Jästförökningssystem

Alfa Laval Yeast Propagation Plant är konstruerad för jästförökning under sterila förhållanden inom bryggindustrin för att förnya jästtillförseln. Den flexibla konstruktionen av yeast propagation plant möjliggör förökning av olika jäststammar efter behov. Den enkla (eller multipla) kärlanläggningen kräver initial ympning med laboratorieförökad jästkultur (med hjälp av Alfa Laval SB Carlsberg Flask).

Yeast propagation system

En tillförlitlig och säker process för oinfekterad och nyförökad jäst

  • Möjliggör maximal jästvitalitet och -livskraft tack vare unik processdesign
  • Byggd för jästförökning för bryggning – alla processventiler och rördelar är unikt designade för jästförökning
  • Omrörare säkerställer varsam homogenisering
  • Enkel och pålitlig drift tack vare standarddesign och väl beprövad teknik

Jästtillväxtsystemet har en unik topplatta som är byggd för fullständig hygienisk drift, inklusive automatisk tryckreglering, tryckavlastningsventil, antivakuumventil, nivåsond och luftningslans med luftlösare eller (för större tankar) ihålig axelblandare. Standardkapaciteten är upp till 100 hl arbetsvolym. Jästtillväxtanläggningen levereras som en nyckelfärdig modul, förmonterad och torr-testad från fabriken. Den kan levereras med en CIP-station och olika automatiseringsnivåer. 

.

Jästförökningsprocess

När CIP och ångsterilisering är fullbordade fylls jästtillväxtkärlet med varm eller kall vört. Vörten steriliseras sedan av konens värmemantel och kyls sedan ned av kylmanteln på den cylindriska delen. Före ympningen luftas vörten med steril luft. Kärlet ympas sedan med ren jästkultur (från Carlsberg Flask) under sterila och aseptiska förhållanden. 

Under jästförökning hålls temperaturen vid en bestämd nivå och den förökade jästen luftas enligt kraven för den speciella stammen. När jästen har nått den erforderliga cellkoncentrationen tillsätts den i en mellanliggande fermentor eller direkt i jäsningstanken. 

Rengöring

Före användning eller transport spolas alla linjer med vatten och ångsteriliseras. Jästtillväxtsystemet rengörs via en integrerad eller extern CIP-anläggning.

Installation

Jästtillväxtutrustningen är förmonterad och torr-testad innan den skickas. Den är markerad i vår verkstad för enkel montering på plats i bryggeriet enligt bifogade manualer

Underhåll

Ventilerna ska kontrolleras och packningarna bytas med jämna mellanrum. Filterinsatsen ska dessutomersättas minst vartannat år.

.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.