Roterande trumfilter

Alfa Laval erbjuder olika typer av roterande trumfilter för effektiv slamförtjockning, utformade för att öka processprestandan samtidigt som driftskostnaderna minskas och underhållet förenklas.

转鼓过滤器

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Kompakt och robust utformning
  • Periodisk spolning sparar vatten
  • Låg polymerförbrukning som säkerställer låg driftskostnad
  • Sluten, ren och luktfri lösning
  • Ett urval av kontrollpaneler och tilläggsutrustningar för att uppfylla dina bearbetningskrav
Alfa Laval roterande trumfiltrar är lätta att justera för att passa enskilda slamförtjockningsbehov. Genom den varsamma behandlingen som sparar polymer och minskar driftskostnaderna, kan du balansera effektivitet med kostnadseffektivitet för bästa resultat. Välj mellan ALDRUM, som minskar slamvolymen med upp till 90 % och ALDRUM G3, som revolutionerar slamförtjockningen.