Smörjoljebehandling för att avlägsna fasta ämnen och vatten

Smörjoljebehandling med separatormodeller med plåtsats sker i en oberoende bypass och lämnar processen orörd.

För smörjoljebehandling tas den smutsiga smörjoljan från smörjoljetankens botten. Beroende på smörjoljans viskositet upphettas den och separeras därefter. Vattnet avlägsnas kontinuerligt från den smutsiga oljan via separatorn med plåtsats, medan den rena oljan förs tillbaka till smörjoljetankens topp. De fasta ämnena samlas upp i separatorkulan. Fasta ämnen som hålls kvar i fasta separatorer med plåtsats ska rengöras manuellt medan fasta ämnen som ackumuleras i självrengörande moduler av separator med skivstapel töms regelbundet och automatiskt.

Lube oil treatment to remove solids and water

Hög rengöringseffektivitet med smörjoljebehandling

Smörjoljekontaminering med partiklar och vatten minskas avsevärt efter endast ett smörjoljebehandlingssteg. När smörjoljan dirigeras flera gånger genom moduler av separatorer med plåtsats ökas renhetsnivån i smörjoljetanken kontinuerligt, särskilt genom att avlägsna ytterligare mindre partiklar (mindre 10 µm). Det medför att det uppnås en mycket hög effektivitet efter endast en kort tid med smörjoljebehandling. En separator med plåtsats kallas även höghastighetsseparator (HSS) eller bara separator.

Smörjoljebehandling med centrifugmodul och fint filter

En typisk smörjoljebehandlingsmetod är att placera en separator med plåtsats i en bypass av systemet och ett litet fint filter i processen som processkontroll. Separatorn tar bort de flesta partiklarna för att endast kunna ta ett litet filter och förlänga filterelementens livslängd och minska filterdrift och avyttrandekostnad. Om det finns vatten i smörjoljan eliminerar separatorn behovet av ett koalesatorfilter. Investeringskostnader och driftskostnader minskas, vilket ger en positiv effekt på den totala ägandekostnaden (TCO).

Av: Carsten Schrader, Dipl. Ing., Global Technology High Speed Separators, Alfa Laval

Whitepaper: Vikten av rengöring av smörjolja

Vill du veta mer om rengöring av smörjolja? Vårt whitepaper ger en omfattande översikt över tillgängliga teknologier och fungerar som en guide för att välja den bästa för din tillämpning.

yellow oil with bubble