Hur kan ett smörjoljeproblem lösas på bästa sätt?

När partiklar och vatten tränger in i smörjoljesystemet stöter du på ett smörjoljeproblem. Korrosion, skador på utrustning och minskad livslängd för maskiner har alla stora kostnader. Tack vare tyngdkraften separeras den lätta och den tunga fasen av en förorenad vätska gradvis och de tunga partiklarna sjunker till botten. Som separeringsmetod fungerar detta dåligt, eftersom det är långsamt och det finns vanligtvis en stor blandningsfas som förblir oseparerad.

Smörjoljeproblem som lösts med separator

Det finns olika metoder för att hantera smutsig smörjolja, men det finns bara en som tar bort både vatten och fasta ämnen i ett enda steg. I en separator ersätts tyngdkraften med centrifugalkraft som kan vara mer än 5 000 gånger starkare än tyngdkraften. Därför blir separering via centrifugalkraft naturligtvis mycket snabbare.  

Lube oil problem solved with stack centrifuge

Den starka kraften i centrifugalseparation

Separeringen sker inuti separatorn Tunga partiklar dras till plåtsatsväggarna med en stark centrifugalkraft. Lättare partiklar, som tenderar att följa vätskan mot separatorns mitt, hindras av plåtsatsen och ändrar riktning för att hamna hos de tunga partiklarna vid väggen. Separatorn kan användas både för att avlägsna partiklar och för att enkelt separera vätskor från varandra. Denna teknologi för separator som används på smutsig smörjolja tar snabbt och effektivt bort fasta ämnen (partiklar) och vatten (tung vätska) från smörjoljan (lätt vätska) med centrifugalkraft. Processen kallas rening.

The powerful force of centrifugal separation

Med en separator som använder naturkraft men bara 5 000 gånger snabbare förlängs livslängden på oljor betydande och ditt smörjoljeproblem är löst.

Av: Carsten Schrader, Dipl. Ing., Global Technology High Speed Separators, Alfa Laval

Whitepaper: Vikten av rengöring av smörjolja

Vill du veta mer om rengöring av smörjolja? Vårt whitepaper ger en omfattande översikt över tillgängliga teknologier och fungerar som en guide för att välja den bästa för din tillämpning.

yellow oil with bubble