Svetsade spiralvärmeväxlare

Alfa Lavals spiralvärmeväxlare är utformade för att klara även de tuffaste utmaningarna med värmeöverföring. Vare sig problemet är ofta förekommande nedsmutsning från smutsiga medier eller begränsningar på grund av tryckfall eller golvyta är detta den perfekta lösningen för vätska/vätska och tvåfasapplikationer. Med en effektiv och kompakt design blir kostnaderna för både installation och underhåll mycket låga: Erfarenheten visar också att de nästan aldrig sätts igen av smuts.

Welded spiral heat exchanger

Förbättrad hållbarhet med Alfa Lavals spiralvärmeväxlare

 • Säkerställ drifttiden med minimal nedsmutsning och igensättning i alla applikationer där smutsiga, högviskösa eller partikelformiga medier förekommer
 • Lättöppnad design gör rengöringen snabb och enkel vilket leder till låga underhållskostnader
 • Färre rörlednings- och stålkonstruktioner innebär lägre installationskostnader
 • Ökade energibesparingar och minskade utsläpp tack vare en 2–3 gånger högre värmeeffektivitet än jämförbara tubvärmeväxlare
 • Alla enheter är helt anpassade och ger högsta termiska effektivitet för den specifika applikationen
Alfa Laval är den enda leverantören på marknaden med mer än ett halvt sekels erfarenhet av spiralteknik. Våra spiralvärmeväxlare finns i dag i anläggningar över hela världen och löser problem inom branscher som petrokemi, raffinaderi, ståltillverkning, massa och papper, mineralbearbetning (metaller, malmer), avloppsrening (kommunalt och industriellt), läkemedel, vegetabilisk oljeraffinering och naturgastransporter.
.

Modeller

SpiralPro för vätska/vätska-uppgifter

Alfa Lavals SelfClean-konstruktion gör värmeväxlare i SpiralPro-modellen till ett smart val vid arbete med smutsiga vätskor, slam, emulsioner, fibrer eller partikelbemängda vätskor. Eftersom vätskorna kontinuerligt flödar genom en enda kanal verkar vätsketrycket mot eventuella avlagringar och ”trycker” dem genom kanalen och ut i andra änden.

SpiralPro-modellens kompakta format gör att flera stora tubvärmeväxlare kan ersättas av en enda SpiralPro-värmeväxlare. Det ger avsevärda infrastrukturfördelar förutom att det minskar kraven på underhåll och rengöring. Om enheten behöver rengöras kan höljet enkelt tas bort för tvättning med vattenstråle.

Applikationer

 • Nedsmutsande vätskor som innehåller fasta ämnen, fibrer, alkohol och slam.
 • Vätska/vätska förvärmning, uppvärmning, kylning, växling och värmeåtervinning

SpiralPro för ångvärmarapplikationer

Alfa Laval SpiralPro

Värmeväxlare i SpiralPro-modellen som är optimerade för uppgifter som inbegriper ångvärmning av vätskor som är mycket nedsmutsande finns också tillgängliga. Liksom för alla SpiralPro-enheter är det enkelt att komma åt att rengöra med vattenstrålar.
Motströmsflödet säkerställer också en mycket liten temperaturskillnad för maximal termisk effektivitet.

Applikationer

 • Nedsmutsande vätskor som innehåller fasta ämnen eller fibrer, alkohol, slam eller andra utmanande vätskor som kräver uppvärmning med ånga

SpiralCond för vakuumkondensering och förångning

Alfa Laval SpiralCond

Värmeväxlare i SpiralCond-modellen innebär en högeffektiv lösning för utmanande tvåfasapplikationer, som kondensering och förångning (återkokning). SpiralConds kompakta design och vertikala montering gör att den tar mycket liten plats jämfört med motsvarande tubvärmeväxlarna, och reducerar samtidigt stödstrukturer och komplexa rördragningar.

SpiralCond-enheter har korsflöde i stället för motströmsflöde. Varje enhet är helt anpassad till avsedd applikation, med kanalavstånd justerade för att ge lägsta tryckfall. SpiralCond är därför idealisk för vakuumkondenseringsapplikationer.

Applikationer

 • Gaser: ren ånga och blandningar med ädelgaser
 • Ånga/vätska: toppkondensatorer, refluxkondensatorer, vakuumkondensatorer, ventilkondensatorer, återkokare med förorenande vätskor, gaskylare 

SpiralCond i staplad kolonnkonfiguration

Alfa Laval SpiralCond

För kondenserings- och förångningsapplikationer med flera kylmedier kan Alfa Laval leverera SpiralCond-modellens värmeväxlare integrerad i en kolonn. Liksom den enkla, fristående SpiralCond-modellen har den här konfigurationen korsflöde och öppna kanaler för extremt lågt tryckfall i vakuumsituationer.

SpiralConds höga effektivitet gör att kolonnen kan vara både lägre och ha en mindre diameter än traditionella kolonnlösningar, vilket leder till stora besparingar på infrastruktur- och installationskostnader.

