Vilket är det bästa alternativet till smörjoljefilter?

Maskinfel eller oplanerat driftstopp är kostsamma störningar för alla processägare. En riskfaktor som ofta underskattas är den negativa effekt som förorenad smörjolja har på processprestanda. Därmed är det en viktig faktor för optimering av produktiviteten i vissa fall att hitta ett alternativ till smörjoljefilter.

The best alternative to lube oil filters

Det långsiktiga alternativet till smörjoljefilter

Om smörjoljan är förorenad med partiklar, eller ännu värre med vatten, försämras kvaliteten och utsätter din processutrustning för risker såsom maskinslitage och korrosion. Traditionellt är det vanligt med olika filtertekniker för rengöring av smörjoljan, i många fall på grund av deras låga initiala investeringskostnad. Men på lång sikt tenderar underhållskostnaderna att bli mer påtagliga eftersom filterpatroner kontinuerligt måste bytas ut och kasseras.

Och viktigast av allt, eftersom filter inte kan avlägsna vatten från smörjoljan måste det potentiella hotet från korrosion fortfarande hanteras. Med en filterlösning skulle du behöva lägga till en koalesatormodul för att hantera vattenföroreningar, vilket tar upp både budgetar och värdefull golvyta. Ett överlägset och långsiktigt alternativ till smörjoljefilter skulle vara att använda en centrifugalseparator.

Fördelar med en centrifugalseparator

Jämfört med en filterlösning har en separator en högre initialkostnad. Men med minimalt underhåll och mer produktiv drifttid blir den totala ägandekostnaden betydligt lägre. I genomsnitt är investeringen lönsam inom två år. En separator har många fördelar:

 • den avlägsnar både partiklar och vatten i en enda process.
 • den är mycket effektiv när det gäller avlägsnande av fasta ämnen:
  - 100 % avlägsnat 10 µm och högre
  - 90 % avlägsnat 5 µm till 10 µm
  - 70 % avlägsnat 3 µm till 5 µm
  (Fasta ämnen med en densitet under 2 000 kg/m³ avlägsnas inte)
 • kontinuerlig drift utan kapacitetsförlust (ingen igensättning av filter)
 • kontinuerligt avlägsnande av vatten
 • minimalt med service och underhåll
 • låg kostnad för avyttrande av produkter (inga filterpatroner behövs)
 • bevarar oljetillsatsämnen bättre än annan teknik
 • enkel installation med plugin-modul

Förlänger processutrustningens livslängd

För att sammanfatta fördelarna som nämns ovan har separering klara fördelar som alternativ till smörjoljefilter. En högre rengöringsgrad förlänger utrustningens livslängd. Lager och kugghjul kommer att hålla längre, slitage på maskindelar kommer att hållas till ett minimum tack vare avlägsnande av vatten och korrosion elimineras. Med tanke på de höga investeringskostnaderna för utrustning är det enkelt att förstå varför en separator är ett hållbart alternativ för att uppnå en smidig och problemfri drift år efter år.

Lifetime of a bearing as a function of the water content in an oil.

Lagrets livslängd som funktion av vatteninnehållet i en olja. Omvandling från procent till delar per miljon (ppm): 0,01 % = 100 ppm, 10 % = 100,000 ppm

Whitepaper: Vikten av rengöring av smörjolja

Vill du veta mer om rengöring av smörjolja? Vårt whitepaper ger en omfattande översikt över tillgängliga teknologier och fungerar som en guide för att välja den bästa för din tillämpning.

yellow oil with bubble