Behandling av kommunalt avloppsvatten

Alfa Laval bidrar till att minska miljöpåverkan från vatten- och avfallsflöden genom att maximera återanvändningen av vatten, omvandla avfall till en tillgång och minimera både energiförbrukningen och avfallet. Vi erbjuder ett komplett utbud av utrustning för rening av avloppsvatten, filtrering och slambehandling som framställer renat avloppsvatten för utsläpp eller för återanvändning, som återvinner värme och som minskar mängden slam för avyttring.

wastewater-plant-at-sunrise 640x360

Förenklad reningsprocess för avloppsvatten, tillgång till

 • Branschledande expertis inom avloppsvatten baserad på erfarenheten från tusentals installationer
 • Ett av de bredaste utbuden av avloppsvattenutrustning för rening av avloppsvatten, som täcker en mängd olika teknologier
 • Hjälp med att analysera din unika situation och välja den optimala utrustningen för dina behov och din budget

Fler och fler avloppsreningsverk upptäcker fördelarna med en cirkulär helhetssyn på avloppsreningen. Kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan och nya inkomster från återvunna resurser är bara några av fördelarna. Varje avloppsreningsverk är unikt och har egna utmaningar och möjligheter. Med vår expertkunskap om processerna och vårt breda utbud av produkter kan vi stödja din övergång till ett cirkulärt resursflöde. Oavsett om du är en entreprenör, designer eller anläggningsoperatör kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen till ditt specifika projekt.

Visa broschyren

.

Process- och produktöversikt

wastewater treatment process diagram

Med Alfa Laval som din partner får du den dubbla fördelen av att få tillgång till ledande expertis inom avloppsvatten såväl som tillgång till ett av de bredaste utbuden av utrustning för rening av avloppsvatten.

Sekvenseringssatsreaktor

Biologisk rening av avloppsvatten

On-demand Webinar: Hur ny centrifugalteknologi hjälper till att sänka driftskostnaderna på ditt reningsverk

Visste du att designen av utrustningen spelar en avgörande roll för driftskostnaderna för avloppsreningsverket? Att välja rätt produkter hjälper till att förbättra effektiviteten och minska energiförbrukningen och avfallet. Alfa Laval erbjuder ett omfattande sortiment av produkter för slamtorkning och avloppsvattenrening, och med hjälp av ny dekanterteknologi kan kostnaderna sänkas ytterligare.

Wastewater-webinar-640x360

Vi presenterar nya Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™

Få oöverträffad effektivitet för avvattning och förtjockning av avloppsvattenslam.

Vecflow sludge decanter centrifuge

Produkter och kunskap som hjälper dig att optimera ditt industriella eller kommunala avloppsreningsverk

Våra experter inom avloppsrening hjälper gärna entreprenörer, konstruktörer och anläggningsoperatörer genom att ge råd om hur de kan optimera driften. Oavsett om det är ett industriellt eller kommunalt avloppsreningsverk, nytt eller gammalt, kan vi hjälpa dig att:

 • sänka de totala driftskostnaderna (energi, underhåll osv.)
 • maximera resursanvändningen (vatten, näringsämnen)
 • minska energianvändningen, polymerförbrukningen och kostnaderna för avyttring
 • optimera kaktorrheten och avloppsvattnets kvalitet
 • öka kapaciteten
 • minimera konstruktions- och investeringskostnaderna
 • minska installations- och startkostnaderna
 • se till att projektet slutförs i tid
 • optimera investerings- och driftskostnaderna
.

Kontakta oss

Produkter du är intresserad av*

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.

.