SB Carlsberg Flask

Alfa Laval SB Carlsberg Flask har utvecklats speciellt för aseptisk jästhantering i bryggerier. Den används för sterilisering av vört och tillväxt av ren jästkultur i laboratorieskala för användning i jästtillväxtanläggningar i bryggerier (även inom mejeri-, livsmedels- och dryckesindustrierna). Kärlet är gjort av material som uppfyller stränga hygienkrav och kan lätt autoklaveras.

无菌酵母培养瓶

Idealisk steril miljö för jästodling

  • Heltäckande konstruktionslösning säkerställer sterilitet
  • Eliminerar oönskade medel som kan påverka kulturer tack vare en hygienisk konfiguration som är lätt att rengöra
  • Säker och steril överföring säkerställd genom integrerade komponenter och system
  • Lätt att flytta till rätt plats
  • Robust konstruktion garanterar jästens kvalitet
Alternativ: Alfa Laval SB Carlsberg Flask har ett antal alternativ för att förbättra jästhanteringsprocessen. Dessa inkluderar silikonslangar, andra typer av andnings- och luftningsfilter, och en tvåhjulig vagn för enkel transport.
carlsberg flask
.

Så fungerar det

Alfa Laval SB Carlsberg Flask består av en cylindrisk behållare med platt botten och täcklock utrustat med andningsfilter, membranprovtagningsventil för luftning och produktöverföring samt en mikroprovtagningsport för att tillsätta ren jästkultur aseptiskt. Under överföringen av ren jästkultur från Alfa Laval SB Carlsberg Flask till jästtillväxtanläggningen är det viktigt att alla slangändar är ordentligt fästa med slangklämmor.

Kärlet är fyllt med vört till nettokapaciteten (cirka 80 % av den totala volymen), steriliserat med hjälp av en autoklav, en gasbrännare eller en elektrisk värmeplatta. Kärlet placeras sedan i kylskåp eller kylrum för att kyla vörten till önskad arbetstemperatur. Luftning av den kalla vörten utförs genom membranprovtagningsventilen som är ansluten till luftningslansen.

Jästkultur kan tillsättas aseptiskt genom membrananslutningen med en spruta, eller så kan torrjästkultur överföras till kärlet genom det tomma filterhuset.

Andningsfiltret kan förbli fäst vid kärlet under sterilisering. Om andningsfiltret har steriliserats separat är det däremot viktigt att återansluta det medan ångan fortfarande avdunstar från kärlet (i slutfasen av vörtsteriliseringen) så att filteranslutningen också steriliseras. Det tomma filterhuset kan användas som tratt för överföring av ren torrjästkultur till kärlet.

Luftning av den kalla vörten utförs sedan genom membranprovtagningsventilen som är ansluten till luftningslansen. Det är viktigt att använda steril luft. Av säkerhetsskäl rekommenderas också att vörten tillsätts genom ett filter som är monterat före membranprovtagningsventilen.

Lufttillförsel och -flöde bör vara måttliga för att undvika skumning. Det är viktigt att skum inte kommer i kontakt med andningsfiltret eftersom det kan blockera och skada filtret.

Det enklaste sättet att fastställa de rätta förhållandena för lufttillförseln samt hur mycket tid som behövs för luftning (mindre än 10 minuter) är att testa med kärlets lock öppet. Observera att du inte kan använda jästkulturen från dessa test.

När vörten är välluftad tillsätts jästkulturen aseptiskt genom membrananslutningen med en spruta med en volym på 150–200 ml. Du kan också överföra torr jästkultur till kärlet genom det tomma filterhuset. Om du behöver större mängder jäst kan locket demonteras och kulturen hällas i kärlet. Den här metoden kräver emellertid en steril miljö och extra försiktighetsåtgärder.

Överföringen av ren jästkultur till tillväxtanläggningen bör ske i "high kräussend"-stadiet under aseptiska förhållanden och kräver en steril lufttillförsel till andningsfiltret. Rekommenderad steril lufttillförsel under ympningen till jästtillväxtanläggningen är 2 bar och får inte vid något tillfälle överstiga 5 bar (72,5 psi). Jästkulturen kan pressas från kärlet in i sprutan när membranprovtagningsventilen på locket till Carlsberg-kärlet har anslutits till en provtagningsanordning på det mottagande kärlet (sprutan).

Anslutningsslangen, membranprovtagningsventilen och alla övriga kopplingar måste steriliseras noga med alkohol eller ånga innan den här överföringen äger rum. Mellan åtgärderna kan ventilen tätas med alkohol, som sedan kan spolas ut med steril luft före användning.

När du har anslutit och är redo att ympa, rekommenderar vi att du först öppnar den sterila lufttillförseln, sedan membranprovtagningsventilen ovanpå kärlet och slutligen provtagningsanordningen på sprutan.

När kulturen har överförts (bubblande ljud i sprutan), rekommenderar vi att lufttillförseln fortsätter i ytterligare några minuter för att säkerställa att hela jästkulturen har överförts.

Slutligen kan provtagningsanordningen på det mottagande kärlet och membranprovtagningsventilen på Alfa Laval SB Carlsberg Flask stängas, vilket effektivt stänger av lufttillförseln.

Efter användning måste kärlet demonteras och rengöras manuellt med ett vanligt rengöringsmedel.

.

Du är kanske också intresserad av...

SB membranprovtagningsventil

Ett samlat, kostnadseffektivt sätt att ta stora eller aseptiska prover från tankar och rör i bryggerier (och andra hygieniska processer såsom inom livsmedel och mejeri) under sterila förhållanden.

膜阀

Unique-provtagningsventil

Ta representativa prover i olika hygieniska processer, såsom inom livsmedel, mejeri och drycker, personlig vård och biofarmaci. Dessa pålitliga enkel- och dubbelsätesventiler ger hög noggrannhet, exceptionell reproducerbarhet och utmärkt tillförlitlighet.

阿法拉伐卫生级取样阀-Alfa Laval Sanitary Sampling Valve

SB mikroprovtagningsport

Alfa Laval SB mikroprovtagningsport används i stor utsträckning inom bryggeri-, livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrierna och möjliggör representativa aseptiska och mikrobiologiska prover i små volymer från tankar och rör.

sb micro sample port left side 640x360
.

Tio bästa tipsen – ventiler

Här finns några tips och servicevideoklipp för att visa hur du håller dina hygienventiler i bästa skick

single seat valves 640x360

Food Logic

Alfa Lavals hygieniska utrustning kombinerar hög prestanda med varsam hantering för att bevara känsliga ingredienser och följa utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Utrustningen tar itu med fyra viktiga utmaningar: att leverera livsmedelsprodukter till konsumenter till ett konkurrenskraftigt pris, få ut mesta möjliga av råvaror, minska avfall och utsläpp, och leverera säkra och hygieniska livsmedelsprodukter.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog för hygienisk utrustning ”Close at Hand” innehåller produktbroschyrer, resultatkurvor, länkar till animeringar, broschyrer och prislistor för beställning.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD-portal

Ladda ner produktmodellerna i CAD-filformaten Neutral eller Native. Det är också möjligt att ladda ner PDF-filer i 3D.

 Visa CAD-portalen 

Animationer

Besök animationssidan för att få se insidan av en produkt och förstå hur den fungerar. 

 

Visa animationer 

Tekniska artiklar