Unique SSV

Alfa Lavals Unique Single Seat Valves är robusta, driftsäkra och mångsidiga pneumatiska ventiler med enkelt säte, som konstruerats för oavbruten produktion inom många olika användningsområden där hygienen är mycket viktig. Ventilhusen, pluggarna och styrdonen till dessa pneumatiska styrventiler kan konfigureras till uppfyllla praktiskt taget alla typer av krav, vilket ger kostnadseffektiva lösningar som uppfyller höga krav på hygien och aseptisk kompatibilitet.

Unique single seat valve SSV

Konstruerade för att underlätta underhåll och ge låga ägandekostnader

 • Med få rörliga delar minskas servicebehov och lagerkostnader
 • Överlägset lättrengjorda – med en slät inre ventilkropp (ytfinish på Ra ​​≤ 0,8 μm) undviks sprickor
 • Förlängd livslängd på tätningen tack vare definierad tätningskompression
 • Statisk täthetsläckningsdetektering hjälper till att säkerställa produktsäkerheten
 • Tätning med dubbel fläns ger skydd mot bakteriella föroreningar
Beprövad och testad ventilsäkerhet: Unique SSV-sortimentet bygger på en beprövad modulplattform som använts till fler än en miljon ventiler i bruk över hela världen. Ventilhuset, som är pressat av en enda skiva i rostfritt stål, är extremt kraftigt och hållbart, vilket gör produktionen säkrare. Styrdonets förbättrade prestanda gör ventilen säker och effektiv i drift.

Exceptionell ventilhygien

Unique SSV-serien med livsmedelsklassade ventiler är konstruerad för utmärkt hygien och enkel rengöring. Med en ytfinish på Ra ​​≤ 0,8 μm undgår det släta, svetsfria ventilhuset att få sprickor där bakterier kan fastna. Konstruktionen av pluggen ger en förbättrad CIP-förmåga (rengöring på plats), och en tätning med dubbel fläns som minimerar risken för korskontaminering.

Dessa ventiler med ett säte uppfyller de flesta hygienkrav som krävs inom mejeri-, livsmedels- och dryckesbranschen. Unique SSV-sortimentet är EHEDG-certifierat och godkänt för att märkas med 3-A-symbolen. Hela utbudet av Alfa Laval-ventiler har full spårbarhet i enlighet med EU:s livsmedelsförordning 1935/2004.

I dokumentationen finns mer information.

Högre hållbarhet för ventiler

För att säkerställa hög tätningskvalitet har detta sortiment av ventiler med ett säte definierad komprimering av O-ringarna med metall-mot-metallkontakt mellan plugg och säte. Detta minskar slitaget avsevärt och förlänger ventilens livslängd. Standardmodellen av Unique SSV levereras med ett halvhanterbart styrdon med fem års garanti.

Låg total ägandekostnad

Tack vare sin enkla och driftsäkra konstruktion har Unique SSV-serien en lång livslängd, minskad produktförlust, ökad produktsäkerhet och mer drifttid. Med få rörliga delar minskas servicebehov och lagerkostnader. Effektivare CIP-procedurer med kortare rengöringscykler, och därigenom lägre förbrukning av rengöringsvätskor, vatten och verktyg, bidrar också till Unique SSV:s låga totala ägandekostnader.

.

Så fungerar det

Arbetsprincip

Alfa Laval Unique SSV är en luftdriven sätesventil som kan fjärrstyras. Ventilen kan konfigureras som avstängningsventil eller växelventil med olika styrdon, normalt öppen, normalt stängd eller tvåsteg med jämnare drift för att undvika toppbelastningar och/eller överfyllning av tanken.

Vårt sortiment av ventiler med ett säte har flera alternativ:

 • Helt hanterbart styrdon
 • Högtrycksstyrdon
 • Produktberörda tätningar i HNBR eller FPM
 • TR2-pluggtätning i PTFE för speciella tillämpningar
 • Enheter för avkänning och styrning av ventiler, inklusive ThinkTop, ThinkTop Basic och IndiTop
 • Rördelar enligt gällande standard
 • Ytfinish 3-A ljus
TR2 plug
Unique house 300 for valve
.

En del av ett brett ventilsortiment

Alfa Laval har ett heltäckande sortiment av ventiler för hygieniska användningsområden inom olika branscher, som mejeri, livsmedel, dryck, hemvård, egenvård, bioteknik och läkemedel:

Ventiler och automatisering

.
.

360° Service- och underhållsvideor

Alfa Lavals Unique-ventiler med ett säte – hanterbart styrdon

Alfa Lavals Unique-ventiler med ett säte – byta ut bussningen på styrdonet

Alfa Lavals Unique-ventiler med ett säte – produktberörda tätningar

Alfa Lavals Unique-ventiler med ett säte – byta ut produktberörda tätningar

Du är kanske också intresserad av...

Unique Mixproof-ventil

Med Unique Mixproof-ventilerna kan två olika produkter eller vätskor strömma samtidigt genom samma ventil utan risk för korskontaminering.

Unique Mixproof SeatClean w ThinkTop V70 640x360

ThinkTop

ThinkTop ger realtidsinformation om ventilens driftstatus dygnet runt, samtidigt som systemet ger förbättrad produktionsprestanda och säker spårbarhet.

ThinkTop valve control unit V50 and V70

LKH

LKH-centrifugalpumparna är konstruerade för att uppfylla de hygienkrav som ställs inom sektorerna för mejeriprodukter, livsmedel, dryck och egenvård, och de ökar processproduktiviteten samtidigt som de ger hög effektivitet och skonsam produkthantering.

LKH centrifugal pump
.
single seat valves 640x360

Tio bästa tipsen – ventiler

Här finns några tips och servicevideoklipp för att visa hur du håller dina hygienventiler i bästa skick

Food Logic

Alfa Lavals hygieniska utrustning kombinerar hög prestanda med varsam hantering för att bevara känsliga ingredienser och följa utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Utrustningen tar itu med fyra viktiga utmaningar: att leverera livsmedelsprodukter till konsumenter till ett konkurrenskraftigt pris, få ut mesta möjliga av råvaror, minska avfall och utsläpp, och leverera säkra och hygieniska livsmedelsprodukter.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog för hygienisk utrustning ”Close at Hand” innehåller produktbroschyrer, resultatkurvor, länkar till animeringar, broschyrer och prislistor för beställning.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD-portal

Ladda ner produktmodellerna i CAD-filformaten Neutral eller Native. Det är också möjligt att ladda ner PDF-filer i 3D.

 Visa CAD-portalen 

Animationer

Besök animationssidan för att få se insidan av en produkt och förstå hur den fungerar. 

Visa animationer 

Tekniska artiklar

.