Brygghus - utmaningar och lösningar

.

Vörtpreparering

Långsam vörtproduktion, hög energianvändning, ingrediensförlust, hög vattenförbrukning och förstörelse är bara några av de vanligaste problemen med vörtproduktion och jäsning. Vanliga problem som vi har extraordinära lösningar för att öka brygghusprestanda.

Industrial equipment for brewhouse efficiency 640x360

Utmaning

 • Oxidation under mäskning och risk för åldrande

Resultat

 • Öka avkastningen genom att trycka ut avluftat vatten i alla ölledningar
 • Förbättrad stabilitet i ölets smak och hållbarhet
.

Whirlpool

Separering av druv, hel humle eller i pelletsform från din vört

Carlsberg Northampton case 640x360

Utmaning

 • Vörtförlust och betydande ölbortfall
 • Hög överföring av fasta ämnen till vörtkylare kan orsaka nedsmutsning 
 • Potentiell hög kostnad för avyttrande av druvavfall

Resultat

 • Återvinn 99 % av vörten som annars förloras som druv, vilket ger mer öl
 • Minskad virveltid och mindre energi och vattenförbrukning
 • Högre utnyttjande av humle från motströmsspolning av fasta ämnen
 • Minskat bortförelse och minskad nedsmutsning/igensättning i vörtkylare
 • Konvertera druv till värdefull biprodukt
.

Vörtkylning

Kyl din vört efter kokning

Boston Beer case 640x360

Utmaning

 • Hög energikostnad

Resultat

 • Reducering av energiförbrukning med upp till 40 % genom återanvändning av energi från vörtkokning till värmning av efterföljande bryggningar
.

Ska vi prata?

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.