Tio bra tips som håller din spiralvärmeväxlare i toppskick

1

Öppna aldrig en enhet om en eller båda kanalerna är trycksatta. Varje försök att göra det kan orsaka personskada och / eller skada på enheten och dess omgivning.

Closeup of an Alfa Laval welded spiral heat exchanger

2

Lyft enheten i lyftöglorna och inte genom anslutningarna eller locket.

Two hanging chain clips

3

Öppna och stäng ventilerna långsamt för att undvika vattenhamring från tryckstötar under uppstart och avstängning.

An installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger

4

Se till att enheten är ordentligt ventilerad före uppstart. Vi föreslår att du kontaktar Alfa Laval för att utbilda dina operatörer för optimala och pålitliga operationer.

Close up of two blue Alfa Laval welded spiral heat exchangers

5

Övervaka värmeväxlarens prestanda och tryckfall proaktivt för att bättre planera rengöring och underhåll. Detta gör det möjligt för dig att ytterligare förbättra systemets hållbarhet. Alfa Laval kan hjälpa dig med en prestationsbedömning som fastställer de optimala rengöringsintervallen för dina specifika förhållanden.

Manometer

6

Arbeta alltid i enlighet med konstruktionshastigheten för att undvika förtjockning eller igensättning med vätskor som innehåller fasta partiklar.

man seen from behind sitting in front of computer

7

Använd en rengöringsmetod som är optimerad för din värmeväxlare. Med rengöring på plats (CIP) eller bakspolning kan du undvika att öppna enheten. Alfa Lavals serviceexperter kan hjälpa dig att avgöra och implementera bästa rengöringsmetoder för dig.

Man cleaning Alfa Laval welded spiral heat exchangers

8

Byt ut lockets packningar varje gång du öppnar locket. Alfa Laval rekommenderar att du har en uppsättning originaldelar avsedda för din enhet i lager, så att du alltid kan vara förberedd för underhåll.

Alfa Laval welded spiral heat exchanger maintenance

9

Dra åt enheten enligt beskrivningen i installationshandboken under transport eller långa avstängningsperioder. Om detta inte görs ordentligt kan lockets packningar och / eller krokbultar lossna.

Closeup of a blue Alfa Laval welded spiral heat exchanger

10

Spola och / eller dränera värmeväxlaren vid långvarig nedstängning, när frätande vätska används, eller om det finns risk för frysning.

Man infront of three installed Alfa Laval welded spiral heat exchangers