Service för att optimera energieffektivitet

Visste du att upp till 2,5 % av världens koldioxidutsläpp skulle kunna förhindras om värmeväxlare fungerade optimalt och servades regelbundet? Att minska koldioxidutsläppen är ett viktigt steg i utfasningen av fossila bränslen och är bara en av fördelarna med regelbunden service.

Med Alfa Laval som din servicepartner får du tillgång till expertsupport under dina produkters livstid så att du kan optimera värmeöverföringseffektiviteten och spara energi utöver att minska koldioxidutsläppen.

 

Cleantech Service hero

Spara energi och minska utsläppen genom service

Då energieffektivitet står för upp till 40 % av energibesparingarna vi behöver för att nå nettonollutsläpp måste vi se till att olika processer optimeras med regelbundet underhåll. Titta på den här korta videon för att se hur Alfa Lavals service kan hjälpa dig att spara energi och minska utsläppen för dina processer.

Vad är det värt?

Antalet värmeväxlare vi servar för att optimera energieffektiviteten reducerar varje år våra kunders kapacitetsbehov med 50 GW. Det är samma mängd energi som kan genereras av 10 000 vindkraftverk inom samma tidsram.

Räknat i koldioxidutsläpp översätts 50 GW till en minskning av vårt globala fotavtryck med 25 miljoner ton, eller samma mängd koldioxid som släpps ut i London varje år.

Föreställ dig vad vi skulle kunna uppnå om världens industrier regelbundet servade sina plattvärmeväxlare för att optimera värmeöverföringseffektiviteten.

Cleantech Service Watts it worth 01

Värdet av service

Värmeväxlare är ofta tänkta som statisk utrustning, men det är viktigt att inte slarva med servicen. Genom att serva dina värmeväxlare inom de rekommenderade intervallerna kan du optimera energieffektiviteten, minska koldioxidutsläppen, förbättra produktiviteten och minska den totala ägandekostnaden.

Value of service diagram 221017

På grund av nedsmutsning minskar värmeöverföringseffektiviteten och utrustningens prestanda med tiden. Detta resulterar i att energiförbrukning, koldioxidutsläpp och driftkostnader ökar.

Med regelbundet underhåll kan du minska effekterna av nedsmutsning, öka energieffektiviteten, sänka energiförbrukningen, släppa ut mindre koldioxid och optimera livscykelkostnaderna.

Cleantech solfjader vignette new

Här är beviset

Vill du veta hur mycket du kan spara i din bransch?

Våra experter har arbetat med partner över hela världen för att hitta de data vi behöver för att kunna ge stöd, oavsett bransch och applikation, på vägen mot nettonollutsläpp.

Läs vårt bevismaterial för att ta reda på mer om dina möjligheter till energieffektivisering eller kontakta oss redan idag.


Läs mer

Energy Hunter – på jakt efter spillenergi

Alla kan förbättra energieffektiviteten i sina processer. Vi behöver bara jaga fatt på de områden som kan förbättras och minska eventuell energi som går till spillo. Alfa Laval har tekniken, expertisen och servicen för att maximera din värmeöverföringseffektivitet. Så vad väntar du på? Använd vårt nya verktyg för att räkna ut hur mycket du kan spara redan idag.


Läs mer

Visuell tillståndsbedömning

Vi förstår vikten av delad kunskap och samarbete när det gäller att nå globala hållbarhetsmål. Därför har vi samarbetat med Microsoft för att utveckla en ny app för termisk bildigenkänning som ger kunderna full kontroll över sin egen övervakning av energieffektiviteten. Kombinationen av Alfa Lavals stora kunskap om service och Microsofts AI-programvara gör att våra kunder kan kontrollera underhållsbehoven för sina plattvärmeväxlare från Alfa Laval med enbart en smartphone.


Läs mer

Erbjudande om värmeöverföringsservice

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Plattvärmeväxlare

För kunder inom tunga processindustrier kan rätt värmeväxlare göra produktionen mer hållbar, tillförlitlig och ekonomisk. Kontinuerlig service med korta intervall är nyckeln till att hålla värmeväxlarna igång med högsta kapacitet och effektivitet.


Läs mer

plate_heat_exchangers_welded-plate-block.jpg

Compabloc

Alfa Laval Compabloc är perfekt för tuffa medie-, tryck- eller temperaturkrav. Produkten kommer också med stöd från ett globalt nätverk av erfarna experter, samt en verkligt omfattande servicegaranti som hjälper till att hålla den igång på ett effektivt och hållbart sätt, vilket gör att du kan spara energi och pengar och minska koldioxidutsläppen.


Läs mer

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Packinox

Genom att välja Packinox använder du den bästa lösningen för enastående värmeåtervinning, med en termisk effektivitet på över 95 %. Varje Packinox värmeväxlare är fullkomligt anpassad efter dina unika driftförhållanden. Packinox är konstruerad för maximal drifttid och kommer med ett komplett serviceerbjudande som hjälper dig att nå dina energieffektivitetsmål.


Läs mer

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Luftkylare för våta ytor

Alfa Lavals luftkylare för våta ytor har en kraftig konstruktion och klarar tryck på upp till 2 500 psi. Dessa enheter ger maximal kyla i en kompakt enhet och använder minimalt med vatten och el. Med kontinuerlig service med korta intervall kan du spara ännu mer bränsle och minska koldioxidutsläppen med din luftkylare för våta ytor.


Läs mer

plate_heat_exchangers_welded-spiral.jpg

Spiralvärmeväxlare

Alfa Laval har mer än ett halvt sekels erfarenhet av spiralteknologi, samt ett världsomspännande nätverk av lokala serviceexperter. Genom kontinuerlig service med korta intervall som ser till att din värmeväxlare kan hålla igång med högsta kapacitet och effektivitet, kan du räkna med att din spiralvärmeväxlare har en verkligt hållbar drifttid även under de tuffaste arbetsuppgifterna, samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen.


Läs mer

ace-640x360px.jpg

Luftkylda växlare

Alfa Lavals luftkylda växlare är konstruerade för tillförlitlig drift i krävande tillämpningar. Dessa robusta system erbjuder hög prestanda med mycket låg energiförbrukning. Vårt omfattande serviceerbjudande gäller alla luftkylda växlare oavsett varumärke.


Läs mer

Cleantech Service Watts it worth 02

Vad är det värt?

Alfa Laval installerar och servar miljontals värmeväxlare varje år, vilket minskar kapacitetsbehovet med 100 GW.

För att sätta det i perspektiv var den globala vindkraftskapaciteten från nyinstallerade vindkraftverk 93 GW under 2021.

Föreställ dig vad vi skulle kunna uppnå om alla branscher och tillämpningar optimerade energieffektiviteten för att spara energi och minska koldioxidutsläppen.

Här kan du ta reda på mer om hur du kan spara energi i dina processer.


Läs mer

360°-service

Vårt globala servicenätverk har dedikerade specialister som kan din bransch. Vi är här för att stödja dig med delar och expertis, oavsett var och när du behöver dem.

Alfa Lavals 360° serviceportfölj täcker alla dina behov under hela utrustningens livscykel – från start, underhåll, support och förbättringar till övervakningstjänster – för maximal drifttid, tillgänglighet och optimering.
Genom att minimera dina totala ägandekostnader hjälper vi dig att ligga före konkurrensen.


Läs mer om vårt serviceerbjudande

product lifetime service star


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.