Applikationer

 • Ångvätska: toppkondensatorer, återflödeskondensatorer, vakuumkondensatorer och ventilkondensatorer
.

Träffa våra experter

Förbättrad hållbarhet med svetsade spiralvärmeväxlare

Unik design och tillverkningsexpertis

Förbättra processens hållbarhet

Den perfekta problemlösaren

Förbättrad hållbarhet med svetsade lösningar

Förbättrad hållbarhet med svetsade lösningar från Alfa Laval

Alfa Laval-svetsade värmeväxlare maximerar energieffektivitet och värmeåtervinning, med innovationer som ger exceptionell termisk prestanda och tillförlitlighet, för ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Men det är mer än teknik. Det är också människorna: erfarna experter med djup processkunskap och en global servicenärvaro. Den kombinationeninerat, förbättrar hållbarheten.

.

Så fungerar det

Arbetsprincip

Alfa Laval spiral heat exchangersAlfa Laval spiralvärmeväxlare är cirkulära enheter som innehåller två koncentriska spiralflödeskanaler, en för varje vätska. De olika medierna strömmar motflödes: den ena vätskan kommer in enhetens mitt och strömmar mot ytterkanten och den andra kommer in i enhetens ytterkant och strömmar mot mitten. Kanalerna är krökta och har enhetliga tvärsnitt. Det finns ingen risk att vätskorna blandas.

Produktkanalen är normalt öppen i ena änden och stängd i den andra. Kanalen för uppvärmnings-/kylmediet kan ibland vara stängd på båda sidor, beroende på uppvärmnings-/kylmediets renhet. Kanalerna har en anslutning i mitten och en i värmeväxlarens ytterkant.

Konstruktion

Spiralformen, med jämn krökning och en kanal per medium, är mycket lämplig för vätskor som orsakar nedsmutsning. Designen leder till hög flödesturbulens med resulterande hög skjuvspänning, vilket drastiskt minskar risken för nedsmutsning.

Enkanalsdesignen skapar också en skrubbningseffekt som vi kallar SelfClean™-design. Om värmeöverföringskanalen blir nedsmutsad minskas tvärsnittet av denna del i kanalen. Eftersom hela flödet måste passera genom kanalen ökar hastigheten och den ökade vätskekraften spolar bort eventuella avlagringar som bildas.

Jämför den här designen med tubvärmeväxlare där flödet går in i olika tuber parallellt. När tuberna blir smutsiga ökar tryckfallet och får vätskan att flöda andra vägar. Resultatet är att tuberna väldigt snabbt blir smutsiga och igensatta. Alfa Laval-spiraler däremot blir i princip aldrig nedsmutsade eller igensatta.

SpiralPro

SpiralCond

.

Frekvent rengöring behövs inte längre.

Mexichem, en global ledare inom plaströrsystem och inom den kemiska/petrokemiska industrin, behövde öka sin produktionskapacitet för att möta marknadens krav.

Happy customers at Mexichem in front of an installed Alfa Laval spiral heat exchanger

Den perfekta lösningen på nedsmutsningsproblem

Leunas tyska MIDER-raffinaderi, som ägs av Total S.A., installerade först två tubvärmeväxlare för kylning av produkten i botten av sin vätskekatalytisk krackningsenhet.

Installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger at Mider refinery.

En av världens största zinkproducenter

”Vi använder de här enheterna eftersom de är väldigt starka och mycket lätta att rengöra och naturligtvis för att värmeeffektiviteten är hög.” - Francisco Tarmago, Technology Manager, Asturiana de Zinc

Asturiana zinc production in Spain
.

Unika funktioner

Jämfört med andra värmeväxlare som används i liknande tillämpningar ger Alfa Lavals spiralkonstruktioner ökad termisk effektivitet i ett mer kompakt format.
De är även byggda med unika funktioner som säkerställer en mycket pålitlig prestanda:

Alfa Laval welded spirals with SelfClean
SelfClean

Överlägsen rengöring och utökad prestanda

En enda kanal per vätska säkerställer en pålitlig självrengöring av enheten.

Läs mer 

Alfa Laval welded spirals with RollWeld
RollWeld

Automatiserad, tillförlitlig kanalförslutning

En automatiserad process för böjning och svetsning av kanalförslutningarna ger en konsekvent kvalitet och tillförlitlighet.

Läs mer 

Alfa Laval welded spirals with HighP
HighP

En speciallösning för högtrycksapplikationer

Cirkulär manteldesign och en självstödjande intern slinga ger en förbättrad mekanisk styrka under högt tryck.

Läs mer 

.

Prata med en expert

Vi diskuterar gärna vilka fördelar en svetsad spiralvärmeväxlare kan ge dig och visar dig hur vi kan förbättra din verksamhet.

Man wearing hard hat and safety glasses with crossed arms infront of an installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger.

Alfa Laval energinyheter på LinkedIn

Vår applikationssida med de lösningar du behöver för att ligga steget före.

Blue sky white cloulds Linkedin logo