Behandling av kommunalt avloppsvatten | Alfa Laval

Behandling av kommunalt avloppsvatten

Alfa Laval bidrar till att minska miljöpåverkan från vatten- och avfallsflöden genom att maximera återanvändningen av vatten, omvandla avfall till en tillgång och minimera både energiförbrukningen och avfallet. Vi erbjuder ett komplett utbud av utrustning för rening av avloppsvatten, filtrering och slambehandling som framställer renat avloppsvatten för utsläpp eller för återanvändning, som återvinner värme och som minskar mängden slam för avyttring.

wastewater-plant-at-sunrise 640x360
.

Process- och produktöversikt

wastewater treatment process diagram

Ett komplett utbud av utrustning för behandling av avloppsvatten

Behovet av en kostnadseffektiv, energisnål rening av avloppsvatten och slam inom den offentliga sektorn ökar ständigt över hela världen. Och allt fler kommuner ersätter nu traditionell filterteknik med mer kostnadseffektiva slutna system.

För att möta dessa krav erbjuder Alfa Laval både kompetens och ett marknadsledande utbud av kompakta, energieffektiva utrustningslösningar och system, samt avancerad styrning för optimering av driften vid anläggningen och ett minskat behov av arbetskraft. 

Complete spectrum brochure

Varje reningsverk är unikt, med olika miljömässiga och ekonomiska utmaningar som måste hanteras. Det finns många faktorer att ta med i beräkningen när man bygger eller moderniserar ett reningsverk. Miljölagstiftning, processvillkor, kapacitetskrav, investeringskostnader, beräknade framtida behov samt kostnader för energi, polymer och bortskaffning är bara några av dem.

Alfa Laval stöder entreprenörer, konstruktörer och anläggningsoperatörer i deras arbete med att ta fram den bästa lösningen för just dina specifika utmaningar inom områdena

  • Biologisk behandling av avloppsvatten
  • Tertiär behandling
  • Slambehandling

Varför samarbeta med oss?

Med Alfa Laval som din samarbetspartner förenklas processen. Oavsett om du planerar att bygga eller om du redan driver en avloppsanläggning får du tillgång till följande:

  • Branschledande expertkunskaper om avloppsvatten som bygger på erfarenheter från tusentals installationer
  • Ett av de bredaste produktsortimenten för rening av avloppsvatten med hjälp av en mängd olika tekniker
  • Hjälp med att analysera din unika situation och välja den optimala utrustningen för dina behov och din budget.