Ventiler med dubbla tätningar

Alfa Lavals ventiler med dubbla tätningar är kostnadseffektiva blandningssäkra ventiler som säkert hanterar det samtidiga flödet av två olika vätskor genom samma ventil utan risk för korskontaminering

Alfa Laval SMP

Hitta enkelt de hygienventiler du behöver online

Alfa Laval erbjuder ett brett sortiment av olika ventiler för hygieniska behov. Några av dessa ventiler finns i vår produktkatalog online. Här kan du hitta rätt ventiler för dina behov och be om en offert direkt från en lokal distributör.

Alfa Laval Product Guide