Råoljeraffinaderi

Hög effektivitet, låga kostnader och fokus på hållbarhet är viktiga faktorer för att bevara konkurrenskraften inom oljeraffinering. Alfa Lavals lösningar för raffinaderier erbjuder ett enkelt sätt att förbättra lönsamheten samtidigt som maximal tillförlitlighet och produktkvalitet garanteras. Samarbeta med oss och dra nytta av vår erfarenhet och kunskap. Tillsammans med dina processingenjörer skapar våra experter mycket effektiva lösningar som tar ditt raffinaderi till nästa nivå.

proud-engineer-in-front-of-oil-refinery-right

 

process experts discussing at table.jpg

Processoptimeringstjänster

När du samarbetar med Alfa Laval får du tillgång till processoptimeringsservice, som täcker alla steg i ditt projekt från första idégenerering, genomförbarhet och grundläggande designstudie, till installation och idrifttagning av vår utrustning.

I ett nära samarbete med licensgivare, ingenjörsföretag och slutanvändare ger Alfa Lavals raffinaderiteam världsledande expertis inom processoptimering till alla typer av raffinaderiprojekt, vilket maximerar sannolikheten för projektframgång och avkastningen på investeringar.

Läs mer om våra processoptimeringsservice

Intresserad av att veta mer?

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

.

Maximal
processeffektivitet

 • Högre produktionskapacitet
 • Förbättrad produktavkastning och kvalitet
 • Högre energieffektivitet
 • Förbättrad tillförlitlighet
 • Lägre livscykelkostnad

Läs mer

Minimala kapitalutgifter
för projekt

 • Lägre kostnader för processutrustning
 • Förenklad processkonfiguration
 • Minskade installationskostnader
 • Optimala lösningar för modulär design

Läs mer

 

Förbättrad miljömässig hållbarhet

 • Lägre energiförbrukning
 • Minskade utsläpp
 • Minimal kylvattenförbrukning
 • Lägre materialanvändning

Läs mer

 
.

Lösningar

Tänk om dina processer

Alfa Lavals lösningar för raffinaderier erbjuder många nya möjligheter som gör att du kan förbättra anläggningens operativa effektivitet, minska kapitalutgifterna för nya investeringar och minimera miljöavtrycket. Vi har hjälpt raffinaderier runt om i världen att optimera ett stort urval av processer.

oil-refinery-sunset-green-plants

Ompröva utrustningen

Alfa Laval erbjuder ett brett utbud av produkter som kännetecknas av hög effektivitet och tillförlitlighet vilka är perfekta att användas i raffinaderier. Tack vare vår långa branscherfarenhet vet vi exakt hur man utformar lösningar som maximerar prestanda och cykellängden för dina processer.

male and female engineers standing next to alfa laval compabloc welded plate heat exchanger

Ompröva servicen

Vi stöder dig med alla typer av tjänster och utbildning som krävs för hög prestanda och maximal avkastning under hela investeringens livslängd. Med Alfa Laval som din servicepartner säkerställer du tillförlitlig drifttid och hög effektivitet samtidigt som du minimerar den totala ägandekostnaden.

engineer wearing hard hat and safety glasses holding laptop in front of pipes and blue sky

Berättelser och artiklar

Lär dig hur Alfa Lavals raffinaderiteam har hjälpt till att optimera processerna i otaliga raffinaderier runt om i världen. Med våra väl beprövade lösningar kan vi hjälpa dig att maximera avkastningen på dina raffinaderiinvesteringar, oavsett om du planerar en modernisering eller en ny anläggning.

Asian oil refinery worker infront of an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Webbseminarier

Hur kan du få ut mer av raffinaderiprocesserna samtidigt som du tillför mindre energi? Med fokus på rådestillation och vätebehandling av nafta kommer våra experter att lägga fram möjligheterna samt ge dig en uppfattning om hur mycket du kan spara.

female-male-engineers-facing-each-other

Hållbara lösningar

Föreställ dig en mer hållbar värld. En värld där det krävs mindre för att producera ännu mer. En värld där vi effektivt möter våra växande energibehov och samtidigt minskar koldioxidutsläppen. Föreställ dig en värld där vi kan utnyttja naturresursernas kraft och samtidigt bevara dem. På Alfa Laval föreställer vi oss inte bara den här världen. Vi bygger den – tillsammans med våra kunder och våra partners.

Male and female engineer discussing outside solar panels, windmills and green grass

Optimal processdesign

Hör från Eva Andersson och Wivika Laike på Alfa Laval om hur våra lösningar kan hjälpa dig att öka lönsamheten och hållbarheten i ditt raffinaderi.

 

Optimera dina kondenseringstjänster

Våra nya lösningar kan hjälpa dig att göra stora besparingar och förbättra prestandan i ditt raffinaderi. De gör det också möjligt att återvinna mycket av lågkvalitetsenergin som annars skulle slösas bort.

 

Ladda ned

Träffa oss på

Jag vill veta mer

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Alfa Lavals energinyheter på LinkedIn

Få reda på hur våra lösningar och det stöd vi kan erbjuda dig som partner kan hjälpa dig att identifiera nya möjligheter att få ut mer av befintliga processapplikationer så att du kan uppnå hela din hållbara potential och utöka din verksamhet på rätt sätt. På vår nyhetssida kan du hålla dig uppdaterad med våra senaste innovationer och lösningar och det arbete vi gör inom ren energi, energieffektivitet och cirkulär ekonomi.

Blue sky white cloulds Linkedin logo