensatta. Alfa Laval-spiraler däremot blir i princip aldrig nedsmutsade eller igensatta.

SpiralPro

SpiralPro Steam Heater

SpiralCond

.

Frekvent rengöring behövs inte längre.

Mexichem, en global ledare inom plaströrsystem och inom den kemiska/petrokemiska industrin, behövde öka sin produktionskapacitet för att möta marknadens krav.

Happy customers at Mexichem in front of an installed Alfa Laval spiral heat exchanger

Den perfekta lösningen på nedsmutsningsproblem

Leunas tyska MIDER-raffinaderi, som ägs av Total S.A., installerade först två tubvärmeväxlare för kylning av produkten i botten av sin vätskekatalytisk krackningsenhet.

Installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger at Mider refinery.

En av världens största zinkproducenter

”Vi använder de här enheterna eftersom de är väldigt starka och mycket lätta att rengöra och naturligtvis för att värmeeffektiviteten är hög.” - Francisco Tarmago, Technology Manager, Asturiana de Zinc

Asturiana zinc production in Spain
.

Unika funktioner

Jämfört med andra värmeväxlare som används i liknande tillämpningar ger Alfa Lavals spiralkonstruktioner ökad termisk effektivitet i ett mer kompakt format.
De är även byggda med unika funktioner som säkerställer en mycket pålitlig prestanda:

Alfa Laval welded spirals with SelfClean
SelfClean

Överlägsen rengöring och utökad prestanda

En enda kanal per vätska säkerställer en pålitlig självrengöring av enheten.

Läs mer 

Alfa Laval welded spirals with RollWeld
RollWeld

Automatiserad, tillförlitlig kanalförslutning

En automatiserad process för böjning och svetsning av kanalförslutningarna ger en konsekvent kvalitet och tillförlitlighet.

Läs mer 

Alfa Laval welded spirals with HighP
HighP

En speciallösning för högtrycksapplikationer

Cirkulär manteldesign och en självstödjande intern slinga ger en förbättrad mekanisk styrka under högt tryck.

Läs mer 

ALOnsite
ALOnsite™

Qualified support at your facility

True onsite service by skilled engineers, anywhere in the world.

Find out more 

Alfa Laval energinyheter på LinkedIn

Vår applikationssida med de lösningar du behöver för att ligga steget före.

Alfa Laval Energy showcase page on Linkedin