ALDRUM

Alfa Laval ALDRUM-systemet är idealiskt för förtjockning av slam före rötning eller avvattning, och för att minska slamvolymen före lagring eller transport.

转鼓过滤器

Kompakt, robust och effektivt

  • Hållbar filterduk
  • Periodisk spolning sparar vatten
  • Varsam behandling av det flockulerade flödet sparar polymer och ger hög återvinning
  • Säker utformning med ett fastbultat, gångjärnsförsett lock
  • Sluten, ren och luktfri lösning
Alfa Laval ALDRUM roterande trumfiltrar är utformade för förtjockning av små och medelstora slamvolymer. Installationen kan inte vara enklare - skruva bara fast den och anslut till den externa strömmen och rörledningen. Denna väl beprövade lösning är känd för sin robusta och enkla konstruktion, vilket gör ALDRUM-trumförtjockaren till en pålitlig och användarvänlig produkt. Du drar nytta av den låga vattenförbrukningen tack vare periodisk rengöring av trumman med antingen dricksvatten, slutligt avloppsvatten eller behandlat filtrat.

Så fungerar det

ALDRUM-trumförtjockaren fungerar enligt principen att föra polyelektrolytbehandlat slam (även kallat flockulerat slam) genom ett långsamt roterande trumfilter. ENTER THE TEXT THAT YOU THINK SHOULD BE HERE. Slammet blir kvar i trumman medan vattenfasen passerar genom filterduken.

Den mest effektiva förtjockningen uppnås genom att variera matningshastigheten, typ och dosering av polymer, trumhastigheten och spritsintervallet. Få den mest kostnadseffektiva flockningen och polymerdoseringen genom att installera en flockningsreaktor och/eller blandningsventil uppströms från själva trumförtjockaren. En mängd filterdukar finns tillgängliga för nya applikationer.

Upptäck vårt sortiment av tilläggsutrustningar

  • Blandningsventil: Säkerställer noggrann blandning av polymer och slam. Kan installeras direkt på trumförtjockarens inlopp eller före flockningsreaktorn
  • Flockningsreaktor: Lättöppnad reaktor som snabbstartar skapandet av stora och starka flockar. Kan installeras direkt på trumförtjockarens inlopp
  • Slammatare: Leder det förtjockade slammet till slampumpen på ett kontrollerat och effektivt sätt
  • Grundläggande kontrollpanel: För enkel styrning av trumförtjockaren, inklusive kontroll av nivån i flockningsreaktorn (om den är monterad)
  • Avancerad kontrollpanel: Heltäckande styrlösning. Styrning av anläggningens matarpump, slampump och polymerpump, samt trumförtjockaren, nivån i flockningsreaktorn och slammataren