Ölfiltrering och behandling - utmaningar och lösningar

.

Ölfiltrering

Kieselguhr eller korsflödesfiltrering är vanliga filtreringsprocesser för att avlägsna nästan all jäst och andra oönskade ämnen som kan förstöra din öl.

Beer filtration 640x360

Utmaning

 • Oxidering under ölfiltrering

Lösningar

Resultat

 • Avluftat vatten förhindrar uppsamling av syre under filtreringen och bidrar till att bevara ölkvaliteten
 • Separatorer hjälper till att minska frekvensen av CIP och användning av förbrukningsmaterial
.

Gasblandning, alkoholjustering, tillsatser

Koldioxid är naturligt för bryggprocessen och det är viktigt att säkerställa att koncentrationen är på optimal nivå för perfekt öltextur och smak.

cerveza industria ALfa Laval

Utmaningar

 • Låg koncentration av CO2 i fermentorn 
 • Behov av olika koncentrationer av CO2 i slutprodukter 
 • Långsam och oprecis utrustning

Resultat

 • Exakt CO2 inline injektion
 • Utjämning av CO2-koncentration på begäran
 • Individuella inställningar för recept kan lagras
 • N2-injektion på begäran (för tjock krämig öl)
 • Alkohol/Plato innehållsjustering med avluftat vatten
.

Blandning i ljusa öltankar

Blandning i ljusa öltankar (BBT) krävs för satsvis dosering och homogenisering eller när du vill skapa produkter som Shandy eller Radler.

Soft drink production 640x360

Utmaning

 • Återjäsning i flaska (när jäst och socker doseras före flaskning)

Resultat

 • Snabb blandning för aktiv tankhomogenisering
 • Mobil enhet (kan flyttas mellan tankar)

 

.

Bryggningsutrustning för avlägsnande av alkohol

Det uppskattas att år 2020 kommer så mycket som 20 % av all öl som säljs falla inom kategorin "hälsosam", dvs. med alkoholinnehållet borttaget och det är ett område som måste adresseras av alla bryggerier då de erbjuder nya produkter till konsumenterna.

Botellas de cerveza

Utmaning

 • Behov av att adressera marknaden med lågalkoholhaltiga alternativ

Resultat

 • Minskning av skadlig termisk påverkan
 • Minimal förlust av smak
 • Generering av omvänd osmos (RO) vatten
 • Enkel plug-in process

 

  

Resultat

 • Effektivt och försiktigt i en enda omgång för att producera öl med fyllig smak
 • Enkelt att lägga till bryggning av alkoholfria alternativ utan att det behöver göras stora investeringar.
.

Pastörisering av hantverksöl

Pastörisering (dvs hög temperatur) är den klassiska metoden för att förstöra mikroorganismer i sista steget före ölförpackning.

Beer and cider production 640x360

Utmaningar

 • Mikrobiologisk instabilitet
 • Syre plockas upp under överföring/process

Resultat

 • Alla mikroorganismer förstörs
 • Reglerar och pastöriserar variabla flöden
 • Ingen uppbrytning av CO2 vid snabb upphettning
 • Hygienisk och kompakt
 • Individuella recept kan lagras
.

Steril filtrering

Många bryggerier väljer nu steril filtrering som ett alternativ till pastörisering eftersom det gör det möjligt att avlägsna oönskade mikroorganismer innan ölet fylls i flaskor eller kaggar.

Boston Beer case 640x360

Utmaningar

 • Mikroorganismer kan påverka ölets kvalitet och smak
 • Termisk behandling kan orsaka nedbrytning

Resultat

 • 100 % bakterieretention utan termisk nedbrytning
 • Inga effekter på din produkts smak
 • Låg syreupptagning vid start och nästan inga produktförluster
.

Ska vi prata?

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.