Kylblock - utmaningar och lösningar

Jästhantering och jäsning

Jästhantering och jäsning är viktiga delar av det kalla blocket. Utrustning för att förhindra förorening och säkerställa jäst med hög livskraft är avgörande för en konsekvent, pålitlig och effektiv jäsningsprocess.

fermentation 640x360

Utmaningar

 • Hög kostnad
 • Tillit till kommersiella jäststammar
 • Begränsad möjlighet för kreativitet

Lösningar

Resultat

 • Förmåga att lösa upp, föröka och återanvända jäst
 • Fullt anpassningsbar lösning

.

Utmaning

 • Inkonsekvent eller långsam jäsningsprofil

Resultat

 • Upp till 40 % snabbare jäsning
 • Förbättrad homogenisering under jäsning
 • Optimerat alkohol extraktutbyte
 • Flexibilitet – mobil enhet som kan flyttas mellan tankar

Utmaningar

 • Lång sedimenteringstid
 • Hög ölförlust
 • Hög grumlighet
 • Låg lönsamhet
 • Behovet av att öka produktionskapaciteten

Resultat

 • Ökad produktionskapacitet tack vare snabb klarning utan att behöva öka jäsningskapaciteten
 • Ölåtervinning upp till 15 % jämfört med dränering
 • Förmåga att klarna öl när profilen är rätt
 • Utökad hållbarhet och fri från sediment (särskilt viktig vid export)
 • Snabb tömning av separatorer innebär också högre rotation av tankar som ger extra kapacitet utan ytterligare investeringar
 • 3 % genomsnittlig ökning av utbytet mellan jäsningskärlet och ljus öltank beroende på driftsförfaranden
 • Upp till 8 % avkastningsförbättring i låga till medelflokulerande jäststammar
.

Torrhumling

Torrhumling är processen att tillsätta humle efter jäsning för att ge ölet mer smak. Traditionellt görs torrhumling i öl såsom pale ales och IPA men används också vid bryggning av andra ölstilar.

hops3 640 x 360

Utmaning

 • Långsam process och ölförlust

Lösningar

Resultat

 • Maximal användning av humle
 • Accelererad torrhumling
 • Homogenisering av ölflöden för att förbättra avlägsnandet av humlen genom centrifugering
.

Ska vi prata?

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.