Slambehandling

Alfa Laval levererar utrustning för behandling av avloppsvatten som täcker hela slambehandlingsprocessen, vilket innefattar slamavvattning, slamförtjockning, uppvärmning, kylning, värmeåtervinning, rötning och pastörisering, samt avancerade styrsystem för att optimera avvattningen och minska behovet av arbetskraft, samtidigt som vi lyckas minska kostnaderna för avloppshanteringen tack vare en effektiv reducering av vätskeinnehållet i slam.

Sludge treatment 640x360

Fördelar med våra cirkulära ekonomilösningar för slambehandling

  • Minska avfallshanteringen med upp till 90 %, vilket sparar kostnader för transport, kassering av avloppsvatten, lagring och torkning
  • Nya inkomster från återvunna resurser
  • Minska miljöpåverkan

Slamförtjockning och slamavvattning på plats är en grundläggande del av alla nuvarande processer för behandling av avloppsvatten för att man ska kunna minska slamvolymen och kostnaderna för avfallshantering samt uppfylla hållbarhetskraven. Det är också högst relevant att slam används i rötkammare för biogasproduktion, termiska processer och kompostering. Alfa Laval möter alla behov tack vare sitt utbud av robusta och väl beprövade teknologier som på ett effektivt sätt separerar vätskefaserna och uppnår höga torrsubstanshalter.

Metoder för slamförtjockning

Vid primär eller sekundär behandling av avloppsvatten har mekanisk slamförtjockning med hjälp av klarningsenheter blivit branschnorm inför rötning eller avvattning.

Alla Alfa Lavals slamförtjockningsmaskiner har inneslutna konstruktioner plus mycket låga krav på underhåll och luktkontroll:

Trumförtjockare

ALDRUM eller ALDRUM G3 roterande trumfilter ger en mycket skonsam slamförtjockning med liten till medelstor kapacitet

Gravitationsbandförtjockare

Flockningsslamförtjockning är lämpligt för allt kommunalt eller industriellt flockulerat slam. AS-H bandförtjockare är integrerade med polymerblandning för liten till medelstor kapacitet.

Dekantercentrifuger

ALDEC, ALDEC G3 eller ALDEC G3 VecFlow slamdekanter ger centrifugalseparering och slamförtjockning och -avvattning med hög prestanda och hög kaktorrhet.

Metoder för slamavvattning

För effektiv slamavvattning och separering av vätska och produkter från andra avfallsströmmar kan du välja mellan flera olika Alfa Laval-teknologier, beroende på önskade torrsubstanshalter, tillgängligt utrymme och andra krav:

Bandpressar

AS-H bandpressar ger hög volym och belastning av fasta ämnen med låg polymer- och energiförbrukning.

Filterpressar

AS-H plattpressar passar bra för mindre partier där det krävs mycket höga nivåer av fasta, torra kakor (upp till 40 %) och infångning av fasta ämnen på över 99 %.

Dekantercentrifuger

ALDEC G3 och ALDEC G3 VecFlow ger en hög kapacitet med mycket litet miljöavtryck och låg energiförbrukning. Den har upp till fem gånger så stor kapacitet med samma miljöavtryck som en konventionell bandpress. De här är Alfa Lavals senaste generation slamavvattningsutrustning för behandling av kommunalt och industriellt avloppsvatten.

Några av dessa kan också användas för leravvattning, bearbetningsavfall från gruvor, sanering av dammar och muddring.

Omvandla din avloppsrening med Alfa Laval

Upptäck hur Alfa Laval leder anpassningen till EU:s nya direktiv om avloppsvatten från tätbebyggelse. Med banbrytande teknologi som ALDEC G3, MBR-membran och Zero Liquid Discharge-system är Alfa Laval din partner för att uppnå oöverträffad effektivitet vid rening av avloppsvatten.

eu-directive-wastewater-article-nordic 640x360

Vi presenterar nya Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™

Få oöverträffad effektivitet för avvattning och förtjockning av avloppsvattenslam.

Vecflow sludge decanter centrifuge

Termisk slambehandling

En genväg till kostnadsbesparingar, värmeåtervinning, klass A-kompost och biogas

Förvärmning av avloppsslam med Alfa Lavals spiralvärmeväxlare före slamavvattning kan också minska kostnaderna och ge möjlighet till värmeåtervinning.

Vår termiska utrustning kan också användas för slamrötning vid framställning av biogas och för slamhydrolys och pastörisering så att det blir möjligt att uppfylla de strängaste miljölagstiftningskraven och erhålla slamkvalitet av klass A eller B, som lämpar sig för att återanvändas som kompost eller gödning.

För vissa typer av industriavfall, t.ex. läkemedelsavfall, är pastörisering av avloppsslammet ett måste. Spiralvärmeväxlare kan också användas för slutlig kylning av avloppsvatten så att värmen kan återvinnas och, om det skall släppas ut i havet, en älv eller en bäck, för att skydda vattendragets biotop.

.

Lösningar för cirkulär ekonomi

Fler och fler avloppsreningsverk upptäcker fördelarna med en cirkulär helhetssyn på avloppsreningen. Kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan och nya inkomster från återvunna resurser är bara några av fördelarna. Varje avloppsreningsverk är unikt och har egna utmaningar och möjligheter. Med vår expertkunskap om processerna och vårt breda utbud av produkter kan vi stödja din övergång till ett cirkulärt resursflöde. Oavsett om du är en entreprenör, designer eller anläggningsoperatör kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen till ditt specifika projekt.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN

Service

Förbättra prestandan på din utrustning för behandling av avloppsvatten

Vårt engagerade globala servicenätverk supporterar med reservdelar och expertis var du än befinner dig och närhelst du behöver det. Genom ökad drifttid, tillgänglighet och optimering hjälper vi dig att maximera avkastningen på investeringen. Tillsammans med er kan vi sammanställa vår service i ett Alfa Laval Service Agreement för förutsägbar och bekymmersfri drift.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Prestandakontroll för dekantercentrifuger

Med Alfa Lavals prestandakontroll kan du optimera din dekantercentrifug och därmed göra kostnadsbesparingar under slammets hela förtjocknings- och avvattningsprocess. Våra service- och supportexperter över hela världen hjälper dig att få ut mesta möjliga av din utrustning.

Minimera driftskostnaderna med Alfa Lavals IoT-service

Alfa Lavals IoT-tjänster är en rad digitala tjänster som syftar till att sänka driftskostnaderna och maximera driftsäkerheten i avloppsreningsverk.

IoT Services
.

Kontakta oss

Produkter du är intresserad av*

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.

.