Omvandla avloppsvattnet

Utan vatten finns det inget liv, och eftersom endast 1 % av sötvattnet är lättillgängligt för användning hamnar vattenresurserna under allt större press när efterfrågan på vatten växer inom jordbruk, energi, livsmedel samt hälsa och hygien. På Alfa Laval vet vi att rening av världens 380 miljarder kubikmeter avloppsvatten står i centrum när det kommer till hanteringen av rent sötvatten och att det mest hållbara sättet att spara på vatten är att imitera naturens egen cirkulära vattenförbrukning, som har upprätthållit liv på planeten sedan tidernas begynnelse.

 

Mot en energineutral resursåtervinningsanläggning

blobid1.png

.

Wastewater

Skattjakt under behandlingen av avloppsvatten

En kommun i Norge ser på behandling av avloppsvatten ur ett helt nytt perspektiv – med stort fokus på operativ hållbarhet och som en möjlighet att fånga upp viktiga råvaror för återanvändning och återvinning.

Läs berättelsen

 

 

Resursåtervinningsanläggningen 

Enligt FN finns det cirka 109 000 anläggningar för behandling av kommunalt avloppsvatten runt om i världen. Endast 20 % av allt avloppsvatten renas tillräckligt. På Alfa Laval känner vi till riskerna och de förlorade möjligheterna med att inte rengöra avloppsvattnet tillräckligt och sedan släppa ut det med farliga föroreningar – som PFAS, läkemedelsrester, ftalater, bekämpningsmedel och mikroplaster. När mikroföroreningarna når ytvatten- och grundvattenkällor finns risken att de hamnar på någons mattallrik. Andra ändliga resurser – som fosfor och kväve – blir föroreningar när de istället skulle kunna återvinnas och användas i till exempel gödningsmedel för att odla mer mat. 

 

Kontakta oss

.

Den energineutrala anläggningen 

Behandling av avloppsvatten är en mycket energikrävande verksamhet, och enligt FN använder världens kommunala avloppsreningsverk 4 % av den tillgängliga energin. Växthusgaser släpps ut från denna energiförbrukning och från själva bearbetningen; till exempel när metan släpps ut vid slamhantering. På Alfa Laval vet vi att kommuner kan optimera sin energiförbrukning genom att tillämpa energieffektiva lösningar. Det finns också stora möjligheter att återvinna värme från flera processteg som energikälla. Dessutom kan metan återvinnas och användas för energiproduktion, samtidigt som installationerna också kan erbjuda en möjlighet att integrera vattenkraft.

Hong kong22.jpg

Avloppsreningsverk ökar energieffektiviteten

Det fanns ett stort fokus på energieffektivitet när Hongkongs avdelning för dräneringsservice beslutade att uppgradera sin dekantercentrifugteknik vid avloppsreningsverket Sha Tin. Det var detta som låg till grund när man valde Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ för att nå detta mål.

Läs berättelsen

 

 

.

MicrosoftTeams-image (4).png

Slamhanteringseffektivitet vid Ruhrverbands anläggning

Nyligen bytte man ut en gammal trumförtjockare mot en containerbaserad AS-H bandförtjockare från Alfa Laval i avloppsreningsverket i Arnsberg-Wildshausen. Den här avancerade slamavvattningslösningen uppfyller anläggningens samtliga krav när det gäller kapacitet, tillförlitlighet och prestanda. Den är också enkel att använda, kräver minimalt underhåll och har en låg polymerförbrukning.

Läs berättelsen

 

 

Slam – från avfall till resurs 

Slam ansågs en gång i tiden vara en kostsam restprodukt, som kommuner med utrymmesbrist lade ner mycket arbete på att göra sig av med på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. På Alfa Laval möjliggör vi återvinning av resurser från slam, såsom fosfor, vilket kan ha en positiv inverkan på priset på rent sötvatten. Våra kommunala avloppsvattenslösningar möjliggör bästa möjliga avvattning och kaktorrhet, vilket optimerar bortskaffandet av den slutliga kakan med avseende på kostnad och energiförbrukning.  

Rätt val av avvattningsteknik

 

Alfa Lavals MBR-membran för avloppsvatten av hög kvalitet

 

.

Nyckelprodukter