Herobanner VCA

Visual Condition Assessment

Det proaktiva förhållningssättet till säkerhet och drifttid för plattvärmeväxlare

Optimera din packningsförsedda plattvärmeväxlare för framtiden

En packningsförsedd plattvärmeväxlare är en produkt utan rörliga delar, men den kräver ändå rutinunderhåll för att optimera prestandan – i likhet med all viktig processutrustning i en produktionsanläggning. Underhållsintervallen för värmeväxlare kan dock variera stort beroende på en rad olika faktorer, exempelvis media, temperatur och tryck. Därför är det viktigt att kontrollera prestandan hos packningsförsedda plattvärmeväxlare.

Alfa Lavals Visual Condition Assessment ger dig en snabb överblick över tillståndet för din packningsförsedda plattvärmeväxlare. Du kommer att få besked om det faktiska skicket på din utrustning, dess detaljerade mekaniska skick, reparationsbehov och återstående packningslivslängd. 

Vi kommer också att ge dig en rapport som innehåller:

  • Data om värmeväxlaren inklusive eventuella ändringar och anpassningar
  • Bilder och beskrivning av problemområden 
  • En termisk bild av din enhet
  • Våra sammanfattade resultat och rekommendationer 

Med en Visual Condition Assessment arbetar vi tätt samman med ditt team för att identifiera och lösa eventuella problem som behöver åtgärdas. Vi använder en kamera med termisk bildbehandling för att bedöma den termiska prestandan och utifrån våra resultat och analyser ge rekommendationer om hur du kan underhålla dina värmeväxlare för att hålla dem i bra skick. Med hjälp av våra rekommendationer kan du planera in underhållet när det passar bäst och Alfa Laval kan ge säkerhetsråd på plats. 

 

Vad får du ut av en visuell tillståndsbedömning gjord av oss?

Detaljerad rapport med termisk bild och rekommendationer för varje packningsförsedd plattvärmeväxlare

Efter vårt besök kommer vi att ge dig en detaljerad rapport för varje enhet vi har bedömt. Rapporten kommer att innehålla en termisk bild samt andra relevanta bilder, värmeväxlardata och våra observationer och rekommendationer för optimal prestanda.

hanger-plate-Vignette 640x360

Snabbt utförande - inget behov av att öppna enheterna

En visuell tillståndsbedömning görs bäst med enheten i drift. Detta möjliggör att vi kan göra en termisk bild. Varje enhet bedöms vanligtvis på mindre än 5 minuter beroende på storlek och tillgänglighet.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Meddelanden om potentiella problem med säkerhet och prestanda

Säkerhet är högst upp på vår agenda i Alfa Laval. Alla våra servicetekniker är utbildade att arbeta på ett säkert sätt och de kommer att meddela dig om de ser några säkerhetsproblem kring dina värmeväxlare. Värmeväxlarens prestanda kommer att bedömas baserat på den termiska bilden samt på information från dig. Du kan diskutera prestandan med vår servicetekniker direkt på plats efter utfört test.

heat-exchangers 640x360

Få rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt

Baserat på våra resultat och dialog med dig kan vi ge dig rekommendationer om underhåll på kort och lång sikt. Detta gör att du kan planera underhåll och prioritera aktiviteter.

plant sun Vignette 640x360

Planera dina underhållsaktiviteter baserat på våra resultat

De flesta av våra kunder föredrar planerat underhåll framför reparationer vid haveri som alltid kommer olägligt. Våra resultat och expertis inom värmeväxlare gör att vi kan hjälpa dig att prioritera underhållsaktiviteter så att du kan välja vad du ska göra nu och vad som kan åtgärdas vid ett senare tillfälle.

VCA-service Vignette 640x360

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

Cleantech Service Watts it worth 01

Service för att optimera energieffektivitet

Antalet värmeväxlare vi servar för att optimera energieffektiviteten reducerar varje år våra kunders kapacitetsbehov med 50 GW. Det är samma mängd energi som kan genereras av 10 000 vindkraftverk inom samma tidsram.

Räknat i koldioxidutsläpp översätts 50 GW till en minskning av vårt globala fotavtryck med 25 miljoner ton, eller samma mängd koldioxid som släpps ut i London varje år.

Föreställ dig vad vi skulle kunna uppnå om världens industrier regelbundet servade sina plattvärmeväxlare för att optimera värmeöverföringseffektiviteten.

Läs mer