Energieffektivisering hos oljeraffinaderier

Råoljeraffinering står för 6–8 % av all global industriell energiförbrukning, med energikostnader på upp till 50 % av de totala driftskostnaderna för vissa raffinaderier. Därför är det viktigt för alla raffinaderier och i alla processer att förbättra energieffektiviteten, med fokus på de största energiförbrukarna. Atmosfärisk destillering och vakuumdestillering av råolja utgör till exempel ofta så mycket som 30 % av ett raffinaderis totala energiförbrukning. En optimering av processerna på rätt sätt kan dock minska detta med så mycket som 25 %!

Alfa Laval har lång erfarenhet av att samarbeta med raffinaderier för att optimera dessa viktiga processer och maximera den potentiella effektiviteten hos moderna lösningar. Genom att använda kompakta, svetsade plattvärmeväxlare som är upp till fem gånger effektivare än traditionella tubvärmeväxlare har vi hjälpt kunderna att dramatiskt minska både energianvändningen och CO2-utsläppen. Detta ger också många sekundära fördelar, såsom ökad produktionskapacitet, förbättrad produktavkastning och produktkvalitet, tillförlitligare processdrifttid och minskade projektinvesteringskostnader.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Se siffrorna: energieffektivitetspotential i raffinaderier

Visste du att Alfa Lavals installerade plattvärmeväxlare varje år sparar raffinaderier 54 TWh energi, jämfört med vad de skulle förbruka med mindre effektiva, konventionella värmeväxlare? Motsvarande minskning av CO2-utsläppen är över 13 miljoner ton.

Tänk om varje raffinaderi skulle byta till mer effektiva, kompakta svetsade plattvärmeväxlare för alla sina processer. Vi skulle kunna minska energiförbrukningen med 23 % och de globala koldioxidutsläppen med 245 miljoner ton. Det motsvarar vad hela Spanien släpper ut på ett helt år!

Vill du veta mer om hur Alfa Laval kan maximera energieffektiviteten hos raffinaderier? Ladda ned vår infografik för att se fler siffror.


Ladda ned vår infografik

Kundcase

crude oil refinery in China

Uppfylla miljömålen inom oljeraffineringsindustrin

Hengli Group är ett av Kinas största oljeraffineringsföretag och de har ambitiösa hållbarhetsmål. Faktum är att deras mål är "att upprätthålla högre standarder än den kinesiska regeringens miljöskyddsbestämmelser". Läs hela artikeln för se hur de minskade energiförbrukningen med 30 % efter att ha maximerat effektiviteten i rådestilleringsenheten i deras nya toppmoderna raffinaderi på Changxing Island.


Läs mer

Oil refinery in Sweden

Förfina och reducera: Hur bättre energieffektivitet leder till lägre kostnader i slutändan

Sveriges största bränsleföretag ersatte fyra befintliga tubvärmeväxlare med endast en kompakt plattvärmeväxlare från Alfa Laval och fick energibesparingar på 7 MW. Det gjorde dessutom att de kunde minska CO2-utsläppen med 14 600 ton per år. Läs artikeln för att se hur de utnyttjade Alfa Lavals expertis inom optimerad energieffektivitet i raffinaderier.


Läs mer

Oil refinery in the USA

Ökad effektivitet hos USA:s främsta oljeraffineringsföretag

Valero Energy Corporation började som ett litet regionalt oljeraffineringsföretag i sydvästra USA. Idag är de branschledande och ställer höga krav på företagsansvar och miljökänslighet. Läs om deras nära relation med Alfa Laval och hur den har gjort det möjligt för dem att maximera energiåtervinningen genom termisk effektivitet långt över traditionella branschstandarder.


Läs mer

Våra lösningar

Alfa Laval Compabloc plate heat exchanger

Alfa Laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc är mästaren inom värmeväxling: en tekniskt beprövad, högeffektiv lösning vid högt tryck eller höga temperaturer. Fungerar även i mycket nedsmutsande processer med krävande media. Idag finns mer än 2600 Compabloc-värmeväxlare installerade i kritiska raffinaderiprocesser. Av dessa sitter över 1 000 i processer för råoljedestillering, där deras ökade energieffektivitet gör det möjligt för raffinaderierna att minska CO2-utsläppen med minst 25 % jämfört med traditionella lösningar.


Läs mer

Alfa Laval welded spiral heat exchanger

Svetsade spiralvärmeväxlare

Alfa Lavals spiralvärmeväxlare är konstruerade för att klara även de mest nedsmutsande utmaningarna inom värmeöverföring. Med sin unika konstruktion eliminerar de felfördelning av flöden och minimerar därigenom nedsmutsningen, oavsett om bara den ena eller båda vätskorna ger hög nedsmutsning. Våra spiralvärmeväxlare har därför alltid maximal effektivitet och tillgänglighet. I vissa processer, såsom hydrokrackning av restprodukter, kan de till och med bidra till att maximera omvandlingstakten och produktavkastningen.


Läs mer

Alfa Laval Packinox plate heat exchanger

Alfa Laval Packinox

En Packinox-värmeväxlare är idealisk för stora kombinerade värmeåtervinningsuppgifter för inflöde/utflöde i katalytisk reforming och aromatiska produktionsprocesser. Dess enastående termiska prestanda, överlägsna hydrauliska effektivitet och kompakta fotavtryck gör att du kan optimera energieffektiviteten och maximera processkapaciteten med lägsta möjliga miljöpåverkan. En Packinox återvinner mer värme vid ett lägre cykeltryckfall än traditionella lösningar, vilket resulterar i minskade investeringsbehov för kapaciteten hos matningsugn och återvinningsgaskompressor.

Läs mer

Upptäck fördelarna med att bli Alfa Laval-partner

Raffinaderiprocessernas effektivitet är nyckeln till att förbli konkurrenskraftig idag och det finns ofta stora möjligheter till förbättringar. Genom att utforma raffinaderiprocesserna så att de fullt ut utnyttjar de mest effektiva lösningarna kan du öka såväl lönsamhet som hållbarhet avsevärt. Med Alfa Laval som din partner får du tillgång till världsledande expertis inom processoptimering. Utnyttja vårt unika kunnande genom att involvera oss tidigt i den grundläggande processutformningen.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.