Moduler för avalkoholisering av öl

Alfa Laval erbjuder avancerade, kostnadseffektiva och standardiserade lösningar och system för att avlägsna eller minska alkoholhalten i öl för att hjälpa bryggerierna till den snabbt växande och lönsamma marknaden med låghaltig och alkoholfri öl då människor världen över söker efter hälsosammare alternativ.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Beprövade lösningar för alla typer av öl, inklusive grumliga veteöl och mörka öl

  • Hög naturlig smakbevarande för att säkerställa högkvalitativa produkter som kan saluföras
  • Brett val av flöden och utrustning som passar specifikt behov
  • Lätt att installera och integrera tack vare prefabricerade modulära plug-in-lösningar
  • Energieffektiv produktion - låga drifts- och underhållskostnader
  • Endast en källa för enkel användning
Våra moduler stöttas av vår globala Alfa Lavals supporttjänst som hjälper till med uppstart och utbildning, samt granskningar och uppgraderingar av anläggningar. Läs mer nedan om vad vår supporttjänst erbjuder

Vårt serviceutbud

Utöka prestandan på din utrustning tillsammans med oss

service 640x360
.

Låt oss hjälpa dig att hitta en spännande och lönsam marknad

Öl med låg alkoholhalt och alkoholfri öl kommer att göra betydande intåg på den traditionella marknaden. Detta kommer innebära viktiga val och utmaningar gällande smak, teknik möjligheter och kostnadseffektivitet. Vi kan processen med att ta bort alkohol från öl. Kontakta oss och låt oss diskutera dina möjligheter för ditt bryggeri.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.