Rening av smörjolja

Smörjoljans kvalitet avgör utrustningens livslängd och produktivitetsnivå. Rengjord smörjolja upprätthåller sin kvalitet över tiden och är därför avgörande för en hälsosam, problemfri process. Det finns ett antal alternativ för rengöring av smörjolja. Vår expertis kan ge dig rätt vägledning.

Bubbles in yellow oil

Ren smörjolja underlättar för smidig drift

 • Tar bort både vatten och fasta ämnen i en körning
 • Effektiv rengöring även av små partikelstorlekar
 • Minimalt underhåll, vilket möjliggör ökad drifttid
 • Förlänger utrustningens livslängd
 • Låg total ägandekostnad (TCO)
Filtrering, koalescens och centrifugering är de tre huvudteknikerna för rengöring av smörjolja, som var och en har egna speciella egenskaper. Att hitta den rätta tekniken för dig kommer att vara beroende av de specifika kraven i din process. Vi diskuterar var och en av de tre teknologierna och vi tillhandahåller allt från omfattande whitepapers till praktiska checklistor för att du ska kunna fatta välgrundade beslut.

Whitepaper: Vikten av rengöring av smörjolja

Vill du veta mer om rengöring av smörjolja? Vårt whitepaper ger en omfattande översikt över tillgängliga teknologier och fungerar som en guide för att välja den bästa för din tillämpning.

oil-drop-640x360
.

Snabbvalsguide

Produktguiden för Alfa Laval är ett lättanvänt verktyg som hjälper dig att filtrera, välja och offerera den bästa lösningen för effektiv rengöring av kylmedel, tvättvätskor och smörjolja. Gå in i onlinekatalogen och hitta dina valda produkter och delar nu. Om produkterna inte syns i ditt land, fyll i kontaktformuläret.

guy phone 640x360
.

Tekniker för rengöring av smörjolja

Rengöring av smörjolja har visat sig ge betydande kostnadsbesparingar. Men hur bestämmer du dig för den bästa tekniken, den som erbjuder bästa effektivitet och lägsta totala kostnad, för din applikation? Här jämför vi de tre vanligaste alternativen: centrifugering, filtrering och koalescens.

Lube oil cleaning technologies compared

En sammanfattning av de tre teknologierna

 • Centrifugering separerar ämnen med olika densiteter - både vatten och partiklar
 • Filter använder olika maskvidd för att bara fånga in fast material
 • Koalesatorer avlägsnar vatten från smörjolja

Välj den teknik som passar din applikation

Vid centrifugering sänds ren olja tillbaka till din process medan vattenföroreningar töms kontinuerligt. Partiklar finns i separatorkulan för senare avyttring eller automatiskt tömning.

När du använder filter fångas de fasta substanserna vanligtvis i en engångspatron, som måste bytas regelbundet. Koalesatorer fungerar bara om smörjoljan nästan är partikelfri. Oftast fungerar en koalesatormodul med filter så att både fasta partiklar och vatten avlägsnas i ett system.

Jämförelse av teknologier för rengöring av smörjolja

  Centrifugalseparator Filter Koalesator
Partikel- och vattenseparereing? ja nej nej
Partikelavlägsnande ja ja, delvis nej
Fritt vatten avlägsnas ja nej ja
Emulgerat vatten avlägsnas begränsad nej begränsad
Upplöst vatten avlägsnas nej nej nej
Kapitalkostnad hög låg låg
Driftskostnader låg hög hög
Total ägandekostnad låg hög hög

Checklista: Välj den bästa teknologin för rengöring av smörjolja

Vet du inte vilken teknik för rengöring av smörjolja som du ska använda? Denna checklista hjälper dig att jämföra alternativen och avgöra vilken lösning som är bäst för din process.

lube-oil-checklist-640x360

Smörjoljecentrifugering

Smörjoljecentrifugering gör att du kan kassera avfall utan att behöva köpa engångsartiklar såsom filterpatroner. Detta gör rengöring av smörjolja mer bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Kraftfull, produktiv och kostnadseffektiv

 • Tar bort både vatten och fasta ämnen i en körning
 • Effektiv rengöring även av små partikelstorlekar
 • Minimalt underhåll, vilket möjliggör ökad drifttid
 • Förlänger utrustningens livslängd
 • Låg total ägandekostnad (TCO)

Smörjoljecentrifugering använder en centrifugalkraft som är 5 000 gånger starkare än tyngdkraften för att separera partiklar med olika densiteter och leder kontinuerligt ren olja tillbaka till processen. Vattnet frisläpps medan de förorenande fasta ämnena lagras separat. Om processerna resulterar i låga mängder fast avfall kan du i allmänhet avlägsna det manuellt. Större mängder avfall rengörs automatiskt. Smörjoljecentrifugering kan också hantera stora rengöringsvolymer och en tillfällig hög tillströmning av vatten.

