Klaffventiler

Alfa Lavals klaffventiler är hygieniska trevägsventiler som avleder flödet av produkter som är mycket viskösa, innehåller stora partiklar eller har strikta krav på att minimera tryckförlusten.

阿法拉伐节流阀-Alfa Laval Throttle Valve

Hitta enkelt de hygienventiler du behöver online

Alfa Laval erbjuder ett brett sortiment av olika ventiler för hygieniska behov. Några av dessa ventiler finns i vår produktkatalog online. Här kan du hitta rätt ventiler för dina behov och be om en offert direkt från en lokal distributör.

Alfa Laval Product Guide