Moduler för avalkoholisering av öl

Alfa Laval erbjuder avancerade kostnadseffektiva, standardiserade lösningar och system för att ta bort eller minska alkohol i öl för att hjälpa bryggare att utnyttja den snabbväxande och lönsamma låg- och alkoholfria ölmarknaden när människor över hela världen söker efter hälsosammare alternativ.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Nyckelprodukter

3 anledningar till att efterfrågan på låg- eller alkoholfri öl växer

Försäljningen av alkoholfritt öl har ökat med nästan 18 % de senaste fem åren i Västeuropa, rapporterar Euromonitor. Och prognoser visar att försäljningen kommer att fortsätta att stiga med ytterligare 12 % i slutet av 2022. Denna trend är anmärkningsvärd inte bara i Europa utan även i Mellanöstern, Afrika och Asien-Stillahavsområdet. Här ser du Saudiarabien, Nigeria, Spanien, Förenade Arabemiraten och Kenya, de främsta marknaderna för alkoholfritt öl.

Vilka är de viktigaste drivkrafterna för dealkoholisering av öl?

1) Alkoholfritt öl är ett fantastiskt alternativ för konsumenter som inte dricker vanligt öl eller annan alkohol. Det är en källa till nya intäkter och en växande nisch för bryggerier.

2) Alkoholfritt öl är ölbaserat dryckesalternativ för personer som dricker öl men som ser tydliga fördelar med att det är alkoholfritt, såsom ansvarsfull konsumtion, en hälsosammare livsstil, färre kalorier och god smak.

3) Med tekniska framsteg kan du få fyllig smaksatt, alkoholfri öl. Kvaliteten och smaken på alkoholfritt öl har förbättrats mycket med rätt innovation.

Att tillverka låg- eller alkoholfri öl är därför en tydlig drivkraft för lönsam tillväxt över hela världen. Stora bryggerikoncerner satsar mycket pengar på att tillverka och marknadsföra alkoholfritt öl.

Hur tar man bort alkohol från öl?

1) Borttagning av alkohol från öl genom destillation

Traditionellt används destillation för att ta bort alkohol från öl. Det är en fysisk process där komponenter i ett blandat flöde separeras med hjälp av deras olika kokpunkter. Vissa komponenter i en flytande blandning har en lägre kokpunkt än andra. När temperaturen höjs separeras vissa komponenter och koncentreras genom att de kokas bort. Om temperaturen överstiger kokpunkten avdunstar alkohol mycket snabbare än vad vatten gör. Kylning av de resulterande ångorna producerar sedan en hög andel alkohol.  Den resulterande restvätskan blir det alkoholfria ölet.

Med destillation är kokning av öl nyckeln för etanolextraktion. Det finns några nackdelar. För det första är uppehållstiden vid koktemperatur längre (jämfört med den korta uppehållstiden för strippning) och möjliggör därigenom effektiv destillation och fasseparation. För det andra, bränd smak. 

2) Avlägsnande av alkohol från öl med strippning

Strippning är en skonsam, engångsprocess som kräver mindre än en minuts uppehållstid som tar bort etanol från en vätskeström med hjälp av en gasström i motströmsflöde baserat på massbalans.

Det är ett exceptionellt effektivt sätt att ta bort alkohol vid låg temperatur och tryck, eftersom destillation alltid äger rum i jämvikt. Temperaturen är aldrig för hög för att orsaka kokning (destillation, inte önskvärt) och aldrig för låg för att orsaka översvämning eller utspädning (inte heller önskvärt). Det föreligger ingen kokning, bara högeffektiv separering med hjälp av en process med ångflöde av mjukt vatten (<10 dh) under optimala förhållanden.>

Detta eliminerar behovet av återcirkulation för att uppnå de nödvändiga specifikationerna för det slutliga alkoholfria ölet.

Lär dig mer om dealkoholisering av öl med hjälp av avancerad strippningsteknik

3) Avlägsnande av alkohol från öl med hjälp av membranfiltrering

Med användning av omvänd osmos spiralmembran i en höghygienisk uppställning, med processen som äger rum vid temperaturer på 10-20ºC (50-68ºF) eller lägre, kan man få en högkvalitativ låg eller alkoholfri öl vars smak är opåverkad av uppvärmning. 

Membranen separerar det ursprungliga ölet i två strömmar. Permeatströmmen – bestående av vatten och alkohol – passerar genom membranen. Retentatflödet som består av koncentrerade proteiner, färg- och smakföreningar passerar inte genom filtret och kan ledas tillbaka till öltanken. Detta är grundprincipen bakom dealkoholisering av öl med hjälp av membranprocesser. 

Lär dig mer om dealkoholisering av öl med hjälp av avancerad membranteknologi

Service

Alfa Laval är världsledande inom nyckelteknologiområdena värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bryggerikunskap är en av våra kärnkompetenser — uppbackad av gedigen teknisk support och heltäckande processlösningar.

  • Processen startar i brygghuset och med hur man jäser ölet.
  • Ölförbehandling och efterbehandlingssupport krävs.
  • Dealkoholisering är en komplett lösning, inte bara en komponent.

Med hjälp av företagets breda portfölj kan Alfa Laval skräddarsy heltäckande bryggeriprocesslösningar som uppfyller bryggeriers behov – för varmprocessen, kallprocessen, filtrering, driftservice, behandling och förpackning.

Alfa Laval har bred kompetens för att leverera de lösningar som bryggerier behöver för att producera fantastiskt öl. Våra experter har en djup förståelse för bryggerikrav och kan dra nytta av vår stora portfölj för att skräddarsy omfattande lösningar och service som möter bryggeriets behov.