Vanliga frågor om rengöring av smörjolja

Få svar på vanliga frågor om rengöring av smörjolja. Du hittar även mer omfattande förklaringar på vår blogg som omfattar ämnen om rengöring av smörjolja.


Lube oil cleaning FAQ

F: Vad är en smörjoljecentrifug?

S: En smörjoljecentrifug använder centrifugalkraft för att dra bort saker med olika densiteter från varandra. Till skillnad från andra rengöringstekniker för smörjolja, tar en centrifug för smörjolja bort både fasta partiklar och vattenpartiklar i en enda fas. Den är också påfallande när det gäller hantering av incidenter med ett plötsligt högt inflöde av vatten utan förlust av rengöringseffektivitet.

 

F: Finns det något sätt att undvika förorening av smörjolja?

S: Det kan hända trots stora ansträngningar för att undvika förorening av smörjolja. Partiklar kan komma in i systemet med ny tillsatt olja eller är resultatet av inre slitage. Vatten är en annan oönskad föroreningsfaktor som uppstår av antingen yttre eller inre orsaker.

 

F: Hur kan jag avlägsna vatten från smörjolja?

S: Det finns olika tekniker för att avlägsna vatten från smörjolja:

 • Separation (centrifugal, koalescens, tyngdkraft, absorberande polymer)
 • Vakuumdestillation
 • Avfuktning

Med tanke på deras borttagningsmöjligheter fokuserar vi på de vanligaste teknikerna som finns tillgängliga på marknaden, dvs. centrifuger och koalesatorer

 

F: Är en centrifug mer effektiv än ett smörjoljefilter?

S: Ja. En centrifug är mer effektiv än ett smörjoljefilter eftersom den både rengör fast material och vattenföroreningar i en enda fas. Den kräver ingen paus under drift för att stänga av smutsiga filterelement. Du behöver inte välja maskvidd som låter alla mindre partiklar passera ett filter. Det upprätthåller även rengöringsförmågan med en tillströmning av vatten.

 

F: Kan jag spara pengar med en smörjoljecentrifug?

S: Ja. Jämfört med andra tekniker som tar bort både fasta och vattenföroreningar, till exempel ett smörjoljefilter och koalesator, ger den en minskad total ägandekostnad (TCO).

Bidragande faktorer till minskad total ägandekostnad: 

 • Högkvalitativt underhåll av oljan ökar livslängden på utrustning och komponenter, vilket kräver mindre byte av utrustning och olja
 • Inga regelbundna kostnader för nya filterelement
 • Låga driftskostnader

Alla dessa sätt sparar pengar med en smörjoljecentrifug.

 

F: Vilka smörjoljecentrifuger passar min process?

S: Smörjoljecentrifuger finns med olika kapacitet. Beroende på dina tillämpningsbehov finns allt från enkla plug and play-enheter till större integrerade system.

 

F: Hur kan jag undvika korrosion med centrifugering av smörjolja?

S: Korrosion kan undvikas tack vare centrifugens förmåga att avlägsna vatten från oljan. Närvaron av vatten resulterar i korrosion som leder till punktskador på komponenterna. Detta resulterar också i att metallpartiklar skavs av och blir fasta föroreningar i smörjoljan, vilket förorenar smörjoljan ytterligare. Smörjoljecentrifugering tar bort både vatten- och fasta partikelföroreningar så att du kan undvika korrosion. Ledande lagertillverkare godkänner 500 ppm vatten men rekommenderar mindre än 200 ppm vatten. Särskilt vattenavlägsnande ökar utrustningens livslängd avsevärt.

 

F: Vilka är fördelarna med en smörjoljecentrifug?

S: Fördelar med en smörjoljecentrifug inkluderar:

 • Avlägsnande av fasta ämnen och vattenföroreningar i en enda fas för ökad effektivitet av smörjoljan
 • Att upprätthålla olja av hög kvalitet förlänger livslängden på utrustning och delar
 • Kombinerade kostnader och utgifter utgör ett stort värde som sänker den totala ägandekostnaden (TCO)
 • Ett filterfritt system som inte kräver nya filter- och filterelement för drift. Inget bortskaffande av filterelement eller uppkomna kostnader, särskilt fördelaktigt om du befinner dig på en avlägsen plats
 • Kan köras kontinuerligt med mindre schemaunderhåll än alternativ
 • Förmågan att säkert hantera en plötslig hög tillströmning av vatten till skillnad från andra rengöringsalternativ för smörjolja

 

F: Vilka är fördelarna med smörjoljefilter?

S: Fördelar med smörjoljefilter inkluderar:

 • Relativt enkel drift - få rörliga delar
 • Kapitalinvesteringskostnaden är låg
 • Partiklar större än maskvidden avlägsnas oberoende av deras densitet

 

F: Vilka är fördelarna med en smörjoljekoalesator?

S: Fördelar med smörjoljekoalesator inkluderar:

 • Relativt enkel drift - få rörliga delar
 • Kapitalinvesteringen är låg (under en viss kapacitet)

 

F: Kommer tillsatserna i smörjoljan att förstöras vid separering?

S: Nej, den molekylära alliansen mellan tillsatserna och oljan är starkare än centrifugalkraften.

Whitepaper: Vikten av rengöring av smörjolja

Vill du veta mer om rengöring av smörjolja? Vårt whitepaper ger en omfattande översikt över tillgängliga teknologier och fungerar som en guide för att välja den bästa för din tillämpning.

yellow oil with bubble