Biologisk behandling av avloppsvatten

Många reningsverk för behandling av kommunalt avloppsvatten står inför utmaningar, till exempel gällande att uppfylla nya och strängare utsläppskriterier och otillräcklig kapacitet men begränsat utrymme för expansion. Andra tittar på vattenåtervinning till förmån för lokalsamhället. Alfa Laval erbjuder flera innovativa, flexibla och mycket effektiva teknologier för biologisk behandling av avloppsvatten som alternativ till mer traditionella metoder.

Biological wastewater treatment 640x360

Biologisk behandling av avloppsvatten med Alfa Laval

  • Hög verkningsgrad
  • Flexibilitet
  • Litet miljöavtryck
  • Alla steg i samma tank

Alfa Lavals teknologier för biologisk behandling av avloppsvatten är perfekta för att avlägsna näringsämnen, organiskt material, fetter och olja och andra oönskade mikropartiklar och substanser.

På platser där inflöde och organiska belastningar varierar och kraven på avloppsvattnet är stränga är Alfa Lavals sekvenseringssatsreaktor (SBR) AS-H, med vår patenterade flytande dekanter, ett utmärkt val för sekundär biologisk behandling. Kombinera den med Alfa Lavals AS-H Iso-Disc®-tygmediafilter för tertiär rening för att få avloppsvatten av återanvändningsbar kvalitet (5–10 µm) och < 5 mg l suspenderade fasta ämnen och bod på>< 10 mg l vid en hastighet på 10–15 m>3/h/m2.

Alternativt kan du installera Alfa Lavals membranbioreaktorsystem (MBR) för en allt-i-ett-lösning som kombinerar sekundär och tertiär behandling av avloppsvatten och ger en överlägsen kvalitet på avloppsvattnet (effektiv filtrering i slam till 0,2 µm) som gör vattnet lämpligt för återanvändning. Systemet avlägsnar suspenderade fasta ämnen ned till < 1 mg l, bod ned till>< 5 mg l och hanterar en filtreringsyta på 5–40 liter h m>2. Den gravitationsdrivna, pumpfria och energieffektiva designen med kompakta membranfiltreringsmoduler (MFM) är baserad på vår patenterade "hollow sheet" teknologi. Jämfört med andra MBR-lösningar ger denna lösning förbättrad säkerhet, enkel drift, plus låga drift- och underhållskostnader

Omvandla din avloppsrening med Alfa Laval

Upptäck hur Alfa Laval leder anpassningen till EU:s nya direktiv om avloppsvatten från tätbebyggelse. Med banbrytande teknologi som ALDEC G3, MBR-membran och Zero Liquid Discharge-system är Alfa Laval din partner för att uppnå oöverträffad effektivitet vid rening av avloppsvatten.

eu-directive-wastewater-article-nordic 640x360

Service

Förbättra prestandan på din utrustning för behandling av avloppsvatten

Vårt engagerade globala servicenätverk supporterar med reservdelar och expertis var du än befinner dig och närhelst du behöver det. Genom ökad drifttid, tillgänglighet och optimering hjälper vi dig att maximera avkastningen på investeringen. Tillsammans med er kan vi sammanställa vår service i ett Alfa Laval Service Agreement för förutsägbar och bekymmersfri drift.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Avloppsvatten – en outnyttjad vattenresurs

Allt fler inser att avloppsvattnet också kan vara en värdefull vattenresurs. Det finns många goda skäl att överväga att återanvända biologiskt behandlat kommunalt och industriellt avloppsvatten: öka vattenresurserna, minska intaget av nytt vatten och begränsa belastningen på avloppen på grund av flödet av avloppsvatten.

Återvunnet vatten kan användas inom många olika tillämpningar, t.ex. som industriellt processvatten, i kyltorn och som tvättvatten, vid ytbevattning av grödor, vingårdar och golfbanor, i rekreationssjöar, våtmarker, natur- och djurlivsmiljöer, vid vattenföringsförstärkning och påfyllning av grundvatten.

Vatten som har behandlats med Alfa Lavals MBR-system och AS-H Iso-Disc-filtreringssystem kan till och med användas som dricksvatten om ett sista reningssteg läggs till t.ex. UV-strålning, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvänd osmos, aktivt kol, ozon eller klor.

Lösningar för cirkulär ekonomi

Fler och fler avloppsreningsverk upptäcker fördelarna med en cirkulär helhetssyn på avloppsreningen. Kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan och nya inkomster från återvunna resurser är bara några av fördelarna. Varje avloppsreningsverk är unikt och har egna utmaningar och möjligheter. Med vår expertkunskap om processerna och vårt breda utbud av produkter kan vi stödja din övergång till ett cirkulärt resursflöde. Oavsett om du är en entreprenör, designer eller anläggningsoperatör kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen till ditt specifika projekt.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN