Aldec G3 VecFlow | Alfa Laval

VecFlow™ teknologi: Optimera avvattningen och förtjockningen av avloppsslam

Den nya dekantercentrifugen Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ erbjuder överlägsen effektivitet för avvattning och förtjockning av avloppsslam. Den unika VecFlow™-matningszonen minimerar turbulensen, vilket resulterar i överlägsen separation och 30 % lägre energiörbrukning jämfört med traditionella dekantrar. Kombinationen av överlägsen separation och driftflexibilitet hjälper dig att minska kostnaderna genom att optimera dina avvattningsprocesser när det gäller Torrsubstans, polymerförbrukning eller genomströmning.

.

Minimal turbulens. Maximal prestanda.

VecFlow_transparent.png

Låg turbulens i centrifugtrumman är väsentlig för bättre separationsprestanda och låg energiförbrukning. Alfa Lavals unika VecFlow™-matningszon reducerar turbulensen med mer än 80 % jämfört med traditionella dekantercentrifuger och skär ner accelerationskraften med 40–50 %.

Mjuk acceleration

En traditionell matningszon sprutar in slam radiellt i dekanterkulan och stör på så sätt kontinuerligt de interna flödena och orsakar turbulens. En VecFlow™-matningszon, å andra sidan, ger matningen en helt annan flödesväg eftersom det accelererar slammet i tangentens riktning när det kommer in i kulan. Det innebär att slammets radiella hastighet är mycket lägre, vilket ger minimal turbulens.

Bättre separationsprestanda

Utöver en 30 % reducering i total strömförbrukning förbättrar den låga turbulensen även separationsprestandan. Separationen är effektivare än i en traditionell dekanter, med mindre nedbrytning av flockningsmedlen.

Det gör det möjligt att förbättra processerna på tre olika sätt (eller en kombination av dem):

  • Minska polymerförbrukningen med upp till 10 %
  • Öka torrhet och minska innehållet av fasta ämnen i rejektvattnet
  • Öka genomströmningen

Den minimala turbulensen minskar även slitaget på transportören och sänker underhållskostnaderna.

.

Mindska underhållskostnaderna

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ ger dig full flexibilitet att fininställa dina förtjocknings- och avvattningsprocesser enligt verksamhetens prioriteringar. Beroende på dina specifika villkor kan du vilja minimera polymerförbrukning, öka torrhet eller förbättra kapaciteten. Med Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ kan du enkelt ställa in den perfekta balansen mellan dessa faktorer. Det enda konstanta är den låga strömförbrukningen.

Den förbättrade separationsprestandan och den låga energiförbrukningen ger en låg total ägandekostnad och mycket kort återbetalningstid. Ofta har din investering betalat sig på kortare tid än ett år.

Diagrammet visar ett exempel på återbetalningstider vid olika flödeshastigheter. Resultaten kan variera beroende på förhållandena på platsen och hur dekantern konfigureras. I det här exemplet har dekantern optimerats för minimal polymerförbrukning. Kontakta Alfa Laval för en diskussion av hur du kan spara driftkostnader med en G3 VecFlow™ och få en mer exakt beräkning av återbetalningstiden för dina specifika förhållanden.

Avkastningstid kontra flödeshastighet jämfört med en G3

Beräkningarna för schemat baseras på följande antaganden:

  • Elektricitetskostnad för 0,06 Euro/kWh
  • 6 000 drifttimmar/år
  • 10 % reduktion av polymerförbrukningen

De faktiska resultaten kan variera baserat på platsförhållanden och leveransomfattningen.

.

Högeffektiv förtjockning och avvattning

Lyssna på när Taha Suria, Global Sales Manager för Alfa Lavals avloppsvattendekantrar, förklarar hur Alfa Lavals unika VecFlow™-teknik minskar strömförbrukningen med 30 % och ökar separationsprestandan.

.

I avvattningsteknikens framkant

ALDEC G3 VecFlow™ bygger på beprövad Alfa Laval-teknik och erbjuder samma innovativa funktioner som gjorde den ALDEC G3 till förstavalet för reningsverk runt om i världen:

 

Alfa Laval Decanter PowerTubes 640x360

PowerTubes

Vätsketömningssystemet PowerTubes återvinner rörelseenergi från avloppsvattnet. Genom att rikta flödet i tangentens riktning när det lämnar dekantertrumman trycks dekantertrumman i rotationsriktningen och orsakar en betydande minskning av energiförbrukningen.

 

Växellåda med direktdrift

Transportören drivs av en växellåda med direktdrift. Detta minimerar energiförlusten i kraftöverföringen samt den övergripande effektförbrukningen. Det säkerställer även precisionskontroll av transportörens hastighet och separationsprocessen.

 

Decanter conveyor

Slimline transportör

Dekantercentrifuger utrustade med Alfa Lavals Slimline-transportörer har högre kapacitet och lägre effektförbrukning än traditionella dekantrar. Den smalare transportören ökar processvolymen i dekantern, vilket möjliggör ett djupt avvattningskärl. Det innebär att mer slam kan behandlas och att trycket på trummans innervägg är högre än i traditionella dekantrar, vilket i sin tur ger en torrare kaka eller högre kapacitet.

 

Anpassat efter dina behov

Alfa Laval G3 VecFlow™ finns med olika transportörutformningar, i olika material och med ett urval av slitskyddsalternativ. Därför är det möjligt att optimera prestandan och totalkostnaden efter dina processvillkor och krav.

.

Miljömässig hållbarhet

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ är ett utmärkt verktyg för att göra din anläggning mer miljömässigt hållbar. 

Den lägre strömförbrukningen ger minskade CO2-utsläpp.  

Det höga torrsubstansinnehållet minskar transportkraven och deponivolymerna, alternativt bränsleförbrukningen i förbränningsugnar.

Tack vare den effektiva avskiljningen återvinns mer vatten och avloppsvattnet är klarare än från traditionella dekantrar.

 

Alfa Laval sustainability 640x360
VecFlow wastewater decanter 1920x480

IFAT 2020

Kom och upplev hur Alfa Laval-lösningar för en cirkulär ekonomi kan hjälpa dig att minska din miljöpåverkan, skapa mervärde och minimera livscykelkostnaderna.

.
.

Hur kan vi hjälpa dig?