Alfa Lavals centrifug för kvarhållande av fasta ämnen

Alfa Lavals självrengörande centrifug (fullständig tömning)


Smörjoljefilter

När du överväger smörjoljefilter måste du ställa dig själv ett antal frågor. Använder till exempel processen mer än 50 liter smörjolja per timme? Hur höga är föroreningsnivåerna? Kommer smörjolja att förorenas med partiklar och vatten? Har du medlen för att kassera filtren på rätt sätt? Har du en pålitlig leveranskedja när du behöver byta ut ett smörjoljefilter?

Lube oil filters

Enkel att använda och installera, dyrare att underhålla

 • Relativt enkel drift - få rörliga delar
 • Låg kapitalinvestering

Smörjoljefilter använder element med olika maskvidd för att fånga in fasta partiklar. Partiklar som är större än maskan fångas in och avlägsnas från oljan, medan de mindre hålls kvar. När filterpatronen når föroreningskapaciteten måste du ta bort den och byta ut den mot en ny. Sedan kasserar/kastar du den smutsiga patronen.

Smörjoljefilter - överväganden

Även om smörjoljefilter kräver låga kapitalinvesteringar finns det ett antal faktorer som påverkar effektiviteten vilket kan leda till högre total ägandekostnad (TCO).

 • Inget avlägsnande av vatten, så det behöver kombineras med koalesatorer eller separatorer
 • Engångsartiklar leder till högre driftskostnader och behov av ansvarsfullt bortskaffande i en värld som har allt strängare miljöregler
 • Begränsad prestanda - fångar endast in fasta ämnen som är större än masksvidden (vanligtvis 10-30 µm)
 • Infångade partiklar förutsläpps delvis när filter utsätts för tryckstötar vid uppstart/stopp
 • Filter behöver övervakas/bytas ut regelbundet för att undvika tilltäppning som sedan låter partiklar passera genom bypass-ventilen
 • Tryckfluktuationer och reduktion när filterelement är förorenade

Smörjoljekoalesatorer

Filter kan inte fånga in stora mängder vatten eller annan vätskekontaminering. Om du därför använder ett filtersystem för att rengöra smörjolja måste du ha en koalesatormodul om du behöver avlägsna vatten.

Lube oil coalescers

Extra skydd mot korrosion

 • Relativt enkel drift - få rörliga delar
 • Låga kapitalinvesteringar under en viss kapacitet

Koalesatorer tillför ytterligare en process för att filtrera system. De fungerar genom att kombinera vattendroppar så att de lättare tappas ut ur oljan. De fungerar bäst med olja med låg viskositet när vattnet lättare separeras från smörjoljan.

Smörjoljekoalesatorer - överväganden

Även om smörjoljekoalesatorer är enkla att installera och underhålla finns det begränsningar i deras effektivitet som kan leda till processineffektivitet och högre livslängdskostnader.

 • De kan inte avlägsna fasta föroreningar
 • Smörjoljan måste vara mycket ren för att möjliggöra koalescens
 • Den kan inte användas om det finns speciella tillsatser eller ytaktiva ämnen
 • Den kan inte hantera stora mängder vatten i oljan

Presentation: Vikten av rengöring av smörjolja

Behöver du förklara rengöring av smörjolja för andra? Använd denna presentation för att hjälpa andra att förstå logisk grund och teknologier.

lube-oil-cleaning-separator-blades-640x360
.

Service

Take care of your separator correctly

Säkerställ en lång livslängd

Du kan förvänta dig årtionden av effektiv rengöring av smörjolja om du tar hand om din separator på rätt sätt. I korthet handlar det om att läsa manualen, använda originaldelar och rätt verktyg. Vi erbjuder ett omfattande paket med detaljerade serviceinstruktioner och specifika servicesatser med originalreservdelar.

 • Maximera drifttid
 • Stödjer lång livslängd
 • Färdiga satser förenklar förebyggande underhåll och sparar tid
 • Minskad orderhanteringstid
 • Globala distributionscenter för snabb leverans

Förebyggande underhållspaket

Alfa Lavals förebyggande underhåll inkluderar en liten service (IS) eller en stor service (MS) förpackad i en låda med de delar du behöver. Serviceintervallet beror på drifttimmar eller en fast tidsperiod.

Vi rekommenderar att du:

 • Alltid följer serviceanvisningarna i separatormanualen
 • Utför en liten service var 3:e - 6:e månad (2 - 4 000 timmar)*
 • Utför en stor service var 12:e -18:e månad (8 - 12 000 timmar), beroende på maskintyp och processförhållanden*

* Manualen beskriver maximalt krav. Rengöring av smörjolja är i allmänhet en lätt applikation där intervallerna kan förlängas något.

Manualer för separator för rengöring av smörjolja

Manual for lube oil cleaning separators

Du hittar du de senaste manualerna för din OCM (oljerengöringsmodul) här.

De inkluderar:

 • Säkerhetsföreskrifter
 • Driftanvisningar
 • Serviceanvisningar
 • Felsökning
 • Tekniska specifikationer

Observera att eftersom detta produktsortiment har använts under många år kan det finnas små variationer i designen.

