ALDRUM G3

Alfa Laval ALDRUM G3 sätter nya standarder för slamförtjockning. Dess stärkta utformning ger kraftigt förbättrad processprestanda med minimal driftskostnad.

ALDRUM G3 Drum thickener

Prestanda på ett enkelt sätt

  • Högre kapacitet på samma yta
  • Låg polymerförbrukning som säkerställer låg driftskostnad
  • Kan installeras utomhus vid behov
  • Sluten utformning för ren, luktfri arbetsmiljö
  • Enkelt underhåll med det integrerade systemet för rengöring på plats (CIP) som använder antingen dricksvatten, slutligt avloppsvatten eller behandlat filtrat
Alfa Laval ALDRUM G3 är idealisk för förtjockning av små och medelstora slamvolymer vid optimering av processer med högre biogasproduktion eller för mer kostnadseffektiv avvattning. Särskilt svåra slamtyper, som tidigare krävde flytande polymer för att flockulera och tjockna, kan nu bearbetas med billigare pulverpolymer, och därigenom minska driftskostnaderna. Transportörens utformning ökar effektiviteten och det slamsäkra locket med lockbrytaren förbättrar säkerheten. ALDRUM G3 hanterar volymer från 15–180 m3/h.

Så fungerar det

ALDRUM-förtjockaren fungerar enligt principen att föra polyelektrolytbehandlat slam (även kallat flockulerat slam) genom ett långsamt roterande trumfilter. Slammet blir kvar i trumman medan vattenfasen passerar genom filterduken.

Den mest effektiva förtjockningen uppnås genom att variera matningshastigheten, typ och dosering av polymer, trumhastigheten och spritsintervallet. Den mest kostnadseffektiva flockningen och polymerdoseringen uppnås genom att installera en flockningsreaktor och/eller blandningsventil uppströms från själva trumförtjockaren. En mängd filterdukar finns tillgängliga för nya applikationer.

Upptäck vårt sortiment av tilläggsutrustningar

  • Blandningsventil: Säkerställer grundlig blandning av polymer och slam, vilket minskar polymerförbrukningen. Kan installeras direkt på trumförtjockarens inlopp eller före flockningsreaktorn
  • Flockningsreaktor: Lättöppnad reaktor som snabbstartar skapandet av stora och starka flockar. Kan installeras direkt på trumförtjockarens inlopp
  • Slammatare: Leder det förtjockade slammet till slampumpen på ett kontrollerat och effektivt sätt
  • Grundläggande kontrollpanel: För enkel styrning av trumförtjockaren, inklusive kontroll av nivån i flockningsreaktorn (om den är monterad)
  • Avancerad kontrollpanel: Heltäckande styrlösning. Styrning av anläggningens matarpump, slampump och polymerpump, samt trumförtjockaren, nivån i flockningsreaktorn och slammataren