MWD-hero1920x480

Alfa Laval går i bräschen för efterlevnad av EU:s förstärkta avloppsvattendirektiv

Det reviderade avloppsdirektivet markerar en övergångsfas inom avloppsvattenhanteringen, med större inriktning på mikroföroreningar och kräver strikt avlägsnande av näringsämnen. Detta kräver betydande uppgraderingar av kommunala vattenreningsprocesser för att ta itu med nya utmaningar som övergödning och mikroföroreningar.

Alfa Laval ligger i framkant och erbjuder avancerade lösningar som ALDEC G3 för slamavvattning, MBR-membran för avlägsnande av föroreningar och system med Zero Liquid Discharge för resurseffektiv vattenhantering. Genom att anpassa sig till Alfa Lavals teknologier kan anläggningar effektivt uppfylla direktivets krav och övergången till en mer hållbar avloppsvattenreningsverksamhet.

I den här artikeln kan du läsa om:

  • EU:s reviderade direktiv om avloppsvatten från tätbebyggelse, som tar itu med nya föroreningar och kräver omfattande operativa översyner inom vattenrening.
  • Alfa Lavals lösningar, inklusive avancerad avvattning, biologisk rening, system för noll vätskeutsläpp och teknologi för avlägsnande av mikroplaster, som är effektiva svar på dessa nya standarder.

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.