Manualerna omfattar alla aspekter av att köra och ta hand om din investering.

Vi har handböcker för:

 • MAB 103 (OCM 103)
 • MAB 104 (OCM 104)
 • MAB 206 (OCM 206)
 • MMB 304 (OCM 304)
 • MMB 305 (OCM 305)

Storleken på separatormodulen finns på namnplattan.

Om manualen för smörjoljeseparatorn inte motsvarar din produkt, vänligen kontakta oss.

Yes, I want the manual

Contact information

Title/Role

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Beställ ett service kit för separatorer

Det är enkelt att underhålla din separator. I vanliga fall behöver du bara beställa ditt servicekit för separatorer och installera den på din separator för en problemfri drift. Se vår produktguide om du vill identifiera en matchande service kit och begära en offert.

lube-oil-service-kit-640x360

Servicevideor

Vi har ett antal servicevideor som hjälper dig att få ut det bästa av din oljerengöringsmodul.

Installation av en modul för rengöring av smörjolja

Modul för rengöring av smörjolja i drift

Manuell rengöring av en separator

Tio tips för att hålla din separator i bästa skick

Läs mer om hur du låter dina separatorer fungera som bäst.

.
.

Få en snabboffert

Du kan snabbt och enkelt få en kostnadsberäkning för dina behov av rengöring av smörjolja med hjälp av detta enkla formulär. Fyll i några detaljer om ditt system så kommer återkommer vi till dig inom kort.

lube-oil-quote-640x360

Problem vid rengöring av smörjolja

Om smörjoljan inte rengörs eller underhålls korrekt riskerar du att din värdefulla utrustning skadas av både fasta och vattenföroreningar. Detta resulterar i kostsamt underhåll och reparation - och till och med i urdrifttagning. Dessa problem kan undvikas.

Genom att bevara kvaliteten på smörjoljan över tid får du det bästa försvaret mot problem som orsakas av föroreningar. Genom att fokusera på ren olja ökar du kontrollen över underhållskostnaderna och hjälper dig att hålla verksamheten enligt schema och inom budget.

lube oil cleaning problems 1920x480

Vanliga problem vid rengöring av smörjolja

Fasta föroreningar

Fasta partiklar orsakar många driftfel. Partiklar som är större än en viss öppningsbredd blockerar flödet medan de som är mindre än öppningsbredden orsakar korrosivt slitage, vilket kan blockera luckorna helt och skapa mikrosprickor. Fasta ämnen som är större än eller liknande i storlek som den dynamiska toleransen mellan de rörliga delarna är de som är mest skadliga. De orsakar slitage och utmattning av ytan vilket kan leda till fel.

Vattenförorening

Vatten är den främsta orsaken till korrosion och kan leda till kostsamt byte av utrustning och/eller reparation. Vatten i olja kan leda till mikrohål i metallytor och metall mot metall-kontakt. Det främjar att stålkomponenter blir sköra och spricker. Det sänker också oljeviskositeten, vilket minskar smörjning.

Ögonblicksbild av fördelar: kostnadseffektiv rengöring av smörjolja

Är du intresserad av låga driftskostnader? Den här infografiken ger dig en översikt av fördelarna med rengöring av smörjolja, med en tydlig jämförelse av total ägarkostnad mellan olika tekniker.

lube-oil-befefits-640x360
.

Blogg om rengöring av smörjolja

Att hålla föroreningar från smörjolja kan vara en utmaning men rengöring görs enkelt med rätt teknik och kunskap. Bläddra i våra blogginlägg om rengöring av smörjolja för råd om att öka produktiviteten, minska underhållskraven och minska driftskostnaderna.

Lube oil treatment to remove solids and water

How can a lube oil problem best be solved?

What is the best alternative to lube oil filters?

The best way to remove water from lube oil

Why replace lube oil filter with centrifugation?

How can you save money on better lube oil cleaning?

High and even lube oil quality with centrifugal separation

Clean lube oil efficiently with centrifugal separation


.

Vanliga frågor om rengöring av smörjolja

Hitta svar på vanliga frågor om rengöring av smörjolja här. För en mer detaljerad diskussion om vanliga problem, se vår blogg om rengöring av smörjolja.

oil-close-up-640x360

Marine customer? We have the optimal oil solution

The marine sector has its own requirements and demands when it comes to lube oil solutions. That’s why we offer a range designed specifically to meet those needs.

Large ship sailing in a sunset
.

Kontakta oss

Contact us at Alfa Laval

Gör dig redo att förbättra produktiviteten och minska kostnader för utrustningens livslängd. Har du några frågor om rengöring av smörjolja? Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Kontakta oss för att lära dig mer om hur våra lösningar för rengöring av smörjolja kan hjälpa ditt företag. 

Fyll bara i formuläret så kommer vi tillbaka till dig så snart som möjligt.

Ja, jag vill bli kontaktad

Titel/Roll